Vergoeding pruik

Wanneer u gedeeltelijk of volledig kaal bent (geworden) door een medische aandoening of door een medische behandeling, krijgt u een pruik vergoed vanuit uw zorgverzekering. Wanneer krijgt u een vergoeding voor een pruik en hoe hoog is deze vergoeding?

vinkje Vergoeding uit basisverzekering
vinkje Vergoeding uit aanvullende verzekering
vinkje Eigen risico van toepassing
vinkje Verwijsbrief
vinkje Gecontracteerde zorgverlener voor volledige vergoeding

Vergoeding pruik basisverzekering

Bij een medische aandoening of kaalheid door een medische behandeling krijgt u een pruik vergoed uit de basisverzekering. Het aanmeten van de pruik krijgt u echter niet vergoed. Gaat het om klassieke mannelijke kaalheid, alopecia androgenetica, dan wordt een pruik niet vergoed.

Vanuit de basisverzekering krijgt u een vergoeding van € 436,- per 12 maanden. Heeft u een reservepruik nodig? Hiervoor krijgt u 1 keer per 5 jaar een extra vergoeding van € 436,-.

Vergoeding pruik & eigen risico

Voor zorg uit de basisverzekering betaalt iedereen van 18 jaar en ouder eigen risico. Dit geldt ook voor de vergoeding voor pruiken. Dit is maximaal € 385,- per jaar als u heeft gekozen voor het laagste (verplicht) eigen risico.

Pruik vergoeding aanvullende verzekering

VGZ biedt verschillende aanvullende verzekeringen met een budget voor hulpmiddelen. Wordt uw pruik of haarstuk niet geheel vergoed vanuit de basisverzekering omdat de kosten hoger uitkomen dan de maximale vergoeding? Dan kunt u uw budget voor hulpmiddelen gebruiken om de vergoeding aan te vullen (vanaf € 436,-). U kunt het budget niet gebruiken voor de vergoeding van uw eigen risico. Bewuzt biedt geen aanvullende verzekering voor pruiken.

Vanuit VGZ krijgt uit de volgende aanvullende verzekeringen een budget voor hulpmiddelen:

VGZ Aanvullend Goed:   geen vergoeding
VGZ Aanvullend Beter: € 250,- per kalenderjaar
VGZ Aanvullend Best: € 500,- per kalenderjaar
VGZ Jong Basis Pakket:   geen vergoeding
VGZ Jong Uitgebreid Pakket:   geen vergoeding
VGZ Single/Duo Basis Pakket: geen vergoeding
VGZ Single/Duo Uitgebreid Pakket: € 250,- per kalenderjaar
VGZ Gezin Basis Pakket: geen vergoeding
VGZ Gezin Uitgebreid Pakket: € 250,- per kalenderjaar
VGZ Vitaal Basis Pakket: geen vergoeding
VGZ Vitaal Uitgebreid Pakket: € 350,- per kalenderjaar

Verwijzing nodig pruik vergoeding

Om een pruik vergoeding te krijgen, heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts.

Gecontracteerde zorgaanbieder

Om een volledige pruik vergoeding te krijgen, gaat u naar een zorgverlener waar VGZ of Bewuzt een contract mee heeft. Wilt u uw pruik bij een leverancier bestellen waar uw verzekeraar geen contract mee heeft? Dan vraagt u vooraf toestemming aan VGZ of Bewuzt.

Gaat u naar een leverancier zonder contract? Dan krijgt u met de Bewuzt basisverzekering 70%, met de VGZ Ruime Keuze 80% en met de VGZ Eigen Keuze 100% van het gemiddeld gecontracteerde tarief vergoed. Als de zorgverlener geen kappersdiploma heeft krijgt u geen vergoeding.