Logopedie vergoeding

Logopedie is een behandeling voor mensen die moeite hebben met praten of slikken. Dit kan een belemmering zijn in uw dagelijks leven. Het is dan belangrijk om naar een logopedist te gaan die u kan helpen met uw spraakvermogen. De logopedie vergoeding komt uit de basisverzekering.

vinkje Vergoeding uit basisverzekering
kruisje Vergoeding uit aanvullende verzekering
vinkje Eigen risico van toepassing
kruisje Verwijsbrief
vinkje Gecontracteerde zorgverlener voor volledige vergoeding

Wordt logopedie vergoed?

Vanuit de basisverzekering krijgt iedereen een logopedie vergoeding. Logopedie is mogelijk in de vorm van advies en training van de mond, oren, stem en het slikken. Een groepsbehandeling tegen stotteren valt ook onder deze zorg. U heeft voor een logopedie vergoeding geen verwijzing nodig.

Logopedie vergoeding & eigen risico

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt eigen risico voor zorg die uit de basisverzekering vergoed wordt. Voordat u de logopedie vergoeding krijgt, betaalt u dus eerst eigen risico. Is uw eigen risico op? Dan krijgt u de vergoeding van VGZ of Bewuzt.

Gecontracteerde logopedist

Voor een volledige logopedie vergoeding is het belangrijk dat u naar een gecontracteerde logopedist gaat. Gaat u naar een niet-gecontracteerde logopedist, dan betaalt u mogelijk een deel van de kosten zelf.

Bij ongecontracteerde zorg krijgt u met de Bewuzt basisverzekering 70% vergoed. Met de VGZ Ruime Keuze 80% en met de VGZ Eigen Keuze 100% van het gemiddeld gecontracteerde tarief vergoed. De overige kosten betaalt u zelf. VGZ en Bewuzt hebben met veel logopedisten contracten. Er is dus altijd een logopedist bij u in de buurt.

Gespecialiseerde logopedist

Voor enkele behandelingen kunt u alleen naar een gespecialiseerde logopedist voor een behandeling inclusief vergoeding vanuit uw zorgverzekering:

  • Een specifieke (individuele) zitting voor stotteren, preverbale logopedie of afasie.
  • Groepsbehandeling Integrale Zorg Stotteren.
  • Behandeling volgens Hanenprogramma’s.

Wat wordt niet vergoed?

De volgende behandelingen zijn uitgesloten van de logopedie vergoeding:

  • Behandeling van een ontwikkelingsstoornis in de taal door anderstaligheid of dialect. 
  • Dyslexie (dit regelt u via uw gemeente).
  • Hulp bij spreken in het openbaar.
  • Voordrachtskunst.

Logopedie vergoeding kind

Een kind onder de 18 jaar krijgt een volledige logopedie vergoeding wanneer u naar een gecontracteerde logopedist gaat. U heeft hier geen verwijzing voor nodig en voor minderjarigen geldt geen eigen risico.

Wat is logopedie?

Logopedie is de behandeling van verschillende communicatiestoornissen die te maken hebben met de mond. Dit kan te maken hebben met spraak, gehoor of slikken. Een voorbeeld hiervan is stotteren. De logopedist helpt door middel van trainingen en adviezen met als doel het ontwikkelen, bevorderen en/of herstellen van de spraakfunctie of het spraakvermogen.