Vergoeding lensvervanging

Soms is het nodig om de lens in uw oog te laten vervangen, bijvoorbeeld wanneer er staar geconstateerd is. Deze lensvervanging wordt vergoed door uw zorgverzekering, maar u moet wel aan enkele voorwaarden voldoen om hiervoor in aanmerking te komen. Daarnaast is het ook mogelijk om u aanvullend te verzekeren.

Vergoeding uit basisverzekering

U heeft een medische indicatie nodig om een lensvervanging uit de basisverzekering vergoed te krijgen. Situaties waarbij dit het geval is, zijn bijvoorbeeld een staaroperatie of een contactlens-intolerantie. U krijgt dus geen vergoeding voor een lensvervanging wanneer u hier om cosmetische redenen voor kiest.

U heeft een verwijzing van uw (oog)arts nodig als u de lensvervanging wilt declareren. Ook dient u er rekening mee te houden, dat het eigen risico van toepassing is op deze operatie.

Lensvervanging via aanvullende verzekering

Sommige aanvullende verzekeringen geven u een vastgesteld budget dat u kunt gebruiken voor bepaalde oogbehandelingen. Hiertoe behoort ook een lensvervanging. Dit budget is geldig tijdens de gehele looptijd van uw aanvullende verzekering – u ontvangt dus geen nieuw budget aan het begin van een nieuw jaar.

Bekijk ook:

Brilvergoeding
Ooglaseren
Lenzen