Zorgverzekering 2021

Uw geboortedatum:

Oefentherapie Cesar en Mensendieck vergoeding

Oefentherapie kan helpen bij nekklachten, rugklachten of problemen met spieren en/of gewrichten. Wat is oefentherapie? En hoe zit het met de vergoeding voor oefentherapie vanuit uw zorgverzekering?

Wat is oefentherapie?

Oefentherapie is erop gericht om klachten die veroorzaakt worden door een verkeerde houding of een verkeerd bewegingspatroon te voorkomen of te verhelpen. Naast fysieke oefeningen, wordt er bij oefentherapie ook gebruik gemaakt van ontspanningsoefeningen, om bijvoorbeeld de ademhalingstechniek te veranderen. Uw ademhaling heeft namelijk veel invloed op uw manier van  bewegen.

Oefentherapie specialismes

Oefentherapie bestaat uit twee specialismes, namelijk psychosomatische oefentherapie en kinderoefentherapie. Wij lichten ze kort aan u toe:

  • Psychosomatische oefentherapie wordt gebruikt bij personen met klachten als paniek, angst, stress, overspanning, hyperventilatie of een burn-out.
  • Kinderoefentherapie helpt problemen in de motorische ontwikkeling van kinderen te verhelpen of te voorkomen. 

Wat is oefentherapie Cesar en Mensendieck?

Oefentherapie kent nog twee speciale takken, namelijk oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck. Hoewel beide oefentherapieën meer overeenkomsten kennen dan verschillen, lichten wij de verschillen beknopt aan u toe: 

Oefentherapie Cesar

Bij Cesar oefentherapie wordt voornamelijk uitgegaan van het ritmische element van bewegen. Hierbij staan vooral springoefeningen centraal. 

Oefentherapie Mensendieck

Mensendieck oefentherapie wordt ingezet om u zich meer bewust te worden van uw lichaam. Een dergelijke oefentherapeut geeft vaak mondelinge instructies, waarbij een Cesar oefentherapeut de bewegingen voordoet. 

Oefentherapie vergoeding

Oefentherapie valt onder fysiotherapie en wordt op dezelfde manier door uw zorgverzekering vergoed. Dit betekent dat de basisverzekering oefentherapie enkel vergoedt bij specifieke aandoeningen, zoals etalagebenen, COPD of artrose of andere chronische aandoeningen. Bekijk hiervoor altijd eerst de voorwaarden van uw zorgverzekering. 

Zonder een chronische aandoening is enkel mogelijk een vergoeding te krijgen voor oefentherapie vanuit een aanvullende verzekering. Oefentherapie valt dan onder het kopje 'fysiotherapie'. Hoeveel behandelingen er vergoed worden, is afhankelijk van het aanvullende pakket dat u kiest.

Terug naar boven