Plastische Chirurgie vergoed

Plastische chirurgie wordt in geval van een medische noodzaak en in specifieke situaties vergoed. Soms vanuit uw basisverzekering of juist vanuit de aanvullende verzekering. Wij leggen u graag uit wanneer plastische chirurgie wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. 

Plastische chirurgie vergoeding basisverzekering

Plastische chirurgie wordt meestal niet vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft altijd toestemming nodig van VGZ of Bewuzt voor een behandeling. Dit geldt voor ingrepen die uitgevoerd worden door een plastisch chirurg, maar ook voor dergelijke ingrepen die door een andere arts worden uitgevoerd.

VGZ of Bewuzt beoordeelt uw aanvraag en kijkt bijvoorbeeld naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de behandeling. Plastische chirurgie wordt in de volgende gevallen vergoed vanuit de basisverzekering:

 • Borstcorrectie bij vrouwen zonder of met zeer beperkte borstontwikkeling.
 • Verminkingen door een ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting.
 • Uiterlijke afwijkingen die het lichamelijk functioneren beperken.
 • Correctie van uiterlijke primaire geslachtskenmerken.
 • Overige correcties bij specifieke medische indicaties.
 • Buikwandcorrectie bij specifieke medische indicatie.
 • Verlamde, verslapte of hangende bovenoogleden.
 • Aangeboren misvormingen.

Plastische chirurgie vergoeding aanvullende verzekering

In specifieke gevallen wordt plastische chirurgie vanuit de aanvullende verzekering vergoed. In de onderstaande situaties ontvangt u bijvoorbeeld een vergoeding:

 • Buikwandcorrectie: alleen wanneer u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Soms kan dit bijvoorbeeld vergoed worden na een gastric bypass.
 • Ooglidcorrectie voor het bovenooglid in speciale gevallen
 • Correctie van flaporen: verzekerden tot 18 jaar krijgen uit het Gezin Uitgebreid pakket een vergoeding.

Eigen risico plastische chirurgie

Krijgt u plastische chirurgie uit de basisverzekering vergoed en bent u ouder dan 18 jaar? Dan is het eigen risico van toepassing. Voor verzekerden tot 18 jaar geldt het eigen risico niet. Krijgt u de vergoeding voor plastische chirurgie uit de aanvullende verzekering? Dan betaalt u ongeacht uw leeftijd geen eigen risico.

Verwijzing en toestemming plastische chirurgie

U heeft altijd een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist. Voor plastische chirurgie is altijd toestemming nodig van VGZ of Bewuzt. U kunt deze aanvraag zelf indienen met een toelichting van uw behandelend arts.

Gecontracteerde zorgverlener

Het is belangrijk dat u kiest voor een zorgverlener waar VGZ/Bewuzt een contract mee heeft. Hierdoor bent u verzekerd van de beste zorg en krijgt u de behandeling na toestemming volledig vergoed. Klik hier voor een lijst met zorgverleners waarmee VGZ een contract heeft. 

Specifieke plastische chirurgie

Sommige ingrepen kunnen toch vergoed worden vanuit de basisverzekering of aanvullende verzekering. Onderstaande behandelingen zijn voorbeelden van behandelingen die in bepaalde gevallen vergoed worden. Wilt u zeker weten of u voor een specifieke behandeling een vergoeding kunt krijgen? Neem dan contact op met VGZ of Bewuzt.

 • Wegzuigen van vetweefsel: Hiervoor is zelden een vergoeding mogelijk. Alleen als het de beste behandelmethode is bij een medisch noodzakelijke ingreep krijgt u hier mogelijk een plastische chirurgie vergoeding voor.
 • Ingrepen bij transseksualiteit: Voor transgender personen die een geslachtsverandering willen kan een ingreep mogelijk vergoed worden. U kunt voor begeleiding terecht bij een van de genderteams in Nederland. Meer informatie over de vergoeding van ingrepen en behandelingen vindt u op de website van de patiëntenvereniging Transvisie .
 • Laserbehandeling: Heel zelden wordt een laserbehandeling van zichtbare bloedvaatjes, pigmentvlekken, andere vlekken en onregelmatigheden vergoed.
 • Littekencorrectie: Geeft een litteken flinke, aannemelijke klachten of kan het gezien worden als verminking? Dan krijgt u littekencorrectie potentieel vergoed.
 • Neuscorrectie: Wanneer u forst beperkende, onbehandelbare neusklachten heeft krijgt u soms een vergoeding voor een neuscorrectie. Deze krijgt u eventueel vergoed wanneer er sprake is van een verminking of een aangeboren misvorming.