Zorgverzekering 2021

Uw geboortedatum:

Audicien: wat krijg ik vergoed bij de hoorspecialist?

De audicien, oftewel hoorspecialist, helpt u met het verbeteren van uw gehoor. Een goed gehoor is belangrijk, en het draagt bij aan de kwaliteit van leven. Het is daarom belangrijk dat u zich goed verzekerd voor wanneer er iets met uw gehoor aan de hand is. Hoe het precies zit met de vergoeding van de hoorspecialist, vertellen wij u graag!

Audicien vergoeding

Onder audiologische hulp valt de zorg met betrekking tot het gehoor. Dit betekent dat uw zorgverzekering de volgende zorg vergoedt:

  • Onderzoek naar uw gehoor. 
  • Advies over een geschikt hoorhulpmiddel
  • Voorlichting over het gebruik van het hulpmiddel. 
  • Eventuele psychosociale zorg door problemen met uw gehoor. 
  • Hulp bij het stellen van een diagnose bij spraak- en taalstoornissen voor kinderen. 

Hoorspecialist vergoeding

Zorg van de hoorspecialist wordt grotendeels vergoed vanuit de basisverzekering. U hoeft hiervoor dus geen aanvullende verzekering af te sluiten. Wel dient u er rekening mee te houden dat u een verwijsbrief van uw arts of audicien nodig heeft om de zorgkosten te kunnen declareren.

Audioloog: eigen risico en eigen bijdrage

Zorg van de audicien wordt voor een groot deel vergoed vanuit de basisverzekering en valt hierdoor onder het eigen risico. Het verplichte eigen risico geldt voor iedere verzekerde van 18 jaar of ouder – voor audiologische hulp aan kinderen hoeft er dus geen eigen risico te worden betaald.

Mocht u een hoortoestel nodig hebben, geldt er wel een wettelijke eigen bijdrage. Voor de kosten van de eigen bijdrage kunt u een aanvullende verzekering afsluiten. 

 
Terug naar boven