Zorgverzekering 2021

Uw geboortedatum:

Vergoeding pedicure

Voetproblemen kunnen onder andere veroorzaakt worden door een ziekte of aandoening, ouderdom of verwaarlozing. Een medische pedicure kan de voetproblemen verhelpen en/of verlichten. Ook kan het nodig zijn om uw voeten regelmatig te laten controleren door een medische pedicure, bijvoorbeeld wanneer u diabetes of reuma heeft. Krijgt u voor een medische pedicure een vergoeding vanuit uw zorgverzekering? Dat ziet u hieronder. 

Medische pedicure vergoeding

De basisverzekering vergoedt alleen de kosten van de medische pedicure als u diabetes heeft en voetzorg noodzakelijk is. Als dit niet het geval is, kunt u een aanvullende verzekering afsluiten. Ook hiervoor geldt dat er een medische indicatie moet zijn. Voetklachten die zijn ontstaan door reuma of een andere medische oorzaak, komen hiervoor in aanmerking.

De vergoeding van de medische pedicure verschilt per zorgverzekering. Ook moet u een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist hebben waarin staat om welke voetaandoening het gaat.

Verschil pedicure en medische pedicure

Er is een verschil tussen een pedicure en een medische pedicure. Beide zijn er voor het onderhouden en mooi houden van de voeten, zoals het knippen en lakken van nagels, het verwijderen van eelt en andere huid- en nagelaandoeningen. Een medische pedicure is echter bevoegd om mensen met een verhoogd risico op complicaties aan de voeten te behandelen, zoals bij diabetes of reuma het geval is.

 
Terug naar boven