Contact
Mijn UnitedConsumers

Ziektekosten belasting

Sommige ziektekosten kunt u aftrekken van de belasting. Het gaat hier vaak om ziektekosten als: bepaalde medicijnen, hulpmiddelen, reiskosten of ziektekosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Welke voorwaarden gelden er als het gaat om zorgkosten aftrekken van de belasting en hoe werkt het?

zorgkosten aftrekken

 

ziektekosten belasting

Ziektekosten aftrekken belasting

U kunt bepaalde ziektekosten aftrekken van de belasting. Dit worden ook wel specifieke zorgkosten genoemd. Onder specifieke zorgkosten vallen bijvoorbeeld medicijnen en hulpmiddelen. Op de website van de Belastingdienst vindt u een overzicht van alle zorgkosten die aftrekbaar zijn van de belasting. Heeft u zorgkosten gemaakt die u mag aftrekken van de belasting? Dan moet u bij de Belastingdienst een aangifte inkomstenbelasting doen om deze aftrek te kunnen krijgen.

Voorwaarden zorgkosten belasting aftrekken

Om in aanmerking te komen voor een belastingaftrek van uw zorgkosten, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • U mag de ziektekosten alleen aftrekken in het jaar waarin u die kosten heeft betaald.
 • U mag alleen ziektekosten aftrekken die u maakt in verband met ziekte of invaliditeit.
 • U mag zorgkosten niet aftrekken als die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen.
 • De Belastingdienst kan u vragen om uw ziektekosten aan te tonen. Bewaar dus uw rekeningen, overzichten van uw zorgverzekeraar en uw bankafschriften.
 • U mag alleen het deel van de ziektekosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld de aanvullende zorgverzekering of waarvoor u bijzondere bijstand heeft gekregen. Als u de kosten eerst zelf betaalt en later een vergoeding krijgt van uw zorgverzekeraar, mag u (dat deel van) de ziektekosten niet aftrekken van de belasting.

Heeft u zorg uit de basisverzekering nodig en kiest u voor een zorgverlener zonder contract? Dan betaalt u een deel van de zorgkosten zelf. Deze ziektekosten kunt u niet aftrekken van de belasting.

Tegemoetkomingen zorgkosten belasting

U hoeft de volgende tegemoetkomingen niet van het aftrekbare bedrag af te halen:

 • De tegemoetkoming specifieke zorgkosten die u kreeg van de Belastingdienst.
 • De tegemoetkoming die u kreeg van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) omdat u arbeidsongeschikt was.
 • De tegemoetkoming die u heeft gekregen via het Centraal Administratiekantoor (CAK) voor kosten die u maakt in het geval van een chronische ziekte of handicap. 

Geen zorgverzekering afgesloten

Heeft u ziektekosten gemaakt en deze niet vergoed gekregen omdat u geen zorgverzekering heeft? Dan mag u de kosten van ziekte en invaliditeit die onder de basisverzekering vallen, niet aftrekken van de belasting.

Ziektekosten belasting buitenland

Wordt u - of iemand voor wie u zorgkosten mag aftrekken - in het buitenland behandeld voor ziekte of invaliditeit? Dan mag u deze ziektekosten aftrekken van de belasting indien u voldoet aan de voorwaarden. Ook de reiskosten die betrekking hebben op de behandeling, kunt u aftrekken van de belasting. De kosten van verblijf - bijvoorbeeld in een hotel - vóór, tijdens of na de behandeling zijn niet aftrekbaar.


 

ziektekosten belasting

Voor iemand anders zorgkosten aftrekken belasting

U kunt uw eigen gemaakte zorgkosten aftrekken van de belasting. Ook kunt u de ziektekosten van uw fiscale partner aftrekken van de belasting. Indien uw kinderen jonger zijn dan 27 jaar en niet in staat zijn om de kosten zelf te betalen, dan mag u de ziektekosten aftrekken. Heeft u ziektekosten betaald voor iemand die niet in staat was om deze zelf te betalen? Dan mag u voor de volgende personen ziektekosten aftrekken van de belasting:

 • Iemand in uw huishouden heeft een ernstige handicap en is 27 jaar of ouder. Onder een ernstige handicap wordt verstaan dat deze persoon aanspraak kan maken op een opname in een Wlz-instelling (Wet langdurige zorg).
 • Uw inwonende ouders, broers of zussen wanneer zij afhankelijk zijn van uw zorg. Onder afhankelijk wordt verstaan dat diegene beroepsmatige hulp of verzorging in een verzorgingshuis of verpleeghuis nodig heeft.

 

belastingaftrek zorgkosten

Bereken uw belastingaftrek zorgkosten

Om uw belastingaftrek zorgkosten te bepalen, is het belangrijk om te weten welke kosten aftrekbaar zijn. Op de website van de Belastingdienst vindt u een overzicht van alle zorgkosten die aftrekbaar zijn van de belasting. Vervolgens kunt u het totaal van uw aftrekbare zorgkosten berekenen. Belangrijk is dat u enkel het deel van de zorgkosten mag aftrekken dat boven een bepaald bedrag uitkomt. Dit wordt het drempelbedrag genoemd. Wanneer deze kosten onder het eigen risico vallen, dan mag u deze ziektekosten niet aftrekken van uw belasting.

De hoogte van het drempelbedrag hangt af van uw drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, zonder uw persoonsgebonden aftrek. Op de website van de Belastingdienst vindt u een overzicht van alle drempelbedragen.

Belastingaftrek ziektekosten berekenen

Om uw aftrekbare ziektekosten te berekenen, kunt u de berekening aftrekbaar bedrag specifieke zorgkosten gebruiken op de website van de Belastingdienst. De belastingaftrek ziektekosten berekent u in 4 eenvoudige stappen: 

Stap 1: Verzamel de bedragen van de ziektekosten die u mag aftrekken. 
Stap 2: Tel eventuele verhogingen van specifieke zorgkosten op bij uw kosten.
Stap 3: Verminder uw totale specifieke zorgkosten met het drempelbedrag.
Stap 4: Het bedrag dat overblijft zijn de ziektekosten die u mag aftrekken van de belasting.

Goed om te weten: doet u digitaal aangifte? Dan wordt uw belastingaftrek ziektekosten automatisch berekend.


 

belastingaftrek zorgkosten

Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

Heeft u te weinig of geen belasting betaald omdat u specifieke zorgkosten heeft afgetrokken van de belasting? Dan heeft u misschien recht op een tegemoetkoming in de specifieke zorgkosten. Over deze tegemoetkoming ontvangt u vanzelf bericht van de Belastingdienst.

Voorwaarden tegemoetkoming

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming, dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

 • Het bedrag van de tegemoetkoming is meer dan € 15,-.
 • In uw aangifte inkomstenbelasting heeft u uitgaven voor specifieke zorgkosten afgetrokken.
 • Door de aftrek van specifieke zorgkosten is de belasting die u moet betalen lager dan het bedrag aan heffingskortingen.

Goed om te weten: om het bedrag van de tegemoetkoming te berekenen, telt de Belastingdienst de verschuldigde belasting en de heffingskortingen van u en uw eventuele fiscale partner bij elkaar op.

Uitbetaling tegemoetkoming ziektekosten

De tegemoetkoming voor specifieke zorgkosten wordt apart van de belastingteruggaaf uitbetaald. U ontvangt een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekering van de Belastingdienst. Vervolgens krijgt u de tegemoetkoming. Indien de tegemoetkoming niet klopt, dan kunt u een herziening krijgen. Dit regelt u via de Belastingdienst.


Ook interessant voor u
 

jongeren zorgverzekering

Wat is PGB en hoe werkt het precies?

> Lees meer

 

Jeugdwet

Wat is de jeugdwet en waar wordt het voor gebruikt?

> Lees meer

 

Energie besparen in de winter

Wanneer heb ik recht op zorg uit de WMO?

> Lees meer

 

Kennisbank homepage