Gemoedsbezwaarde

U bent gemoedsbezwaard voor de zorgverzekering als u door uw levensovertuiging geen verzekering mag of wil afsluiten. 

Gemoedsbezwaarden kunnen ontheffing aanvragen voor verplichte (sociale) verzekeringen. Zij zijn dan niet langer verplicht om bijvoorbeeld een zorgverzekering af te sluiten. Gemoedsbezwaarden betalen in plaats van premie een extra bijdrage in hun belastingen.

Wat is een gemoedsbezwaarde?

Een gemoedsbezwaarde is iemand die op grond van zijn of haar levensbeschouwing tegen het principe van verzekeren is. De gedachte hierachter is dat God alle dingen bestuurt en dat het zinloos of zelfs zondig is om hier een verzekering voor af te sluiten.

Als gemoedsbezwaarde heeft u geen enkele andere verzekering voor uzelf, uw gezin en uw bezittingen. De Nederlandse wet houdt daar rekening mee en stelt u in staat om ontheffing aan te vragen. Daarmee vervalt uw premieplicht voor sociale verzekeringen.

Gemoedsbezwaarde zorgverzekering

Voor de wettelijk verplichte verzekeringen, zoals de basis zorgverzekering, kunt u ontheffing voor premieplicht aanvragen. Dat doet u bij de Sociale Verzekeringsbank. Die controleert dan of u nergens anders verzekeringen heeft lopen. Heeft u dat wel dan komt u niet in aanmerking voor ontheffing.

Als gemoedsbezwaarde betaalt u extra belasting om de ontheffing voor de verzekeringen te compenseren. 

Hoe hoog is de extra belasting die een gemoedsbezwaarde betaalt?

De extra bijdrage die u als gemoedsbezwaarde aan de belasting betaalt is even hoog als het bedrag dat u anders aan sociale premies zou betalen. Dit geld dat u via de belasting betaald wordt voor u gespaard.

Wanneer u toch zorg nodig heeft, kunnen deze extra bijdragen uitgekeerd worden als vergoeding. Ook ontvangt u de uitkering Spaarregeling Gemoedsbezwaarden wanneer u de AOW-leeftijd bereikt.

Stichting gemoedsbezwaarden tegen verzekeringen

Als gemoedsbezwaarde kunt u hulp inroepen van de Stichting Gemoedsbezwaarden tegen Verzekeringen (SGV). Deze behartigt de belangen van gemoedsbezwaarden door hen in te lichten, het contact met overheidsinstellingen te faciliteren en door te helpen besparen op bijvoorbeeld zorgkosten.

Ontheffing als gemoedsbezwaarde

Via de Sociale Verzekeringsbank kunt u ontheffing van alle premieplicht aanvragen. U dient hiervoor een verklaring van gemoedsbezwaren in te dienen. De SVB controleert vervolgens eerst of u buiten de sociale verzekeringen geen andere verzekeringen heeft. 

Mocht u een ontheffing hebben en toch ergens een verzekering afsluiten, dan loopt u het risico dat de SVB uw ontheffing intrekt en u toch sociale premies af moet dragen.

Gemoedsbezwaarde voor het hele gezin

Een ontheffing vanwege gemoedsbezwaar is maar geldig voor één persoon. Als u uw hele gezin wilt ontheffen, zult u dus per persoon een verklaring in moeten dienen bij de SVB . Kinderen onder de 18 jaar kunt u wel ontheffen, maar zodra zij meerderjarig worden, vervalt deze ontheffing. Willen zij deze ontheffing behouden, dan moeten zij zelf een verklaring bij de SVB indienen.

Gespaarde belasting

De extra belasting die u betaalt, draagt de Belastingdienst af aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze zet de bedragen op een speciale rekening voor u en eventueel uw gezinsleden.

Maakt u zorgkosten, dan kunt u een declaratie hiervoor indienen bij het CAK. Daarmee heeft u recht op dezelfde vergoedingen als mensen met een zorgverzekering. Het CAK betaalt uw zorgkosten dan van het door u gespaarde bedrag.

Voor welke sociale verzekeringen geldt de ontheffing?

De ontheffing van de premieplicht geldt voor de volgende –wettelijk verplichte- sociale verzekeringen:

  • Ziektewet (ZW)
  • Werkloosheidswet (WW)
  • Wet Langdurige Zorg (Wlz)
  • Algemene Ouderdomswet (AOW)
  • Algemene Nabestaandenwet (Anw)
  • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

Gemoedsbezwaarde ontheffing opzeggen

Het kan zijn dat uw levensbeschouwing verandert. In zo’n geval kunt u de ontheffing voor gemoedsbezwaarden opzeggen. Dat doet u door contact met de SVB op te nemen. Vervolgens moet u binnen 4 maanden een zorgverzekering afsluiten, anders riskeert u een boete.