Gemoedsbezwaarde

U bent gemoedsbezwaard voor de zorgverzekering als u door uw levensovertuiging geen verzekering mag of wil afsluiten. Gemoedsbezwaarden kunnen ontheffing aanvragen voor verplichte (sociale) verzekeringen. Zij zijn dan niet langer verplicht om bijvoorbeeld een zorgverzekering af te sluiten. Gemoedsbezwaarden betalen in plaats van premie een extra bijdrage in hun belastingen.

Voorwaarden om voor ontheffing als gemoedsbezwaarde in aanmerking te komen

Als gemoedsbezwaarde bent u tegen het principe van verzekeren. U heeft dan ook geen enkele andere verzekering voor uzelf, uw gezin en uw bezittingen. Zodra u een verzekering afsluit komt uw ontheffing te vervallen. Naast deze voorwaarde dient u een verklaring van gemoedsbezwaren in te dienen bij de Sociale Verzekeringsbank.

Hoe kan ik ontheffing aanvragen?

Via de Sociale Verzekeringsbank kunt u uw ontheffing van alle premieplicht aanvragen. U moet hiervoor een verklaring van gemoedsbezwaren indienen. De Sociale Verzekeringsbank controleert of u buiten de sociale verzekeringen geen andere verzekeringen heeft afgesloten.

Voor welke sociale verzekeringen geldt de ontheffing?

De ontheffing van de premieplicht geldt voor de volgende –wettelijk verplichte- sociale verzekeringen:

  • Ziektewet (ZW)
  • Werkloosheidswet (WW)
  • Wet Langdurige Zorg (Wlz)
  • Algemene Ouderdomswet (AOW)
  • Algemene Nabestaandenwet (Anw)
  • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

Hoe hoog is de extra bijdrage die een gemoedsbezwaarde aan belasting betaalt?

Heeft u ontheffing van premieplicht? Dan betaalt u in de vorm van een bijdrage een deel van uw inkomen aan de belasting. Dit bedrag is even hoog als de premies die iemand zonder ontheffing betaalt.