Besnijdenis vergoeding

Voorheen kwam een besnijdenis vergoeding nooit vanuit de basisverzekering. Ongeacht of het medisch noodzakelijk was en ongeacht of het om kinderen of volwassenen ging. Gelukkig is hier sinds 2017 verandering in gekomen. Een besnijdenis wordt nu steeds vaker vergoed vanuit de basisverzekering.

Wordt besnijdenis vergoed?

Alleen wanneer het medisch noodzakelijk is, krijgt u een besnijdenis vergoeding uit de basisverzekering. De uroloog moet wel vaststellen dat de besnijdenis uit medische redenen wordt uitgevoerd. Besnijdenis uit religieuze overwegingen wordt nooit vergoed vanuit uw zorgverzekering.

Eigen risico besnijdenis

Op zorg uit de basisverzekering is voor iedereen vanaf 18 jaar het eigen risico van toepassing. Verzekerden jonger dan 18 jaar betalen dus nooit eigen risico. Een besnijdenis voor iemand onder de achttien jaar kost u dus geen eigen risico. Boven deze leeftijdsgrens is wel het eigen risico van toepassing, omdat diegene dan ook een eigen zorgverzekering heeft.