IVF vergoeding

Wanneer u zwanger probeert te raken, maar dit niet lukt door vruchtbaarheidsproblemen kan IVF een oplossing zijn. Hiermee heeft u meer kans om zwanger te worden. Enkele IVF-pogingen worden vergoed vanuit de zorgverzekering.

Wordt IVF vergoed?

Wanneer het niet lukt om zwanger te raken, raden wij u aan om allereerst naar uw huisarts te gaan. Uw huisarts verwijst u, als dat nodig is, door naar de gynaecoloog of een fertiliteitskliniek. Hier krijgt u enkele onderzoeken om te achterhalen waarom zwanger worden nog niet lukt.

In de meeste gevallen wordt een IVF behandeling als laatste geprobeerd. De huisarts, de onderzoeken en de IVF behandeling krijgt u vergoed vanuit de basisverzekering.

Hoeveel IVF pogingen worden vergoed?

U krijgt tot 43 jaar drie IVF-pogingen vergoed. Vanaf uw 43e komt deze vergoeding te vervallen. Bent u nog met een poging bezig en wordt u binnenkort 43, dan mag u deze poging afronden. Wat er vergoed wordt en wanneer, ligt aan uw situatie:

  • Jonger dan 38 jaar: U krijgt twee pogingen vergoed als u ervoor kiest om 1 bevruchte eicel terug te laten plaatsen per keer. Kiest u voor het terugplaatsen van meerdere eicellen per keer, dan krijgt u drie IVF pogingen vergoed.
  • Tot 38 jaar: U krijgt bij de eerste en tweede poging de terugplaatsing van 1 embryo en bij de derde poging de terugplaatsing van 1 of 2 embryo’s vergoed.
  • 38 tot 43 jaar: Vergoeding van terugplaatsing 1 of 2 embryo’s bij drie pogingen.

U krijgt opnieuw drie pogingen vergoed:

  • Wanneer u een kind heeft gekregen of wanneer u minimaal 10 weken zwanger bent geweest en u een nieuwe zwangerschapswens heeft.
  • Wanneer u wisselt van partner en u niet zwanger kunt raken.

Wat telt als 1 IVF-poging?

Een IVF-poging telt wanneer er met succes eicellen zijn weggenomen. Per poging kunnen er meerdere terugplaatsingen worden gedaan. Het telt als tweede poging zodra opnieuw eicellen worden weggenomen.

IVF vierde poging vergoed

Vanuit de basisverzekering krijgt u drie IVF-pogingen vergoed. Een vierde poging krijgt u dus niet meer vergoed vanuit de zorgverzekering. Wij bieden geen aanvullende verzekeringen aan om meer IVF-pogingen vergoed te krijgen. Vanaf de vierde poging betaalt u dus zelf voor de behandelingen. Mogelijk kunt u deze medische kosten aftrekken bij de Belastingdienst.