Vergoeding personenalarmering

Personenalarmering is een systeem dat met een druk op de knop contact legt met een meldkamer. Het is een uitkomst voor wie medische noodhulp nodig heeft of voor wie zich thuis niet veilig voelt. Op deze pagina leggen we uit hoe u voor personenalarmering een vergoeding kunt krijgen vanuit de zorgverzekering of via uw gemeente.

Personenalarmering vergoeding uit basisverzekering

De basisverzekering vergoedt een personenalarmeringssysteem voor mensen die lichamelijk gehandicapt zijn, die in geval van nood direct technische of medische hulp nodig hebben of gedurende langere tijd op zichzelf zijn aangewezen en in een noodsituatie niet de telefoon kunnen gebruiken. De zorgverzekering vergoedt:

  • Instructie en de begeleiding. 
  • Bruikleen van een draagbaar alarm. 
  • Onderhoud, reparatie of vervanging van het systeem. 

Voor de vergoeding van het personenalarm heeft u een verwijzing van de huisarts nodig.

Vergoeding personenalarmering: wat betaalt u zelf?

Er zijn ook een aantal onderdelen die niet vergoedt worden door de basisverzekering. Die dient u dus zelf te betalen:

  • Epi-alarm. 
  • Personenalarmering WMO. 
  • Abonnement op de alarmcentrale. 
  • Telefoonkosten voor bellen naar de meldkamer. 

Personen alarmering vergoeding gemeente

Voelt u zich thuis onveilig en bent u niet in staat om snel buren, familie of vrienden in te schakelen? Via de gemeente is het soms mogelijk om een vergoeding voor personenalarmering te krijgen. Ga hiervoor naar uw gemeentelijke loket voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Krijgt u een vergoeding, dan geldt dat u de volgende onderdelen zelf dient te betalen:

  • Abonnement op de alarmcentrale. 
  • Telefoonkosten voor bellen naar de meldkamer. 
  • Alarmbelmat (eventueel vergoed door aanvullende verzekering).
Terug naar boven