Ambulance vergoeding

Ambulancevervoer is medisch noodzakelijk vervoer voor patiënten en betrokkenen bij een medisch noodgeval. Deze zorg moet voor iedereen in Nederland beschikbaar zijn, daarom krijgt u dit vergoed vanuit uw basisverzekering. Hoe werkt deze vergoeding precies? Wij leggen het u graag uit.

Ambulance vergoeding basisverzekering

Is ambulancevervoer medisch noodzakelijk? Dan krijgt u tot maximaal 200 kilometer enkele reis een volledige vergoeding vanuit de basisverzekering. Hieronder valt medisch noodzakelijk ambulancevervoer voor:

  • Spoedzorg in het ziekenhuis
  • Zorg die (deels) wordt vergoed uit de basisverzekering
  • Zorg in een Wlz-instelling die (deels) vanuit de Wlz vergoed wordt
  • Jongeren tot 18 jaar: naar een zorgaanbieder of instelling waar hij/zij geestelijke gezondheidszorg uit de Jeugdwet ontvangt

De vergoeding uit de basisverzekering geldt zowel voor spoedvervoer als besteld vervoer. Spoedvervoer is in situaties zoals hierboven beschreven. Besteld vervoer wordt vergoed als u door een ziekte of handicap alleen liggend vervoerd mag worden.

Ambulance eigen risico

voor de meeste zorg uit de basisverzekering betaalt u eigen risico. Wordt u om medische noodzaak vervoerd met een ambulance, dan betaalt u hier dus eigen risico voor. Dit is (verplicht) maximaal € 385,-. Heeft u een vrijwillig eigen risico? Let dan goed op: ambulancevervoer kan namelijk hoog in ziekenhuiskosten oplopen.

Verlenen ambulancebroeders wel eerste hulp, maar beslissen zij dat het niet noodzakelijk is om u in de ambulance te vervoeren naar een ziekenhuis? Dan betaalt u geen eigen risico. Het eigen risico geldt namelijk pas bij vervoer per ambulance.