Machtigingen

Als zorg vergoed wordt door uw zorgverzekering, gebeurt dit vaak automatisch. U heeft hier geen omkijken naar en hoeft zelf ook geen facturen te betalen. Wel zo makkelijk.

Er zijn echter ook behandelingen, medicijnen en hulpmiddelen waarvoor dit niet geldt. Deze worden wel vergoed, maar u heeft eerst een machtiging van uw zorgverzekeraar nodig. Zonder deze machtiging worden de kosten niet vergoed. Voor welke zorgsoorten u een machtiging nodig heeft en hoe u deze aanvraagt, leest u op deze pagina.

Zorgsoorten met een machtiging

U heeft voor de volgende zorg een machtiging nodig:

Machtiging nodig? Even checken

Voor de hierboven genoemde zorgsoorten heeft u een machtiging nodig. Wij adviseren u om voordat u gebruik maakt van zorg altijd eerst te controleren of u een machtiging nodig heeft. U kunt dit terugvinden op onze vergoedingenpagina van de behandeling of het hulpmiddel. Alleen als hier specifiek bij vermeld staat dat u een machtiging nodig heeft, moet u deze aanvragen. In alle andere gevallen kunt u gewoon gebruik maken van de zorg.

Stappenplan machtiging aanvragen

Het aanvragen van een machtiging gaat als volgt:

  1. Vul het aanvraagformulier machtiging in dat bij de zorgsoort hoort.
  2. De zorgverzekeraar beoordeelt uw aanvraag. Binnen 10 dagen ontvangt u een brief met het antwoord. Hierin staat ook wat u vergoed krijgt.
  3. Als u een machtiging heeft gekregen, maakt u een afspraak met uw zorgverlener. De zorgkosten worden – zoals aangegeven in de brief – vergoed door de zorgverzekering.

Machtiging afgewezen

De aanvraag van een machtiging kan afgewezen worden. Dit betekent dat de zorgsoort niet vergoed wordt. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u een heroverweging aanvragen. Uw aanvraag van de machtiging wordt dan opnieuw beoordeeld.

Wij raden u aan om bij een verzoek tot heroverweging aanvullende informatie mee te sturen. Uw zorgverlener kan bijvoorbeeld aangeven waarom u wel een vergoeding zou moeten krijgen. De kans is immers aanwezig dat zonder extra informatie de machtiging een tweede keer ook wordt afgewezen.

Vooraf of achteraf een machtiging aanvragen

Het is verstandig om van tevoren een machtiging aan te vragen. Op die manier weet u immers voordat u kosten maakt of deze vergoed worden. Achteraf een machtiging aanvragen is ook mogelijk, maar u heeft de zorg dan al zelf moeten betalen en weet mogelijk niet zeker of u dit vergoed krijgt.

Wie kan een machtiging aanvragen?

Het is gebruikelijk dat u zelf een machtiging aanvraagt, maar de zorgverlener kan dit ook voor u doen. Dit overlegt u samen. Voor plastische chirurgie en revalidatiezorg bijvoorbeeld, is bepaald dat de zorgverlener de machtiging altijd aanvraagt.

Als u iemand anders wilt machtigen om uw zorgzaken te regelen, is er sprake van een ander soort machtiging. Dit is mogelijk met het machtigingsformulier naastenverstrekking. U kunt het ingevulde formulier met de post opsturen, maar ook digitaal indienen