Ooglaseren vergoeding

Met een ooglaserbehandeling kunnen problemen met het zicht, zoals bij- en verziendheid, worden verholpen. Dit is een permanente oplossing waarna u geen contactlenzen of bril meer nodig heeft. Veel mensen kiezen er dan ook voor om hun ogen te laten laseren. In sommige gevallen wordt dit door uw verzekering vergoed. Ook kan het interessant zijn om hier een aanvullende verzekering voor af te sluiten.

Ogen laseren verzekering

Bij bepaalde medische indicaties wordt ooglaseren vergoed uit de basisverzekering. Deze medische indicatie moet worden vastgesteld door uw oogarts. Als u deze verwijzing heeft en u toestemming van uw zorgverzekeraar heeft ontvangen, ontvangt u uit de basisverzekering een vergoeding voor het laseren van uw ogen. Voor deze vergoeding geldt wel een eigen risico.

Vergoeding ooglaseren uit aanvullende verzekering

Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden een ooglaserbehandeling, ook als u geen recht op vergoeding heeft uit de basisverzekering. Let u bij uw keuze van een aanvullende verzekering dan ook op of dit tot de mogelijkheden behoort en wat het maximaal te vergoeden bedrag is.

Vaak ontvangt u namelijk een vastgesteld budget waarvan u onder andere het ooglaseren kunt laten vergoeden. Als de kosten boven dit bedrag uitkomen, dient u de rest zelf te betalen. U hoeft geen eigen risico te betalen bij een vergoeding voor ooglaseren uit een aanvullende verzekering. Houd er wel rekening mee dat het toegekende budget geldt voor de gehele loopduur van uw aanvullende verzekering. U ontvangt dus geen nieuw budget aan het begin van het jaar.