IVF vergoeding

Wanneer u zwanger probeert te raken maar dit niet lukt door vruchtbaarheidsproblemen kan IVF een oplossing zijn. Hiermee heeft u meer kans om zwanger te worden. Enkele IVF-pogingen worden vergoed vanuit de zorgverzekering.

vinkje Vergoeding uit basisverzekering
kruisje Vergoeding uit aanvullende verzekering
vinkje Eigen risico van toepassing
vinkje Verwijsbrief
vinkje Gecontracteerde zorgverlener voor volledige vergoeding

Wordt IVF vergoed?

Wanneer het niet lukt om zwanger te raken, gaat u eerst naar de huisarts. Uw huisarts verwijst u door naar de gynaecoloog of een fertiliteitskliniek. Hier krijgt u enkele onderzoeken om te achterhalen waarom zwanger worden nog niet lukt. In de meeste gevallen wordt een IVF behandeling als laatste geprobeerd. De huisarts, de onderzoeken en de IVF behandeling krijgt u vergoed vanuit de basisverzekering.

Hoeveel IVF pogingen worden vergoed?

U krijgt tot 43 jaar drie IVF-pogingen vergoed. Vanaf uw 43e komt deze vergoeding te vervallen. Bent u nog met een poging bezig en wordt u binnenkort 43, dan mag u deze poging afronden. Wat er vergoed wordt en wanneer, ligt aan uw situatie:

  • Jonger dan 38 jaar: U krijgt twee pogingen vergoed als u ervoor kiest om 1 bevruchte eicel terug te laten plaatsen per keer. Kiest u voor het terugplaatsen van meerdere eicellen per keer, dan krijgt u drie IVF pogingen vergoed.
  • Tot 38 jaar: U krijgt bij de eerste en tweede poging de terugplaatsing van 1 embryo en bij de derde poging de terugplaatsing van 1 of 2 embryo’s vergoed.
  • 38 tot 43 jaar: Vergoeding van terugplaatsing 1 of 2 embryo’s bij drie pogingen.

U krijgt opnieuw drie pogingen vergoed:

  • Wanneer u een kind heeft gekregen of wanneer u minimaal 10 weken zwanger bent geweest en u een nieuwe zwangerschapswens heeft.
  • Wanneer u wisselt van partner en u niet zwanger kunt raken.

Wat telt als 1 IVF-poging?

Een IVF-poging telt wanneer er met succes eicellen zijn weggenomen. Per poging kunnen er meerdere terugplaatsingen worden gedaan. Het telt als tweede poging zodra opnieuw eicellen worden weggenomen.

IVF vierde poging vergoed

Vanuit de basisverzekering krijgt u drie IVF-pogingen vergoed. Een vierde poging krijgt u dus niet meer vergoed vanuit de zorgverzekering. Zowel VGZ als Bewuzt bieden geen aanvullende verzekeringen aan om meer IVF-pogingen vergoed te krijgen. Vanaf de vierde poging betaalt u dus zelf voor de behandelingen. Mogelijk kunt u deze medische kosten aftrekken bij de Belastingdienst.

IVF vergoeding eigen risico

Voor zorg uit de basisverzekering betaalt iedereen boven de 18 jaar eigen risico. Huisartsenzorg is hiervan vrijgesteld. Voor de onderzoeken in het fertiliteitskliniek en de IVF-behandelingen betaalt u wel eigen risico.

Verwijzing IVF nodig

Om de IVF-behandelingen vergoed te krijgen heeft u een verwijsbrief nodig van uw gynaecoloog of uroloog.

Gecontracteerde zorgaanbieder IVF vergoeding

Om verzekerd te zijn van de beste zorg en een volledige vergoeding van drie IVF-behandelingen gaat u naar een gecontracteerde kliniek of ziekenhuis. Dit is een gynaecoloog in een instelling met een vergunning voor het uitvoeren van IVF. VGZ en Bewuzt hebben met alle ziekenhuizen en veel fertiliteitsklinieken contracten. Dit kunt u eenvoudig nakijken op de website van VGZ of Bewuzt .

Gaat u naar een zorgaanbieder zonder contract? Dan krijgt u met de Bewuzt basisverzekering 70%, met de VGZ Ruime Keuze 80% en met de VGZ Eigen Keuze 100% van het gemiddeld gecontracteerde tarief vergoed. Heeft de zorgverlener geen vergunning voor IVF-behandelingen? Dan krijgt u geen vergoeding.

Wat is IVF?

IVF staat voor In-vitrofertilisatie. Bij IVF worden één of meerdere eicellen weggehaald en buiten het lichaam bevrucht met zaadcellen. Wanneer de eicel bevrucht is, wordt de eicel teruggeplaatst in de baarmoeder. Een IVF behandeling kent vier stappen:

1. Een hormoonbehandeling, waardoor de eicellen rijp worden.

2. Eicellen worden weggehaald bij de vrouw en de man levert zaadcellen in.

3. De eicellen worden bevrucht met zaadcellen in een laboratorium.

4. Er worden één of twee bevruchte eicellen terug in de baarmoeder geplaatst.