Plastische Chirurgie vergoed

Plastische chirurgie wordt bij een medische noodzaak en in specifieke gevallen vergoed vanuit de basisverzekering. Wat wordt er nu precies vergoed?

Plastische chirurgie vergoeding vanuit de basisverzekering
Voor plastische chirurgie heeft u altijd eerst toestemming nodig van VGZ of Bewuzt. Dit geldt voor ingrepen die uitgevoerd worden door een plastisch chirurg, maar ook voor ingrepen die door een andere arts worden uitgevoerd. VGZ/Bewuzt beoordeelt uw aanvraag en kijkt bijvoorbeeld naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de behandeling. Is de behandeling niet onnodig duur en verdwijnt de klacht of verminking ook daadwerkelijk door de behandeling?

Plastische chirurgie wordt in de volgende gevallen vergoed vanuit de basisverzekering:

 • Borstcorrectie bij vrouwen zonder of met zeer beperkte borstontwikkeling.
 • Verminkingen door ziekte, ongeval of door geneeskundige verrichting.
 • Correctie van uiterlijke primaire geslachtskenmerken bij transgenders.
 • Uiterlijke afwijkingen die het lichamelijk functioneren beperken.
 • Overige correcties bij specifieke medische indicaties.
 • Buikwandcorrectie bij specifieke medische indicatie.
 • Verlamde, verslapte of hangende bovenoogleden.
 • Aangeboren misvormingen.

Borstvergroting en ooglidcorrectie vanaf 2017 vaker vergoed
Een borstvergroting werd in het verleden zelden vergoed. Alleen bij specifieke medische indicaties werd een borstvergroting vergoed, bijvoorbeeld na amputatie bij borstkanker. Vanaf 2017 worden borstvergrotingen bij vrouwen met nauwelijks tot geen borstontwikkeling vergoed vanuit de basisverzekering, bij een medische indicatie. Om te voorkomen dat vrouwen die een borstvergroting laten doen vanuit cosmetisch oogpunt de behandeling vergoed krijgen, is het noodzakelijk dat een plastisch chirurg eerst bepaald of er inderdaad sprake is van geen borstontwikkeling.

Een ooglidcorrectie werd tot 2017 alleen vergoed bij zeer specifieke medische indicaties. In de meeste gevallen werd geen vergoeding gegeven, ook al werd het zicht enorm beperkt. Gelukkig is een ooglidcorrectie per 2017 weer terug in de basisverzekering. Wanneer het zicht enorm beperkt wordt door hangende oogleden, wordt de ooglidcorrectie vergoed vanuit de basisverzekering. De VGZ Aanvullend Best en Vitaal Uitgebreid pakketten hebben ooglidcorrectie vergoeding van maximaal € 950,00. Bewuzt heeft geen aanvullende optie voor de vergoeding van een ooglidcorrectie.

Eigen risico
Op plastische chirurgie behandelingen die vergoed worden vanuit de basisverzekering is vanaf 18 jaar het eigen risico van toepassing.

Verwijzing en toestemming nodig
U heeft altijd een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist. Voor plastische chirurgie is ook altijd toestemming nodig van VGZ/Bewuzt. U kunt deze aanvraag zelf indienen bij VGZ/Bewuzt met een toelichting van uw behandelend arts.

Gecontracteerde zorgverlener
Het is belangrijk dat u kiest voor een zorgverlener waar VGZ/Bewuzt een contract mee heeft. Hierdoor bent u verzekerd van de beste zorg en krijgt u de behandeling na toestemming volledig vergoed.

Plastische chirurgie vergoeding vanuit de aanvullende verzekering
Een buikwandcorrectie wordt vanuit de aanvullende verzekering vaker vergoed en ook een correctie van flaporen kan vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering.

De correctie van flaporen wordt alleen vergoed vanuit het VGZ Alles-in-1 Gezin Uitgebreid Pakket. U of uw kind krijgt een volledige vergoeding wanneer u naar een zorgaanbieder gaat waar VGZ een contract mee heeft.

Een buikwandcorrectie wordt in specifieke gevallen (vaker dan vanuit de basisverzekering), vergoed met VGZ Aanvullend Best tot maximaal € 2.500,-.

Specifieke plastische chirurgie
Sommige ingrepen kunnen toch vergoed worden vanuit de basisverzekering of aanvullende verzekering. Onderstaande behandelingen zijn voorbeelden van behandelingen die in specifieke gevallen vergoed worden. Neemt u hiervoor contact op met VGZ of Bewuzt.

 • Wegzuigen van vetweefsel (liposuctie)
 • Ingrepen bij transseksualiteit
 • Laserbehandeling
 • Littekencorrectie
 • Neuscorrectie

Goedkope zorgverzekering
Met het UnitedConsumers ZorgCollectief krijgt u 10% korting op uw VGZ zorgverzekering of een scherpe premie op uw Bewuzt zorgverzekering. Zo bent u uitstekend verzekerd voor een lage prijs. Uw vaste lasten zijn hierdoor simpelweg iedere maand lager, waardoor u meer geld overhoudt voor leuke dingen! Aanmelden is snel en eenvoudig. Geen gedoe, wel het voordeel.

Meld u aan

Lees ook

Vergoeding ooglidcorrectie