Zorgverzekering 2021

Uw geboortedatum:

Vergoeding pruik

Een vergoeding voor een pruik biedt een uitkomst voor als u last heeft van gedeeltelijke of volledige kaalheid door een medische aandoening of behandeling. Er gelden wel enkele voorwaarden om een pruik vergoeding te krijgen vanuit uw zorgverzekering. Op deze pagina leggen wij u uit wanneer u een pruik vergoeding krijgt, aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Pruik vergoeding

Bij een medische aandoening of kaalheid door een medische behandeling krijgt u deze pruik vergoeding uit de basisverzekering. Ook als u gedeeltelijk kaal wordt na een behandeling heeft u mogelijk recht op de vergoeding voor een pruik of haarprothese.

De vergoeding van de pruik houdt niet het aanmeten van de pruik in. Dit dient u dus zelf te betalen. Heeft u last van klassieke mannelijke kaalheid (alopecia androgenetica)? Dan komt u ook niet in aanmerking voor een pruik vergoeding. U kunt de volgende producten vergoed krijgen door uw zorgverzekering:

  • Pruiken.
  • Mutssja's.
  • Haarprotheses.

Vergoeding pruik: de voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden bij een pruik vergoeding. Deze voorwaarden gelden ook voor de vergoeding van een mutssja of haarprothese.

  • U bent volledig of gedeeltelijk kaal geworden als gevolg van een ziekte of behandeling (bijvoorbeeld chemotherapie). Of er is sprake van kaalheid bij vrouwen.
  • U betaalt eerst het verplicht eigen risico (als u ouder bent dan 18 jaar) voordat u een vergoeding ontvangt uit uw basisverzekering.
  • Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener voor uw pruik, dan krijgt u mogelijk niet de volledige vergoeding van 100%.
  • De vergoeding uit uw zorgverzekering geldt voor de pruik zelf, niet voor het aanmeten van de pruik.

Vergoeding pruik & eigen risico

Voor zorg uit de basisverzekering betaalt u eigen risico. Dit geldt ook voor de vergoeding voor een pruik. Dit is maximaal € 385,- per jaar als u heeft gekozen voor het laagste (verplicht) eigen risico. Het resterende bedrag wordt vergoed door uw zorgverzekering. Is uw eigen risico al op? Dan wordt de pruik volledig vergoed door uw zorgverzekering.

Pruik vergoeding aanvullende zorgverzekering

Wij bieden verschillende aanvullende verzekeringen met een budget voor hulpmiddelen. Krijgt u geen volledige pruik vergoeding vanuit de basisverzekering, omdat de kosten hoger uitvallen dan de maximale vergoeding? Dan kunt u uw budget voor hulpmiddelen gebruiken om deze vergoeding voor uw pruik aan te vullen. Het budget uit de aanvullende verzekering vergoedt niet het eigen risico. Het eigen risico moet u dus altijd betalen.

Terug naar boven