Vergoeding orthopedische schoenen (vanaf 16 jaar)

Een verkeerde houding of pijnklachten kunnen terug te voeren zijn op de vorm van de voeten. Met orthopedische schoenen valt dit te corrigeren. Maar vergoedt de zorgverzekering deze maatwerk schoenen? Op deze pagina ontdekt u in welke gevallen orthopedische schoenen nodig zijn en welk deel de verzekeraar betaalt.

Orthopedische schoenen vergoeding

Orthopedische schoenen worden grotendeels vergoed door de basisverzekering. Zowel voor volwassenen als voor kinderen geldt een kleine eigen bijdrage, die jaarlijks een lichte wijziging kent. Daarnaast dienen volwassenen (vanaf 18 jaar) een eigen risico voor hun orthopedische schoenen te betalen.

Eigen bijdrage orthopedische schoenen

Wettelijk is er een eigen bijdrage vastgesteld voor orthopedische schoenen. Die is dus bij elke zorgverzekeraar hetzelfde. Deze eigen bijdrage geldt per paar. Heeft u maar één orthopedische schoen nodig, dan betaalt u de helft van de eigen bijdrage. Heeft u een aanvullende zorgverzekering, dan bestaat de kans dat deze de eigen bijdrage opvangt.

Kosten orthopedische schoenen

Orthopedische schoenen worden volledig op maat gemaakt. Daar komt vaak handwerk bij kijken, wat u merkt aan de prijs ervan. De kosten van orthopedische schoenen liggen meestal tussen de 500 en 2.000 euro. Hiervan vergoedt de zorgverzekeraar een deel: u betaalt een kleine eigen bijdrage en (indien nog niet volledig aangesproken) het eigen risico.

Wanneer heeft u orthopedische schoenen nodig?

Orthopedische schoenen worden volledig op maat gemaakt voor uw voeten. Zo kunnen de stand van uw voeten of de houding waarin u loopt verbeteren, om onmiddellijk of na verloop van tijd verlichting van pijnklachten te bieden. Veel voorkomende klachten waarbij orthopedische schoenen worden aangeraden, zijn:

  • Diabetische voet. 
  • Voorvoetklachten. 
  • Reumatische voet. 
  • Voetvorm-afwijkingen. 
  • Afwijkingen aan de stand van de voet. 

Naast volledig orthopedische schoenen zijn er semi-orthopedische schoenen. Dat zijn schoenen die van buiten op confectieschoenen lijken, maar aan de binnenkant ruimte laten voor aanpassingen.

De huisarts of medisch specialist is degene die bepaalt of u orthopedische schoenen nodig heeft. De orthopedisch schoenmaker vraagt bij uw zorgverzekeraar een machtiging aan om de schoenen te leveren, waardoor u zich over de verdere afwikkeling geen zorgen hoeft te maken.