DNA onderzoek vergoeding

DNA onderzoek wordt vergoed door de zorgverzekering wanneer er sprake is van bijvoorbeeld erfelijke ziektes die in de familie voorkomen. Deze ziektes, maar ook aandoeningen of medicijnen, kunnen een rol spelen bij erfelijke factoren. Het kan daarom belangrijk zijn om DNA onderzoek te laten doen.

vinkje Vergoeding uit basisverzekering
kruisje Vergoeding uit aanvullende verzekering
vinkje Eigen risico van toepassing
vinkje Verwijsbrief
vinkje Gecontracteerde zorgverlener voor volledige vergoeding

Wat is een DNA onderzoek?

DNA onderzoek wordt niet alleen uitgevoerd door de politie of recherche. Het is een andere naam voor genetisch onderzoek en hiermee kan worden ontdekt of u een ziekte heeft of drager bent van een ziekte. Via chromosomen kunnen ziektes eventueel doorgegeven worden op uw kind. Sommige ziektes zijn erfelijk en andere ziektes zijn erfelijk wanneer beide partners drager zijn van de ziekte ook al hebben zij de ziekte zelf niet.

DNA onderzoek kan stamboomonderzoek zijn, waarbij naar erfelijke afwijkingen in de familie wordt gezocht. DNA onderzoek kan tevens biochemische diagnostiek, ultrageluidonderzoek of chromosomenonderzoek zijn. De resultaten van het DNA onderzoek worden besproken in een adviesgesprek.

Wat wordt vergoed vanuit de basisverzekering?

DNA onderzoek wordt vergoed vanuit de basisverzekering wanneer er sprake is van een verhoogde kans op erfelijke ziektes. U wilt bijvoorbeeld weten of uw ziekte erfelijk is waardoor u uw ziekte mogelijk kunt doorgeven aan uw kind. In families waarin erfelijke ziektes voorkomen krijgt u ook een vergoeding voor een DNA onderzoek om te kijken wat dit voor u of uw kind betekent. Wanneer u vragen heeft over risico’s tijdens de zwangerschap of over erfelijkheid van de ziekte van u of uw kind, krijgt u dit advies ook vergoed.

Als uw bloedverwanten onderzocht moeten worden dan wordt dit tevens vergoed vanuit de basisverzekering. Een DNA onderzoek kan ook vaststellen of iemand de vader is van een kind. Hiervoor krijgt u geen vergoeding.

Eigen risico van toepassing

Op de vergoeding van DNA onderzoek is het eigen risico van toepassing voor iedereen van 18 jaar en ouder.

Verwijzing nodig

U heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of behandelend medisch specialist om een vergoeding voor het DNA onderzoek te krijgen.

Gecontracteerde zorgverlener

Voor een DNA onderzoek gaat u naar een centrum voor erfelijkheidsadvies. U krijgt alleen een volledige vergoeding als u naar een centrum gaat waar VGZ of Bewuzt een contract mee heeft. VGZ heeft met veel centra contracten, waardoor er altijd één bij u in de buurt is. Wanneer u naar een centrum voor erfelijkheidsadvies gaat waar VGZ of Bewuzt geen contract mee heeft, krijgt u het DNA onderzoek niet vergoed.

Heeft u de VGZ Eigen Keuze basisverzekering, dan krijgt u altijd een volledige vergoeding voor een DNA onderzoek wanneer u een verwijzing heeft.