Vergoeding fysiotherapie kind tot 18 jaar

De vergoeding voor fysiotherapie voor uw kind onder de 18 jaar komt uit de basisverzekering. Daarnaast is het mogelijk om extra fysiotherapiebehandelingen vergoed te krijgen vanuit een aanvullende verzekering. Op deze pagina leest u hoe de vergoeding fysiotherapie voor uw kind geregeld is.

Fysiotherapie kind basisverzekering

Kinderen tot 18 jaar krijgen in eerste instantie 9 fysiotherapiebehandelingen vergoed uit de basisverzekering. Is 9 behandelingen niet genoeg? Dan worden er nog eens 9 extra fysiotherapiebehandelingen vanuit de basisverzekering vergoed. De basisverzekering vergoedt daarom dus maximaal 18 fysiotherapiebehandelingen. U hoeft hier geen eigen risico voor te betalen.

Is er echter sprake van een chronische aandoening, of aangeboren afwijking, en staat deze op de lijst van chronische aandoeningen? Dan krijgt u daar een aparte vergoeding voor.

Kinderfysiotherapie vergoeding aanvullende verzekering

Is de kinderfysiotherapie vanuit de basisverzekering niet voldoende? Dan kunt u ook een aanvullende verzekering afsluiten. Kinderen tot 18 jaar krijgen dan extra fysiotherapie vergoed. De aanvullende verzekering vergoedt behandelingen voor:

  • Extra fysiotherapie.
  • Alternatieve bewegingstherapie.
  • Extra oefentherapie Cesar/Mensendieck.
  • Manuele therapie (maximaal 9 behandelingen).

Voor de vergoeding van fysiotherapie voor kinderen uit de aanvullende verzekering hoeft u ook geen eigen risico te betalen.

Fysiotherapie kind basisverzekering

Om een volledige kinderfysiotherapie vergoeding te krijgen, is het wel aan te raden om naar een gecontracteerde zorgverlener te gaan. Valt u kind onder uw restitutie basisverzekering? Dan krijgt u de fysiobehandeling 100% vergoed, ongeacht of de fysiotherapeut is gecontracteerd of niet. Het kan wel zo zijn dat u eerst de behandeling zelf betaalt, waarna u de rekening vervolgens volledig kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.