Vergoeding pruik

Wanneer u gedeeltelijk of volledig kaal bent (geworden) door een medische aandoening of door een medische behandeling, krijgt u een pruik vergoed vanuit uw zorgverzekering. Wanneer krijgt u een vergoeding voor een pruik en hoe hoog is deze vergoeding?

vinkje Vergoeding pruik uit basisverzekering
vinkje Vergoeding uit aanvullende verzekering
vinkje Eigen risico van toepassing
vinkje Verwijsbrief
vinkje Gecontracteerde zorgverlener voor volledige vergoeding

Vergoeding pruik basisverzekering

Bij een medische aandoening of kaalheid door een medische behandeling krijgt u een pruik vergoed uit de basisverzekering. Het aanmeten van de pruik krijgt u echter niet vergoed. Gaat het om klassieke mannelijke kaalheid (alopecia androgenetica) dan wordt een pruik niet vergoed.

Vergoeding pruik & eigen risico

Voor zorg uit de basisverzekering betaalt iedereen van 18 jaar en ouder eigen risico. Dit geldt ook voor de vergoeding voor pruiken. Dit is maximaal € 385,- per jaar als u heeft gekozen voor het laagste (verplicht) eigen risico. Het resterende bedrag wordt vergoed door uw zorgverzekering.

Pruik vergoeding aanvullende verzekering

VGZ biedt verschillende aanvullende verzekeringen met een budget voor hulpmiddelen. Wordt uw pruik of haarstuk niet geheel vergoed vanuit de basisverzekering omdat de kosten hoger uitvallen dan de maximale vergoeding? Dan kunt u uw budget voor hulpmiddelen gebruiken om de vergoeding aan te vullen. U kunt het budget niet gebruiken voor de vergoeding van uw eigen risico.

Aanvullende verzekering Vergoeding pruik
VGZ Aanvullend Beter: € 250,- per kalenderjaar
VGZ Aanvullend Best: € 500,- per kalenderjaar
VGZ Single/Duo Uitgebreid Pakket: € 250,- per kalenderjaar
VGZ Gezin Uitgebreid Pakket: € 250,- per kalenderjaar
VGZ Vitaal Uitgebreid Pakket: € 350,- per kalenderjaar