Logopedie vergoeding

Logopedie is een behandeling voor mensen die moeite hebben met praten of slikken. Dit kan een belemmering zijn in het dagelijks leven. Het is dan belangrijk om naar een logopedist te gaan die u kan helpen met uw spraakvermogen.

Wordt logopedie vergoed?

Vanuit de basisverzekering is er voor iedereen de mogelijkheid een logopedie vergoeding te krijgen. Logopedie is mogelijk in de vorm van advies en training van de mond, oren, stem en het slikken. Een groepsbehandeling tegen stotteren valt ook onder de mogelijke logopedie vergoeding. U heeft voor een logopedie vergoeding geen verwijzing nodig, maar kunt zelf contact zoeken met een (gecontracteerde) logopedist.

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt eigen risico voor zorg die uit de basisverzekering vergoed wordt. Het eigen risico geldt dus ook voor de vergoeding van logopedie.

Logopedie vergoeding via gespecialiseerde logopedist

Voor enkele behandelingen kunt u alleen naar een gespecialiseerde logopedist voor een behandeling inclusief logopedie vergoeding door uw zorgverzekering:

  • Een specifieke (individuele) zitting voor stotteren, preverbale logopedie of afasie.
  • Groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren.
  • Behandeling volgens Hanenprogramma’s.

Logopedie vergoeding: wat wordt niet vergoed?

De volgende behandelingen zijn uitgesloten van de logopedie vergoeding:

  • Behandeling van een ontwikkelingsstoornis in de taal door anderstaligheid of dialect. 
  • Dyslexie (dit regelt u via uw gemeente).
  • Hulp bij spreken in het openbaar.
  • Voordrachtskunst.
 
Terug naar boven