Soa-test vergoeding

Vermoedt u dat u een soa heeft? Dan is het belangrijk dat u spoedig een soa-test doet. Een onbehandelde soa kan namelijk zorgen voor vervelende en ernstige gezondheidsproblemen. Wordt een soa-test vergoed? Wij vertellen u meer over de vergoeding van een soa-test.

Wordt een soa-test vergoed?

Iedereen kan bij de huisarts een soa-test doen. U maakt hiervoor een afspraak met uw huisarts en hij of zij zal u een aantal vragen stellen en eventueel een lichamelijk onderzoek uitvoeren. De huisarts bepaalt of en welke soa-test(en) er nodig is/zijn.

Een bezoek aan de huisarts en het uitvoeren van een soa-test worden vergoed door de basisverzekering. Hierop is wel het eigen risico van toepassing. Is uw eigen risico nog niet op? Dan betaalt u de soa-test (deels) zelf.

Soa-test bij de GGD 

Ook het GGD kan een soa-test doen, maar niet iedereen komt hiervoor in aanmerking. U kunt het GGD een soa-test laten uitvoeren als één van de volgende voorwaarden op u van toepassing is:

  • U bent sekswerker.
  • U bent jonger dan 25 jaar. 
  • U bent gewaarschuwd voor een soa. 
  • U heeft klachten die passen bij een soa. 
  • U bent een man en heeft seks met mannen. 
  • U komt uit een land waar soa’s veel voorkomen of u heeft seks met iemand die daar vandaan komt.

Een soa-test bij de GGD is kosteloos. Zowel het bezoek aan de soa-poli en de soa-test worden niet in rekening gebracht.