Contact
Mijn UnitedConsumers

Vergoeding stroomkosten thuisbeademing

Krijgt u een vergoeding voor mechanische beademing thuis? Dan kunt u ook een vergoeding krijgen voor de stroomkosten hiervan.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U krijgt een vergoeding van € 0,06 per uur dat u de beademingsapparatuur gebruikt. Dat is dus € 1,44 per dag als u 24 uur per dag afhankelijk bent van de beademing. U krijgt deze vergoeding voor de stroomkosten vanaf 1 januari 2019.

Deze vergoeding komt uit de basisverzekering. U betaalt hiervoor eigen risico. Er is geen extra vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.


Zo regelt u de vergoeding

  • Voor stroomkosten tot 31 oktober 2019 hoeft u niets te doen. VGZ betaalt uw vergoeding eenmalig, met terugwerkende kracht.
  • Voor stroomkosten na 1 november 2019 kunt u de kosten declareren met dit declaratieformulier. U kunt dit formulier digitaal naar VGZ terugsturen via de UC Zorg app of Mijn VGZ. Of per post naar:

    Zorgverzekeraar VGZ
    Postbus 25030
    5600 RS Eindhoven

U ontvangt uw vergoeding binnen 10 werkdagen op uw rekening.

De vergoeding kan binnenkort veranderen

Deze vergoeding is erg nieuw. Zorgverzekeraars overleggen nog met patiëntenorganisaties over de best passende vergoeding. Totdat er duidelijkheid is, vergoedt VGZ dus € 0,06 per uur. Verandert de vergoeding daarna? Dan zal VGZ berekenen op welke vergoeding u definitief recht heeft. Dit wordt vervolgens verrekend met de vergoeding die u al heeft ontvangen.