Zorgverzekering 2021

Uw geboortedatum:

Vergoeding psychologie kinderen (tot 18 jaar)

Psychologische hulp voor kinderen tot 18 jaar wordt vaak vergoed, maar hier gelden andere spelregels voor dan dat u wellicht gewend bent. Psychologie voor een kind wordt namelijk niet vergoed door de zorgverzekering. Dit traject loopt via gemeentelijke regelingen. Hoe dit precies werkt, leest u op deze pagina.

Psychologie vergoedingen voor kinderen

De vergoeding voor kinderpsychologie komt niet uit de basisverzekering. Psychologische zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt namelijk geregeld vanuit de Jeugdwet. Om hier gebruik van te kunnen maken, moet u een aanvraag indienen bij uw gemeente. Vaak is er ook een verwijzing van de huisarts of jeugdarts nodig. Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd, zal de gemeente de psychologische zorg vergoeden.

In de Jeugdwet is vastgelegd dat de gemeente moet voorzien in (de meeste) zorg en hulp voor kinderen tot 18 jaar. Ook de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor de behandeling van psychische problemen valt hieronder.

Vergoeding kinderpsychologie uit aanvullende verzekeringen

U kunt een aanvullende verzekering afsluiten om extra psychologische zorg vergoed te krijgen. Op die manier ontvangt u uit de verzekering een budget om aanvullende psychologische zorg voor kinderen tot 18 jaar te betalen. De hoogte van deze budgetten verschilt per pakket, dus wij raden u aan om op deze verschillen te letten.

 
Terug naar boven