Zorgverzekering 2021

Uw geboortedatum:

Vergoeding audiologische zorg

Een goed gehoor is belangrijk. Daarom vinden wij het ook belangrijk dat u goed verzekerd bent wanneer er iets met uw gehoor aan de hand is. Met een zorgverzekering van het UnitedConsumers ZorgCollectief bent u verzekerd voor audiologische zorg en audiologische hulp. Wat daar precies onder valt, leest u op deze pagina.

Audiologische zorg

Onder audiologische hulp valt de zorg met betrekking tot het gehoor. Dit betekent dat uw zorgverzekering de volgende zorg vergoedt:

  • Onderzoek naar uw gehoor. 
  • Advies over een geschikt hoorhulpmiddel
  • Voorlichting over het gebruik van het hulpmiddel. 
  • Eventuele psychosociale zorg door problemen met uw gehoor. 
  • Hulp bij het stellen van een diagnose bij spraak- en taalstoornissen voor kinderen. 

Audiologische zorg vergoeding

Audiologische zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U hoeft hiervoor dus geen aanvullende verzekering af te sluiten. Wel dient u er rekening mee te houden, dat u een verwijsbrief van uw arts of audicien nodig heeft om de zorgkosten te kunnen declareren.

Eigen risico en eigen bijdrage

Audiologische zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering en valt hierdoor onder het eigen risico. Het verplichte eigen risico geldt voor iedere verzekerde van 18 jaar of ouder – voor audiologische hulp aan kinderen hoeft er dus geen eigen risico te worden betaald. Voor audiologische zorg geldt geen wettelijke eigen bijdrage.