Revalidatie vergoeding

Na een operatie is het soms nodig om te revalideren. Vanuit de zorgverzekering krijgt u een vergoeding voor revalidatie en de zorg tijdens het revalideren.

vinkje Vergoeding uit basisverzekering
kruisje Vergoeding uit aanvullende verzekering
vinkje Eigen risico van toepassing
vinkje Verwijsbrief
vinkje Gecontracteerde zorgverlener voor volledige vergoeding

Revalidatie vergoeding basisverzekering

U krijgt een revalidatie vergoeding uit de basisverzekering wanneer u extra zorg nodig heeft na bijvoorbeeld een operatie of andere behandeling in het ziekenhuis. U krijgt dan het onderzoek, advies en de behandelingen vergoed. Zo kunt u na ziekenhuiszorg weer helemaal zelfstandig bewegen of leven. Een quickscan en oncologische revalidatie worden ook vergoed.

Revalidatie vergoeding uit aanvullende verzekering

De revalidatie vergoeding komt alleen uit de basisverzekering. VGZ en Bewuzt bieden geen aanvullende verzekering aan waarin u een extra revalidatie vergoeding krijgt. Heeft u na uw revalidatie nog meer fysiotherapie of ergotherapie nodig? Dan kunt u hier wel een aanvullende verzekering voor afsluiten.

Diverse soorten revalidatie

Aan de hand van uw situatie wordt bepaald welke soort revalidatie u nodig heeft. Dit kan zorg zijn van een fysiotherapeut, een revalidatiearts of een gezondheidspsycholoog. Manuele therapie valt hier ook onder. Dit is een specialisatie van fysiotherapie en wordt vaak toegepast tijdens het revalidatieproces.

Oncologische revalidatie vergoeding

De revalidatie na behandeling van kanker wordt ook wel oncologische revalidatie genoemd. U krijgt hierbij begeleiding bij het herstelproces en advies over het verbeteren van uw conditie. Een revalidatiearts begeleidt u hierbij.

Eigen bijdrage revalidatie

Voor revalidatie door een fysiotherapeut, ergotherapeut, manueel therapeut, gezondheidspsycholoog of revalidatiearts betaalt u geen eigen bijdrage. Gaat u naar een ongecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u mogelijk geen volledige vergoeding. De kosten die niet vergoed worden betaalt u zelf.

Eigen bijdrage verpleeghuis

Wanneer u wordt opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis gaat u eigen bijdrage betalen. Deze zorg komt namelijk uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een lage en een hoge bijdrage. Meestal betaalt u de eerste 6 maanden een lage eigen bijdrage.

Hoeveel eigen bijdrage u na deze tijd betaalt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Denk hierbij aan uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Het CAK berekent hoeveel u precies betaalt. U kunt ook zelf een schatting van het bedrag berekenen op de website van het CAK.

Eigen bijdrage revalidatiecentrum

Een meerdaagse opname gebeurt alleen wanneer de verwachting is dat hiermee betere resultaten te behalen zijn dan met revalidatie zonder opname. Opname in een revalidatiecentrum krijgt u vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor betaalt u geen eigen bijdrage.

Revalidatie en eigen risico

Voor zorg uit de basisverzekering betaalt iedereen vanaf 18 jaar eigen risico. Zowel reguliere revalidatie, oncologische revalidatie en opname in een revalidatiecentrum of verpleeghuis worden vergoed vanuit de basisverzekering. Over elk van deze soorten revalidatie betaalt u dus eigen risico.

Toestemming nodig

Om revalidatie vergoed te krijgen heeft u toestemming nog van VGZ of Bewuzt. Gaat u naar een gecontracteerde zorgaanbieder, dan wordt de toestemming voor u aangevraagd. Bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vraagt u zelf toestemming aan.

Gecontracteerde zorgaanbieder

Om verzekerd te zijn van de beste zorg en een volledige vergoeding gaat u naar een zorgaanbieder waar VGZ of Bewuzt een contract mee heeft. VGZ en Bewuzt hebben met veel zorgaanbieders contracten. Gaat u naar een zorgaanbieder zonder contract? Dan krijgt u met de Bewuzt basisverzekering 70% vergoed. De VGZ Ruime Keuze vergoedt 80% en de VGZ Eigen Keuze vergoedt 100% van het gemiddeld gecontracteerde tarief.

Revalideren in het buitenland

Rust en ontspanning kan uw herstelproces erg goed doen. De warmte van andere landen doet goed voor spieren, maar ook voor de alghele gezondheid. Het herstelproces bij revalidatie in het buitenland is in veel gevallen korter. Afhankelijk van uw revalidatieproject is revalidatie in het buitenland een goede keuze.

Wilt u graag in het buitenland revalideren? In specifieke gevallen krijgt u dit uit de basisverzekering vergoed. Bij een knie- of heupoperatie krijgt u bijvoorbeeld de mogelijkheid in Spanje of Duitsland te revalideren. Overleg revalidatie in het buitenland met uw huisarts, behandelend arts of de zorgadviseur van VGZ. Dan krijgt u dit, na toestemming van VGZ of Bewuzt, ook uit de basisverzekering vergoed.

Lees meer: