Haptotherapie

Haptotherapie wordt door de zorgverzekeraars als alternatieve geneeszorg beschouwd. Dit betekent dat uw zorgverzekering deze vorm van therapie vergoedt op basis van de voorwaarden die er voor alternatieve geneeszorg gelden. Welke voorwaarden dit zijn en wat haptotherapie precies is, leest u op deze pagina.

Haptotherapie

Bij haptotherapie draait het om voelen en ervaren. U kunt de hulp van een haptotherapeut inschakelen als uw gedachten en gevoelens niet in harmonie zijn met de manier waarop u uw leven leidt. Gedachten en gevoelens worden weggestopt of genegeerd en dit heeft gevolgen voor uw gezondheid. Zowel lichamelijke als geestelijke klachten kunnen hierdoor veroorzaakt worden.

Haptotherapie maakt u (weer) bewust van uw gevoelens. Het helpt u bijvoorbeeld om (onverwerkte) emoties een plekje te geven. Ook vergroot het uw vertrouwen in uw eigen keuzes en gevoelens. Haptotherapie bestaat uit gesprekken en lichamelijke oefeningen, waarmee gekeken wordt waar de spanningen zich in het lichaam bevinden.

Haptotherapie vergoeding

Alternatieve geneeszorg, zoals haptotherapie, wordt niet door de basisverzekering vergoed. Wel is het mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten die alternatieve zorg vergoedt. Tot welk bedrag u verzekerd bent, verschilt per pakket. U heeft geen verwijzing van uw (huis)arts nodig en ook is bij een aanvullende verzekering geen eigen risico van toepassing. Wel dient uw therapeut aangesloten te zijn bij een door de zorgverzekeraar erkende beroepsvereniging.