Ooglaseren vergoeding

Een ooglaseren vergoeding is fijn wanneer u problemen heeft met het zicht, zoals bij- en verziendheid. Ooglaseren is dan een permanente oplossing waarna u geen contactlenzen of bril meer nodig heeft. In sommige gevallen wordt ooglaseren vergoed door uw zorgverzekering. Ook kan het interessant zijn om voor ooglaseren een aanvullende verzekering voor af te sluiten.

Ogen laseren verzekering

Bij bepaalde medische indicaties wordt ooglaseren vergoed uit de basisverzekering. Deze medische indicatie moet worden vastgesteld door uw oogarts. Als u deze verwijzing heeft en u toestemming van uw zorgverzekeraar heeft ontvangen, ontvangt u uit de basisverzekering een vergoeding voor het laseren van uw ogen. Voor deze vergoeding geldt wel een eigen risico.

Vergoeding ooglaseren aanvullende verzekering

Sommige aanvullende verzekeringen bieden een vergoeding voor ooglaseren, ook als u geen recht heeft op een vergoeding uit de basisverzekering. Let u bij uw keuze van een aanvullende verzekering dan ook op of dit tot de mogelijkheden behoort en wat het maximaal te vergoeden bedrag is.

Vaak ontvangt u namelijk een vastgesteld budget als vergoeding voor het ooglaseren. Als de kosten boven dit bedrag uitkomen, dient u de rest zelf te betalen. U hoeft geen eigen risico te betalen bij een vergoeding voor ooglaseren uit een aanvullende verzekering. Houd er wel rekening mee dat het toegekende budget geldt voor de gehele loopduur van uw aanvullende verzekering. U ontvangt dus geen nieuw budget aan het begin van het jaar.

Bekijk ook:

Lensvervanging
Brilvergoeding
Lenzen

 
Terug naar boven