Zorgverzekering 2021

Uw geboortedatum:

Vergoeding geneeskundige zorg ouderen en verstandelijk gehandicapten

Heeft u zorg nodig van een specialist op het gebied van ouderengeneeskunde en verstandelijk gehandicapten? Vanaf 2020 wordt geneeskundige zorg voor ouderen of verstandelijk gehandicapten vergoed vanuit de basisverzekering. Huisartsen worden hiermee ontlast en u kunt langer thuis blijven wonen. Op deze pagina vindt u de vergoedingen.

Geneeskundige zorg ouderen en verstandelijk gehandicapten

De vergoeding geneeskundige zorg ouderen en verstandelijk gehandicapten zorgt ervoor dat huisartsen en wijkverpleegkundige verlicht worden. De patiënt kan hierdoor langer thuis blijven wonen, doordat de zorg thuis verleend wordt. 

Verwijzing voor geneeskundige zorg ouderen en verstandelijk gehandicapten

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding geneeskundige zorg ouderen en verstandelijk gehandicapten, heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. De huisarts verwijst u vervolgens door naar een specialist. U krijgt deze zorg dan vergoed uit de basisverzekering.

Eigen risico en eigen bijdrage geneeskundige zorg ouderen en verstandelijk gehandicapten

U krijgt geneeskundige zorg voor ouderen en verstandelijk gehandicapten vergoed vanuit de basisverzekering. Hierbij geldt wel het eigen risico. De eigen bijdrage is niet van toepassing op deze vergoeding. 

 
Terug naar boven