Vergoeding diabetes

Elke dag groeit de groep diabetici in Nederland met bijna 200 nieuwe patiënten. De zorg voor diabetici heeft dan ook prioriteit en dat is te zien als u de vergoedingen uit de basisverzekering bekijkt. Op deze pagina leggen wij uit wat de basisverzekering dekt en in welke gevallen een aanvullende zorgverzekering verstandig kan zijn.

vinkje Vergoeding diabetes uit basisverzekering
kruisje Vergoeding uit aanvullende verzekering
vinkje Eigen risico van toepassing
vinkje Gecontracteerde zorgverlener voor 100% vergoeding

Vergoeding diabetes uit uw zorgverzekering

Voor patiënten met diabetes type 2 wordt zo goed als alles vergoed uit uw basisverzekering. Wie diabetes type 1 heeft, krijgt ziekenhuiszorg en een jaarlijkse voetcontrole vergoed. Voor zover van toepassing, krijgen diabetes-patiënten de volgende diabetesmaterialen vergoed:

  • Bloedglucosemeter
  • Insulinepen
  • Prikpen
  • Teststrips
  • Lancetten
  • Rraagbare insulinepompen met accessoires

Afhankelijk van de aanvullende verzekering, krijgt u een bepaald budget voor voetbehandelingen. Ook voor brillen en lenzen, fysiotherapie en dieetadvies zit u met onze aanvullende verzekeringen. 

Diabetes vergoeding basisverzekering

De basiszorgverzekering vergoedt testmateriaal, mits u insuline-afhankelijk bent. Momenteel gelden de volgende vergoedingen.

Teststrips 

Afhankelijk van het aantal injecties dat u per dag nodig heeft en de vraag hoe lang u insuline vereist (denk bijvoorbeeld aan zwangerschapsdiabetes), krijgt u tussen de 100 teststrips en/of lancetten eenmalig en 400 teststrips per kwartaal vergoed.

Insulinepennen of insulinepomp

Alle diabetici die insuline-afhankelijk zijn, krijgen 1 keer per 3 jaar een insulinepen + reservepen vergoed. Een injectiepen of prikpen wordt maximaal eens per 2 jaar vergoed. Insulinepomp nodig? Deze krijgt u per 4 jaar in bruikleen.

Bloedglucosemeter

Alle diabetici die afhankelijk zijn van insuline krijgen eens per 3 jaar een nieuwe bloedglucosemeter vergoed.

Geneesmiddelen

De huisarts kan geneesmiddelen als metformine, sulfonylureumderivaten, meglitiniden of thiazolidinedionen voorschrijven. Die worden met eigen risico en evt. eigen bijdrage door de basisverzekering vergoed. Er zijn aanvullende verzekeringen die (een deel van) deze eigen bijdrage kunnen dekken.

Voetzorg

De huisarts, podotherapeut of een andere medisch specialist stelt een zorgprofiel op voor elke diabetes-patiënt. Daar hoort een cijfer van 0 t/m 4 bij, oplopend van geen risico tot een hoog risico. Op basis daarvan kunnen een jaarlijks voetonderzoek en de nodige voetzorg worden vergoed.

Bent u niet insuline-afhankelijk? Dan krijgt u geen vergoeding voor testmaterialen. U krijgt wel korting op teststrips, lancetten en andere diabetes-hulpmiddelen in de webshops van partners van VGZ.

Zorgprogramma voor diabetici

Jaarlijks groeit de groep diabetes patiënten in ons land met ruim 71.000. Daarom wordt diabetes-zorg slimmer en beter georganiseerd. Eén van de manieren om dat te doen is door het contracteren van zorggroepen.

Een zorggroep voor diabetici bestaat uit een huisarts, diëtist, oogarts, fysiotherapeut en andere zorgverleners. Door goed met elkaar te communiceren over de patiënt wordt de zorg beter. U wordt beter in de gaten gehouden en dubbele onderzoeken komen minder voor. Op zoek naar een zorggroep bij u in de buurt? Vind uw zorgverlener.