Ambulance vergoeding

Ambulancevervoer is medisch noodzakelijk vervoer voor patiënten en betrokkenen bij een medisch noodgeval. Deze zorg krijgt u vergoed vanuit uw zorgverzekering. Hoe werkt de vergoeding en wat betaalt u zelf?

 
Vergoeding uit basisverzekering
 
Vergoeding uit aanvullende verzekering
 
Eigen risico van toepassing
 
Verwijsbrief
 
Gecontracteerde zorgverlener voor volledige vergoeding

Ambulance vergoeding basisverzekering

Is ambulancevervoer medisch noodzakelijk? Dan krijgt u tot maximaal 200 kilometer enkele reis een volledige vergoeding vanuit de basisverzekering. Hieronder valt medisch noodzakelijk ambulancevervoer voor:

  • Spoedzorg in het ziekenhuis
  • Zorg die (deels) wordt vergoed uit de basisverzekering
  • Zorg in een Wlz-instelling die (deels) vanuit de Wlz vergoed wordt
  • Jongeren tot 18 jaar; naar een zorgaanbieder of instelling waar hij/zij geestelijke gezondheidszorg uit de Jeugdwet ontvangt

De vergoeding uit de basisverzekering geldt zowel voor spoedvervoer als besteld vervoer. Spoedvervoer is in situaties zoals hierboven beschreven. Besteld vervoer wordt vergoed als u door een ziekte of handicap alleen liggend vervoerd mag worden.

Ambulance eigen risico

Op de meeste zorg uit de basisverzekering betaalt iedereen van 18 jaar en ouder eigen risico. Wordt u om medische noodzaak vervoerd met een ambulance, dan betaalt u hier dus eigen risico voor. Dit is maximaal € 385,-. Heeft u een vrijwillig eigen risico? Let dan goed op: ambulancevervoer kan namelijk hoog in kosten oplopen.

U betaalt dan het door u maximaal ingestelde eigen risico. Verlenen ambulancebroeders wel eerste hulp, maar beslissen zij dat het niet noodzakelijk is om u in de ambulance te vervoeren naar een ziekenhuis? Dan betaalt u geen eigen risico. Het eigen risico geldt namelijk pas bij vervoer per ambulance.

Verwijsbrief vergoeding ambulance

Bij spoedgevallen heeft u natuurlijk geen verwijzing nodig van uw huisarts. Bij besteld ambulancevervoer heeft u wel een medische indicatie van uw huisarts of medisch specialist nodig.

Gecontracteerde aanbieder

VGZ en Bewuzt hebben met alle ambulancevervoerders een contract. U krijgt dus altijd een volledige vergoeding als u gebruik moet maken van een ambulance in geval van nood.