IVF vergoeding

Wanneer u zwanger probeert te raken, maar dit niet lukt door vruchtbaarheidsproblemen kan IVF een oplossing voor u zijn. Met IVF behandelingen heeft u namelijk een grotere kans om zwanger te worden. Enkele IVF pogingen worden vergoed vanuit uw zorgverzekering. Maar hoe zit die IVF vergoeding precies in elkaar? Wij leggen het u uit!

Wordt IVF vergoed?

Wanneer het niet lukt om zwanger te raken, raden wij u aan om allereerst naar uw huisarts te gaan. Uw huisarts verwijst u, als dat nodig is, door naar de gynaecoloog of een fertiliteitskliniek. Daar krijgt u vervolgens enkele onderzoeken om te achterhalen waarom zwanger worden nog niet is gelukt.

In de meeste gevallen wordt een IVF behandeling als laatste optie geprobeerd. De huisarts, de onderzoeken en de IVF behandeling vergoeding krijgt u in dat geval vergoed vanuit de basisverzekering. Een IVF behandeling (1 poging) bestaat uit de volgende stappen:

  1. Hormoonbehandeling om de eicellen te laten rijpen
  2. Follikelpunctie waarbij enkele eicellen bij de vrouw worden weggehaald
  3. In het laboratorium worden deze eicellen vervolgens bevrucht
  4. De bevruchte eicellen (embryo's) worden teruggeplaatst in de baarmoeder

Hoeveel IVF pogingen worden vergoed?

U krijgt tot uw 43e levensjaar, 3 IVF pogingen vergoed. Bent u ouder dan 43 jaar, dan komt komt u niet meer in aanmerking voor een IVF vergoeding. Bent u nog met een IVF poging bezig en wordt u binnenkort 43, dan mag u deze poging afronden. Wat precies inbegrepen zit bij de IVF vergoeding en wanneer dit vergoed wordt, ligt aan uw situatie:

  • Jonger dan 38 jaar: U krijgt 2 IVF pogingen vergoed als u ervoor kiest om 1 bevruchte eicel terug te laten plaatsen per keer. Kiest u voor het terugplaatsen van meerdere eicellen per keer, dan krijgt u 3 IVF pogingen vergoed.
  • Tot 38 jaar: U krijgt bij de eerste en tweede poging de terugplaatsing van 1 embryo en bij de derde IVF poging de terugplaatsing van 1 of 2 embryo’s vergoed.
  • 38 tot 43 jaar: Vergoeding van terugplaatsing 1 of 2 embryo’s bij 3 IVF pogingen.

U krijgt opnieuw 3 IVF pogingen vergoed:

  • Wanneer u een kind heeft gekregen of wanneer u minimaal 12 weken zwanger bent geweest en u een nieuwe zwangerschapswens heeft.
  • Wanneer u met uw nieuwe partner niet zwanger kunt raken.

Wat telt als 1 IVF-poging?

Een IVF-poging telt wanneer er met succes eicellen zijn weggenomen. Per IVF poging kunnen er meerdere terugplaatsingen worden gedaan. En IVF poging telt als tweede poging zodra opnieuw eicellen worden weggenomen. Wat precies als IVF poging wordt gezien, is belangrijk voor de uiteindelijke IVF vergoeding.

IVF 4e poging vergoed

Vanuit de basisverzekering krijgt u 3 IVF pogingen vergoed. Een 4e poging krijgt u dus niet meer vergoed vanuit de IVF vergoeding uit de zorgverzekering. Wij bieden geen aanvullende verzekeringen aan om meer IVF-pogingen vergoed te krijgen. Vanaf de 4e poging betaalt u dus zelf voor de behandelingen. Mogelijk kunt u deze medische kosten aftrekken bij de Belastingdienst.