Apotheekkosten vergoed

Om geneesmiddelen af te halen bij de apotheek, betaalt u kosten voor de terhandstelling en dienstverlening. Deze kosten variëren, afhankelijk van de soort dienstverlening van de apotheek. Waarom betaalt u deze kosten en wat is het verschil?

 

Wat houden de kosten voor dienstverlening in?

Wanneer u geneesmiddelen op recept afhaalt bij de apotheek, betaalt u kosten voor terhandstelling en dienstverlening. Dit staat los van de kosten voor het geneesmiddel.

Elk geneesmiddel heeft namelijk terhandstellingskosten om de kwaliteit en gezondheid van het geneesmiddelengebruik te bewaken. De apotheker moet altijd voordat hij u de medicijnen meegeeft, een aantal punten checken en voorbereiding treffen.

Met terhandstellingskosten en kosten voor dienstverlening wordt bedoeld:

  • De apotheek controleert of u geen verkeerde combinatie van geneesmiddelen gebruikt.
  • De apotheker controleert de voorgeschreven dosering en het gebruik.
  • De apotheker stelt het geneesmiddel samen.
  • De apotheker geeft advies over het gebruik.
  • De apotheker werkt je patiëntendossier bij.

Krijgt u bepaalde medicijnen voor het eerst mee of is het gebruik meer dan een jaar geleden? Uw apotheker geeft u dan uitgebreide informatie over het medicijn. U krijgt onder andere uitleg over het gebruik van het geneesmiddel, de werking en de mogelijke bijwerkingen. Dit ‘begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’ wordt apart vermeld op uw nota.

Het is mogelijk dat er verschillende data op uw nota staan. De apotheker begint namelijk vaak al met de terhandstelling als het geneesmiddel door uw arts wordt aangevraagd, terwijl u het de volgende dag pas ophaalt en de informatie gegeven wordt.

Meestal betaalt u per geneesmiddel rond de € 12,-. Dit is afhankelijk van uw apotheek. Soms is dit bedrag een stuk lager of hoger, dit hangt namelijk af van wanneer u het geneesmiddel ophaalt (in de avond en in het weekend is dit duurder) en of de apotheker het geneesmiddel nog zelf klaar moet maken. Wanneer u de medicijnen al vaker heeft gebruikt, zijn de kosten lager omdat de apotheker u geen uitleg hoeft te geven over het gebruik van het geneesmiddel.

Vergoeding kosten apotheek

Dienstverlenings- en terhandstellingskosten van de apotheek worden vergoed door uw basisverzekering. Krijgt u een nota van uw apotheek? Stuur deze dan altijd naar VGZ of Bewuzt.

Eigen risico

De kosten van dienstverlening en terhandstelling door de apotheek vallen onder uw eigen risico.

Naar welke apotheek?

Wilt u bij ieder geneesmiddel de maximale vergoeding krijgen, gaat u dan naar een gecontracteerde apotheek. VGZ en Bewuzt hebben veel contracten met apotheken, dus ongetwijfeld ook met één bij u in de buurt.

Bij zowel VGZ als Bewuzt krijgt u bij een gecontracteerde apotheek altijd de voorkeursgeneesmiddelen volledig vergoed, hierover betaalt u geen eigen risico. Een voorkeursgeneesmiddel is de variant met de laagste prijs. Voor veel behandelingen zijn voorkeursgeneesmiddelen. Vraag ernaar bij uw apotheek om geen eigen risico te hoeven betalen. U kunt mogelijk nog wel een wettelijke eigen bijdrage moeten betalen.

Online apotheek met VGZ

U kunt uw geneesmiddelen ook eenvoudig via internet bestellen bij één van deze online apotheken: de Nationale Apotheek, Efarma en Thuisapotheek. Met deze online apotheken heeft VGZ een contract. Uw geneesmiddelen worden dan thuis afgeleverd dus u hoeft de deur niet meer uit.