Zorgverzekering 2021

Uw geboortedatum:

Coronavirus vergoeding

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig en roept de nodige vragen op. Wat vergoedt uw zorgverzekering en hoe zit het met de betaling? Wij hebben de belangrijkste vragen voor u op een rij gezet.


Wat kan ik zelf doen?

vink Hoesten in uw elleboog
vink Geen handen schudden
vink Uw handen vaak wassen
vink Handgel met alcohol gebruiken
vink Papieren zakdoekjes gebruiken
vink Minimaal 1,5 meter afstand houden van anderen

coronavirus handen wassen


 

Coronatest, quarantaine en benodigdheden

De maatregelen omtrent het coronavirus zorgen ervoor dat u wellicht bepaalde benodigdheden nodig hebt, zoals een mondkapje of handgel. De overheid heeft daarnaast aangegeven dat u bij klachten thuis blijft en uzelf dient te testen op het coronavirus. Maar, worden deze kosten ook vergoed vanuit uw zorgverzekering?

Wat de coronatest u kost, hangt af van waar u deze krijgt. En wie de opdracht geeft. Wat betaalt u voor een coronatest?

 • Een test bij de GGD kost u niets. Ook geen eigen risico. Sinds 1 juni 2021 kan iedereen met klachten zich laten testen bij de GGD. Bel hiervoor het landelijke afsprakennummer 0800-1202.
 • Vraagt de huisarts de test voor u aan? Dan kost u dat niets. U betaalt ook geen eigen risico. Krijgt u van ons toch een rekening na zo'n test? Neem dan contact met ons op.
 • Wordt u getest via uw werkgever? Dan kost u dat niets. Ook geen eigen risico. De werkgever moet de test namelijk betalen. Dat is zo geregeld in de Arbo-wet.
 • Wordt u getest in een instelling voor langdurige zorg? Dan kost u dat niets. U betaalt ook geen eigen risico.
 • Wordt u getest in het ziekenhuis of bij een bezoek aan de poli? Dan hoort dit bij uw ziekenhuiszorg. Dit vergoeden wij. Maar u betaalt wel eigen risico.
 • Krijgt u een coronatest in het buitenland? Dan vergoeden wij die als de test is aangevraagd door een gezondheidsdienst (GGD) of een huisarts.

Vergoeding huisarts

Nee. Desinfecterende gel en mondkapjes worden niet vergoed vanuit de basisverzekering of de aanvullende verzekering.

Als u thuis in quarantaine moet, maakt u in principe geen zorgkosten. Quarantaine is een voorzorgsmaatregel om verspreiding tegen te gaan. Uw zorgverzekering vergoedt thuisquarantaine daarom niet.


 

Vaccinatie tegen corona

Vanaf 6 januari krijgen de eerste personen in Nederland de vaccinatie tegen corona. Voor een goede bescherming zijn twee vaccinaties nodig. Na de eerste prik volgt na drie of vier weken de tweede prik. Dankzij de vaccinatie bent u beschermd tegen het coronavirus. Ook zorgt het ervoor dat u minder erg ziek wordt, mocht u toch het coronavirus te pakken hebben gekregen.

De coronavaccinatie, zowel de eerste als de tweede prik, wordt volledig vergoed en is dus voor iedereen gratis. Maar wie krijgt de vaccinatie? En wanneer krijgt u de oproep?

Iedereen in Nederland krijgt een uitnodiging voor de vaccinatie. Wel is er bepaald wie er als eerste aan de beurt zijn, namelijk:

 • Personen met een medisch risico en een medische indicatie.
 • Personen van 60 jaar en ouder.
 • Medewerkers in de zorg.

Nadat de eerste groepen zijn geweest, krijgt de rest van Nederland vanzelf een brief met een oproep. Er wordt aangeraden even te wachten tot na de zwangerschap, indien u momenteel in verwachting bent.

Medische indicatie

Er wordt vaak gesproken over 'personen met een medische indicatie'. Maar wat is een medische indicatie?

Medische indicatie

Iedereen in Nederland krijgt een brief met een oproep voor de vaccinatie. Zodra u de brief heeft ontvangen, kunt u een afspraak maken. De instructies hiervoor vindt u op de brief. Let op, want er bestaat een kans dat bijvoorbeeld uw buurman eerder een oproep krijgt dan u. Dit heeft te maken met dat personen van 60 jaar en ouder, of personen met een medische indicatie voorrang krijgen.

Wanneer u exact aan de beurt bent, is niet bekend. Maar als u weet in welke groep u valt, kunt u dankzij de vaccinatiestrategie van de overheid ongeveer zien wanneer u aan de beurt bent.

Vaccinatiestrategie

Het vaccineren zal worden gedaan door:

 • Huisartsen voor ouderen en personen met een medische indicatie.
 • Arbodiensten en bedrijfsartsen voor medewerkers in de zorg.
 • GGD'en zullen de rest van de bevolking vaccineren.

 

Herstelzorg na corona

Heeft u het coronavirus gehad? Dan kan het zijn dat u herstellende bent van uw klachten. In sommige gevallen herstellen mensen goed na het coronavirus, maar in veel gevallen duurt het herstelproces lang en is er extra zorg nodig. Hoe wordt herstelzorg na corona vergoed door uw zorgverzekering?

Heeft u corona gehad? Dan kan het zijn dat u extra zorg nodig heeft. Deze vergoeden wij uit de basisverzekering tot in ieder geval 1 augustus 2022. De overheid heeft dat besloten.

Basisverzekering

Bij het herstel van Corona blijkt ook paramedische zorg belangrijk. Wij vergoeden uit de basisverzekering het volgende:

Houd er rekening mee dat u wel eigen risico betaalt.

Wij vergoeden deze zorg alleen als u:

 • Start met de zorg binnen 6 maanden na de eerste klachten
 • Een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist heeft
 • Meedoet aan onderzoek. Het is belangrijk om te weten hoeveel effect deze zorg heeft na corona.
  Let op: wilt u niet deelnemen aan onderzoek? Dan geldt bovenstaande vergoeding niet.

De vergoeding is voor de eerste 6 maanden. Heeft u daarna nog klachten? Dan kunt u nog 6 maanden zorg krijgen. U heeft wel een verwijzing van een medisch specialist of huisarts nodig.

Ernstig corona

Heeft u ernstig corona gehad? Dan kunt u een vergoeding voor extra zorg krijgen. Als u daarnaast ook aan een onderzoek meewerkt. We vertellen hieronder hoe dit werkt.

De regeling geldt tot 1 augustus 2022. U kunt er maximaal 6 maanden gebruik van maken. Wij vergoeden deze zorg uit de basisverzekering.

Basisverzekering

Heeft u moeite met herstellen na COVID-19? Dan is deze zorg voor u bedoeld. Uw huisarts beslist of hij u doorverwijst. De beslissing van de huisarts hangt af van uw klachten. Het maakt niet uit of u wel of niet bent getest.

Welke zorg kan ik krijgen?

U kunt extra paramedische herstelzorg krijgen. Dit is zorg door fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten, diëtisten of ergotherapeuten. Uw huisarts beslist welke zorg u nodig heeft. Wordt u nu al behandeld? Dan kunt u óók gebruik maken van de regeling.

Met de regeling kunt u 6 maanden gebruikmaken van:

U hoeft de zorg zelf niet te betalen. Heeft u nog ongebruikt eigen risico? Dan betaalt u wel eigen risico.

Wetenschappelijk onderzoek

Een belangrijke voorwaarde is dat u meedoet aan wetenschappelijk onderzoek. Wilt u dit niet, dan vergoeden wij de zorg niet. Meer informatie over de voorwaarden staat op de website van Zorginstituut Nederland.

Hoe verloopt het onderzoek?

Voor onderzoek worden gegevens over uw gezondheid en herstel verzameld. Hiervoor geeft u toestemming. In oktober 2020 begint het tweede deel van het onderzoek. U kunt de vraag krijgen extra vragenlijsten in te vullen. Of uw conditie te laten testen. Ook hiervoor geeft u toestemming.

Wie kan mijn gegevens zien en waar worden ze voor gebruikt?

De onderzoeksgroep kan uw gegevens bekijken. Zij gaan vertrouwelijk met alle gegevens om. Uw gegevens zijn anoniem. En alleen bedoeld voor onderzoek naar COVID-19.

Kan ik deze zorg krijgen zonder mee te doen aan het onderzoek?

Dat kan. Maar waarschijnlijk moet u de zorg dan zelf betalen. Heeft u een aanvullende verzekering? Dan kan het zijn dat deze dit (voor een deel) vergoedt. Twijfelt u over de vergoeding? Neem dan contact met ons op.

Kan ik stoppen wanneer ik wil?

Ja, dat kan.

Is er nog iets niet duidelijk?

Stel dan uw vragen aan uw huisarts of behandelaar. Of kijk op de website van Zorginstituut Nederland voor meer informatie en de voorwaarden.

Let op: Op dit moment wordt er gewerkt aan deze regeling. Zorgaanbieders kunnen dus nog niet declareren voor deze zorg. Verandert er iets? Dan melden wij het hier.


 

Eigen risico en betalen

Het coronavirus zorgt ervoor dat veel is veranderd. Zo kan het zijn dat u uw baan verliest en bang bent dat u uw premie niet meer kunt betalen, of u betaalt juist meer eigen risico wanneer u zorg nodig heeft gehad. De meest gestelde vragen over het eigen risico en betalen zetten wij daarom voor u op een rij.

Uw behandeling werd uitgesteld door corona. En nu pakt het ziekenhuis deze weer op. Maar nu moet u nog een keer eigen risico betalen voor de behandeling. Hoe kan dat?

Ziekenhuizen rekenen nooit losse behandelingen af. Ze verzamelen meerdere behandelingen in een pakketje. Zo'n pakketje heet een behandel diagnose combinatie (DBC).

Door corona kan het zijn dat uw behandeling op een later moment plaatsvindt. En dat er een nieuwe DBC start. U betaalt dan mogelijk nog een keer eigen risico voor de nieuwe DBC.

Eigen risico

Heeft u in coronatijd digitaal of telefonisch contact gehad met uw dokter, arts of andere zorgverlener? Zo'n consult op afstand is gelijk aan een normaal consult. Uw zorgverlener zal er daarom hetzelfde voor rekenen. De factuur zal even hoog zijn.

Heeft u minder inkomen door de gevolgen van het coronavirus? Dan kunt u de premie in termijnen betalen en een betalingsregeling bij VGZ afsluiten.

Wilt u direct een betalingsregeling treffen? Ga dan naar Mijn VGZ en dien de aanvraag online in.

Huisartsen hebben minder inkomsten omdat minder mensen nu naar de dokter willen of kunnen. Zij krijgen eenmalig € 10,- extra voor elke patiënt die is ingeschreven in de praktijk. In Mijn VGZ is deze € 10,- te zien als gedeclareerde huisartsenhulp. U betaalt hier geen eigen risico over.

Met deze bijdrage zorgen we ervoor dat er - ook na de coronacrisis - goede en toegankelijke huisartsenzorg is voor iedereen.

Ziekenhuizen hebben de naam van afspraken vaak nog niet aangepast in hun administratie. Daarom staat er op de rekening soms nog dat de afspraak in het ziekenhuis was, ook al had u een afspraak op afstand.

Voor het bedrag op uw rekening maakt het geen verschil. Zorgverleners, zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit hebben hier samen afspraken over gemaakt.


 

Corona en het buitenland

Wanneer u in het buitenland verblijft en op uw bestemming corona uitbreekt, dan wilt u natuurlijk weten hoe u verzekerd bent. Worden uw ziektekosten wel vergoed? En hoe zit het met repatriëring vanuit het buitenland? Wij helpen u.

Spoedeisende hulp in het buitenland krijgt u uit uw basisverzekering vergoed tot het maximale tarief dat geldt in Nederland. Is het tarief hoger en heeft u een aanvullende verzekering? Dan kunt u mogelijk een extra vergoeding krijgen. Het reisadvies van de overheid door het coronavirus speelt hierbij geen rol.

Wij raden u aan om te checken of uw reisverzekering medische kosten vergoedt. De medische kosten die uw zorgverzekering niet vergoedt, kunt u dan aanvullen met de vergoeding uit de reisverzekering.

Nee, de regering heeft aangegeven dat ze niet gaan repatriëren.

Gaat u naar een land met code oranje (vakantiereizen afgeraden)? En wordt u daar ziek? Dan vergoeden wij de kosten. Wat we precies vergoeden hangt af van welke verzekering u heeft.

Moet u in het buitenland in quarantaine? Dan vergoeden wij de kosten van uw hotel niet.

Vergoedingen buitenland

U kunt de nieuwe datum van de behandeling - indien u deze weet - aan uw officiële verzekeraar doorgeven. In uw geval is uw officiële verzekeraar VGZ. U kunt daarom het beste mailen naar: machtigingenbtl@vgz.nl.

Zet in uw mail:

 • Uw klantnummer
 • De nieuwe datum van de behandeling
 • Het machtigingsnummer, als u dat heeft

U kunt met uw recept naar de apotheek waar u nu bent. Wij raden u wel aan uw declaraties direct in te dienen. Dat kan via UC Zorg app. Als u de rekeningen opspaart tot u thuis bent, kunnen de bedragen behoorlijk oplopen. En dat is natuurlijk niet zo fijn.

Zo werkt declareren

betalen

Hulp met betalen

Heeft u door de coronacrisis zorgen over uw geldzaken? U kunt de premie in delen betalen. Hiervoor kunt u een betalingsregeling bij VGZ treffen.

Direct regelen

 

vergoedingen

Algemene vragen coronavirus

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig en roept vragen op. Wij zetten de meestgestelde algemene vragen voor u op een rij.

Algemene vragen


Actuele informatie coronavirus

Op de website van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) staat alle actuele informatie rondom het coronavirus (COVID-19).

Actuele informatie over het coronavirus

Terug naar boven