Zorgverzekering 2021

Uw geboortedatum:

Kosten bevalling ziekenhuis vergoed

Soms is het medisch noodzakelijk om in het ziekenhuis te bevallen, maar ook zonder medische indicatie kunt u kiezen voor een ziekenhuisbevalling. In beide gevallen is het belangrijk dat u weet hoe dit geregeld is met uw zorgverzekering.

Wordt een ziekenhuisbevalling vergoed uit de basisverzekering of is het verstandig om een aanvullende verzekering af te sluiten? U leest hier meer over op deze pagina.

Ziekenhuisbevalling vergoed uit basisverzekering

Een ziekenhuisbevalling op basis van medische noodzaak wordt volledig vergoed uit de basisverzekering. U mag echter ook in het ziekenhuis bevallen zonder dat dit medisch gezien nodig is (poliklinische bevalling), maar dit heeft wel gevolgen voor de vergoeding door uw zorgverzekering. In het geval van een poliklinische bevalling worden de kosten namelijk gedeeltelijk vergoed.

Poliklinische bevalling

Als u zonder medische indicatie er zelf voor kiest om te bevallen in het ziekenhuis is er sprake van een poliklinische bevalling. Bij een poliklinische bevalling wordt u meestal begeleid door uw eigen verloskundige.

Redenen om zonder medische noodzaak in het ziekenhuis te bevallen, zijn onder andere dat in het geval van complicaties medische hulp direct aanwezig is en dat het mogelijk is om gebruik te maken van pijnbestrijding.

Kosten bevalling ziekenhuis zonder medische indicatie

Bij een poliklinische bevalling krijgt u per dag een gedeelte van de kosten uit de basisverzekering vergoed. Het andere deel komt dus voor eigen rekening. Omdat de kosten per ziekenhuis kunnen verschillen, is er door de zorgverzekeraars voor gekozen om een vast bedrag per dag te vergoeden.

Eigen bijdrage ziekenhuisbevalling

De eigen bijdrage die u betaalt voor een ziekenhuisbevalling is het bedrag dat overblijft na het aftrekken van de vergoeding uit de basisverzekering. Doordat ziekenhuizen allemaal hun eigen tarieven hanteren, is de hoogte van de eigen bijdrage van een poliklinische bevalling afhankelijk van uw keuze voor een ziekenhuis.

Extra vergoeding uit aanvullende verzekering

U kunt een aanvullende verzekering afsluiten om de kosten van een ziekenhuisbevalling zonder medische indicatie volledig vergoed te krijgen. In dat geval wordt een deel vergoed uit de basisverzekering en krijgt u het overgebleven deel van de kosten vergoed uit de aanvullende verzekering.