Vergoeding pruik

Wanneer u gedeeltelijk of volledig kaal bent (geworden) door een medische aandoening of door een medische behandeling, krijgt u een pruik vergoed vanuit uw zorgverzekering. Op deze pagina leggen wij u uit wanneer u een vergoeding voor een pruik krijgt, aan welke voorwaarden u moet voldoen en wat u vergoed krijgt.

Vergoeding pruik basisverzekering

Bij een medische aandoening of kaalheid door een medische behandeling krijgt u een pruik vergoed uit de basisverzekering. Ook als u gedeeltelijk kaal wordt na een behandeling heeft u mogelijk recht op de vergoeding van een haarprothese of pruik. Het aanmeten van de pruik krijgt u echter niet vergoed. Dit zult u dus zelf moeten betalen. Heeft u last van klassieke mannelijke kaalheid (alopecia androgenetica) dan wordt een pruik sowieso niet vergoed.

De volgende voorwaarden gelden bij een pruik vergoeding:

  • U bent volledig of gedeeltelijk kaal geworden als gevolg van een ziekte of behandeling (bijvoorbeeld chemotherapie). Of er is sprake van kaalheid bij vrouwen
  • U betaalt eerst het verplicht eigen risico (als u ouder bent dan 18 jaar)  voordat u een vergoeding ontvangt van uw zorgverzekering
  • Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener voor uw pruik, dan krijgt u mogelijk niet de volledige vergoeding
  • De vergoeding geldt voor de pruik zelf, niet voor het aanmeten van de pruik

Vergoeding pruik & eigen risico

Voor zorg uit de basisverzekering betaalt iedereen van 18 jaar en ouder eigen risico. Dit geldt ook voor de vergoeding voor pruiken. Dit is maximaal € 385,- per jaar als u heeft gekozen voor het laagste (verplicht) eigen risico. Het resterende bedrag wordt vergoed door uw zorgverzekering. Is uw eigen risico al op? Dan wordt de pruik volledig vergoed door uw zorgverzekering.

Pruik vergoeding aanvullende verzekering

Wij bieden verschillende aanvullende verzekeringen met een budget voor hulpmiddelen. Wordt uw pruik of haarstuk niet geheel vergoed vanuit de basisverzekering omdat de kosten hoger uitvallen dan de maximale vergoeding? Dan kunt u uw budget voor hulpmiddelen gebruiken om de vergoeding aan te vullen. U kunt het budget uit de aanvullende verzekering niet gebruiken voor de vergoeding van uw te betalen eigen risico.