Zorgverzekering 2021

Uw geboortedatum:

DNA onderzoek vergoeding

Als er binnen uw familie erfelijke ziektes voorkomen, is het mogelijk om een DNA onderzoek uit te laten voeren. Dit geeft u meer inzicht in erfelijke factoren en de mogelijke risico’s hierop. Dit is bijvoorbeeld belangrijk voor uw eigen gezondheid, maar wellicht ook voor de keuze om kinderen te krijgen. Het onderzoek naar erfelijke ziektes of aandoeningen wordt dan ook volledig vergoed uit de basisverzekering.

Wat is DNA onderzoek?

Een erfelijke ziekte of aandoening kan mogelijk worden doorgegeven aan uw kind(eren). Ook is het mogelijk dat een ziekte erfelijk is omdat u en uw partner beide drager van het gen zijn – u hoeft dan niet zelf de ziekte te hebben om hem toch door te geven.

Met DNA onderzoek kan ontdekt worden of u een (erfelijke) ziekte heeft of dat u drager bent van een ziekte. Tot een dergelijk erfelijkheidsonderzoek behoort:

  • Chromosoomonderzoek (geeft informatie over mogelijke chromosoomverandering).
  • Stamboomonderzoek (geeft informatie over erfelijke afwijkingen in de familie).
  • Ultrageluidonderzoek en DNA onderzoek.
  • Psychosociale begeleiding.
  • Biochemische diagnostiek.
  • Erfelijkheidsadvisering.

Vergoeding DNA onderzoek

Als er sprake is van een verhoogde kans op erfelijke ziektes, wordt DNA onderzoek vergoed uit de basisverzekering. In families waarin erfelijke ziektes voorkomen, krijgt u ook een vergoeding voor een DNA onderzoek om te kijken wat dit voor u of uw kind betekent. Wanneer u vragen heeft over risico’s tijdens de zwangerschap of over erfelijkheid van de ziekte van u of uw kind, krijgt u dit advies ook vergoed. Als uw bloedverwanten onderzocht moeten worden dan wordt dit tevens vergoed vanuit de basisverzekering.

Terug naar boven