ADHD: wat wordt vergoed?

Bij ADHD worden verschillende soorten medicijnen voorgeschreven, waar vaak dezelfde werkzame stof Methylfenidaat of Dexamfetamine in zit. Denk hierbij aan Ritalin, Concerta, Equasym, Medikinet, Kinecteen of Amfexa. Deze werkzame stof zorgt voor een beter concentratievermogen en voor een rustiger en helderder gevoel. Op deze pagina leest u meer over de ADHD-medicatie vergoeding uit uw zorgverzekering.

ADHD medicatie vergoeding

De meeste ADHD medicijnen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Op de markt zijn veel verschillende merken medicijnen te vinden, die vaak dezelfde werkzame stof bevatten. Het ene medicijn is nóg duurder dan het andere. Daarom houden wij ons aan een lijst van voorkeursmedicijnen het zogeheten Reglement farmaceutische zorg. In dit reglement vindt u merken van medicijnen die u op dit moment vanuit de basisverzekering vergoed krijgt. 

Methylfenidaat vergoeding

In 2020 worden enkele vormen van Methylfenidaat volledig vergoed vanuit de basisverzekering. In het Reglement farmaceutische zorg wordt het als volgt omschreven:

Methylfenidaat Methylfenidaat hcl Sandoz tablet 10mg
Methylfenidaat Methylfenidaat hcl Mylan tablet 5mg

Let op: het gaat om de werkzame stof Methylfenidaat. Welk merk vergoed wordt, kan maandelijks wijzigen. Raadpleeg daarom het Reglement farmaceutische zorg.

Eigen bijdrage Methylfenidaat

Wanneer Methylfenidaat onder een bepaald merk op het Reglement farmaceutische zorg staat, hoeft u hier geen eigen bijdrage over te betalen. Doordat het medicijn vergoed wordt vanuit de basisverzekering, betaalt u hier wel eigen risico over.

Concerta vergoeding

Concerta is een populair merk ADHD medicijn. Doordat Concerta een merk is, is het duurder dan medicijnen die onder een ander merk vallen - of zelfs geen merknaam hebben. Er is geen medisch onderzoek dat bewijst dat Concerta een betere werking heeft dan bijvoorbeeld Ritalin, waar dezelfde werkzame stof in zit. Daarom wordt er vaak voor merkmedicijnen een hogere eigen bijdrage gevraagd, of wordt er zelfs helemaal geen vergoeding geboden vanuit de zorgverzekering.

Concerta eigen bijdrage

Naast dat u voor Concerta mogelijk een hoger eigen bijdrage en betaalt, wordt er ook - indien het wordt vergoed vanuit de basisverzekering - eigen risico in rekening gebracht. Dit samen zou ervoor zorgen dat u Concerta feitelijk gezien geheel zelf betaalt.

Bekijk ook:

Psychologische zorg
Medicijnen
Huisarts