Erfelijkheidsonderzoek vergoeding

In een aantal situaties kan een erfelijkheidsonderzoek belangrijk zijn. Wanneer er bijvoorbeeld ziektes in de familie voorkomen en u wilt weten of u of uw kind deze ziektes kan erven. Een erfelijkheidsonderzoek geeft duidelijkheid. Dit onderzoek wordt wanneer het onderzoek nodig is, vergoed vanuit de zorgverzekering.

vinkje Vergoeding uit basisverzekering
kruisje Vergoeding uit aanvullende verzekering
vinkje Eigen risico van toepassing
vinkje Gecontracteerde zorgverlener voor volledige vergoeding

Wat is erfelijkheid?

Het menselijk lichaam bestaat uit cellen, die allemaal chromosomen bevatten. Chromosomen bevatten erfelijke eigenschappen, die gekregen zijn van de vader of moeder. Wanneer het gaat om erfelijke ziektes, kunnen deze via chromosomen worden doorgegeven op een kind. Sommige ziektes zijn erfelijk van ouder op kind, maar sommige ziektes slaan ook een generatie over of er is een bepaalde kans dat ze worden geërfd door een kind.

In de volgende situaties is onderzoek naar erfelijkheid mogelijk:

  • In uw familie komt een erfelijke ziekte voor en u wilt weten of dit iets betekent voor u of uw kind.
  • Bij vragen over de oorzaak van erfelijkheid van de aandoening van u of uw kind.
  • Bij vragen over de risico’s tijdens de zwangerschap bij (erfelijke) ziekten.
  • U heeft zelf een ziekte en wilt weten of deze ziekte erfelijk is.

Wat is een erfelijkheidsonderzoek?

Een erfelijkheidsonderzoek kan bestaan uit verschillende onderzoeken. Uw huisarts of medisch specialist geeft u advies over welk soort erfelijkheidsonderzoek u nodig heeft.

Het kan gaan om één of meerdere van de volgende erfelijkheidsonderzoeken:

  • Advies over erfelijke ziektes
  • Biochemische diagnostiek
  • Chromosomenonderzoek
  • Ultrageluidonderzoek
  • Stamboomonderzoek
  • DNA test

Wat wordt vergoed vanuit de basisverzekering?

Een erfelijkheidsonderzoek wordt vergoed vanuit de basisverzekering, wanneer dit onderzoek nodig is. Het kan bijvoorbeeld gaan om een erfelijke ziekte die in uw familie voorkomt, waarbij u wilt weten of u of uw kind deze ziekte kan erven. Een erfelijkheidsonderzoek wordt ook vergoed wanneer u zelf een ziekte heeft en wilt weten of deze ziekte erfelijk is. Heeft u vragen over risico’s tijdens uw zwangerschap omtrent erfelijke ziekten of vragen over de oorzaak van erfelijke aandoeningen van u of uw kind, dan heeft u ook recht op advies dat vergoed wordt vanuit de basisverzekering.

Als uw bloedverwanten voor een goed onderzoeksresultaat ook onderzocht moeten worden, wordt dit ook voor hen vergoed vanuit de basisverzekering.

Eigen risico van toepassing

Op de vergoeding van een erfelijkheidsonderzoek is het eigen risico van toepassing voor iedereen van 18 jaar en ouder.

Verwijsbrief nodig

U heeft van uw huisarts of medisch specialist een verwijsbrief nodig om een erfelijkheidsonderzoek vergoed te krijgen.

Gecontracteerde zorgaanbieder

Wanneer u naar een centrum voor erfelijkheidsadvies gaat waar VGZ of Bewuzt een contract mee heeft, krijgt u een volledige vergoeding voor het erfelijkheidsonderzoek. Heeft u de VGZ Eigen Keuze basisverzekering, dan krijgt u altijd een volledige vergoeding voor een erfelijkheidsonderzoek, mits u een verwijzing heeft.

Wilt u meer informatie over de vergoeding van een erfelijkheidsonderzoek, neem dan contact op via zorg@unitedconsumers.com of via 040 235 05 60. U krijgt direct iemand aan de lijn die u kan voorzien van persoonlijk en gratis advies. Dat is wat we doen.