Zorgverzekering 2021

Uw geboortedatum:

Vergoeding revalidatie ouderen

Na een operatie of een ziekenhuisverblijf is het voor ouderen belangrijk om goed te revalideren. Daarom wordt revalidatiezorg voor ouderen vergoed uit de basisverzekering. Wel stellen zorgverzekeraars een aantal voorwaarden om deze zorg daadwerkelijk te vergoeden.

Revalidatiezorg uit basisverzekering

De vergoeding van revalidatiezorg voor ouderen komt uit de basisverzekering. U krijgt maximaal 6 maanden vergoed als u voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

  • De revalidatiezorg start binnen een week na het ziekenhuisverblijf.
  • De revalidatiezorg wordt voorgeschreven door een geriater op de spoedeisende hulp.
  • De revalidatiezorg start via een spoedconsult op de geriatrische polikliniek naar aanleiding van een acute aandoening. 

Revalidatiezorg voor ouderen valt onder het eigen risico. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Geriatrische revalidatiezorg

Geriatrische revalidatiezorg wordt verleend door een multidisciplinair team van deskundigen, zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist. Een dergelijk team is gespecialiseerd in revalidatiezorg voor ouderen en staat onder leiding van een specialist ouderengeneeskunde. Het doel van geriatrische revalidatiezorg is om zo snel mogelijk weer te herstellen, zodat u naar huis kunt.

Terug naar boven