Contact
Mijn UnitedConsumers

Goedkope zorgverzekering 2024

Mijn geboortedatum:

Transgenderzorg vergoedingen

U vindt hier algemene vergoedingen voor transgender zorg. Deze zorg kan in beide situaties nodig zijn. Bij transformatie van man naar vrouw, of van vrouw naar man. Voorbeelden van deze zorg zijn: diagnostisch onderzoek en psychologische zorg.


Transgender zorg

Zoekt u informatie over vergoeding voor transgender zorg? Bijvoorbeeld een gezichtsoperatie of hormoontherapie? Dat vindt u hier. Want de juiste zorg vinden is heel belangrijk. Zeker bij geslachtsverandering. En natuurlijk wilt u weten wat u vergoed krijgt. Wij helpen u graag bij dit persoonlijke proces. 

zorg

Transgender zorg krijgt u meestal vergoed uit de basisverzekering

eigen risico

Bij de basisverzekering heeft u een (verplicht) eigen risico van € 385,-

machtiging

Voor sommige transgender zorg heeft u vooraf een machtiging nodig


Transgenderzorg vergoeding

U heeft recht op deze zorg vanuit de basisverzekering. Bekende zorgaanbieders zijn UMC Amsterdam, UMC Groningen, Stepwork, Mutsaersstichting en De Vaart.

Psychologische zorg

U heeft recht op deze zorg vanuit de basisverzekering. Bekende zorgaanbieders zijn UMC Amsterdam, UMC Groningen, Stepwork, Mutsaersstichting en De Vaart.

Psychologische zorg

Als de diagnose genderdysforie is gesteld door een bevoegd en bekwaam klinisch psycholoog en/of psychiater, dan kan behandeling met hormonen plaatsvinden bij endocrinologen. Van de volgende ziekenhuizen is bekend dat ze endocrinologische zorg bij transgenders leveren: UMC Amsterdam, UMC Groningen, LUMC, MCL, MST, HagaZiekenhuis. U krijgt de zorg vergoed uit de basisverzekering.

Ziekenhuiszorg

Als de diagnose genderdysforie is gesteld door een bevoegd en bekwaam klinisch psycholoog en/of kinderpsychiater, kunt u voor behandeling terecht bij ziekenhuizen die wij hebben gecontracteerd voor deze zorg. Dit is bij de kinder-endocrinologen in het UMC Amsterdam en UMC Radboud Nijmegen. U krijgt deze zorg vergoed uit de basisverzekering.

Ziekenhuiszorg

U heeft vanuit de basisverzekering recht op vergoeding voor fertiliteitszorg. U kunt terecht bij het UMC Amsterdam.

Ziekenhuiszorg

U heeft vanuit de basisverzekering recht op vergoeding voor deze zorg als onderdeel van het DBC zorgproduct seksuologische zorg of begeleiding. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering kan er ook nog vergoeding mogelijk zijn. DBC is de afkorting van Diagnose Behandel Combinatie.

Seksuologische zorg

U heeft onder bepaalde voorwaarden recht op deze zorg vanuit de basisverzekering. U heeft dan wel vooraf een machtiging nodig voor deze zorg. Bij het krijgen van de machtiging wordt getoetst of er sprake is van een passabiliteitsprobleem. Dit probleem houdt in dat een transseksueel niet als vrouw of man wordt herkend, waardoor mensen in het voorbijgaan een schrikreactie vertonen of bevreemd of niet respectvol reageren.

Plastische chirurgie

 


Vergoeding man naar vrouw

man naar vrouw

Bekijk de vergoedingen voor bijvoorbeeld ontharen of een borstvergroting.

Vergoeding

 

Vergoeding vrouw naar man

vrouw naar man

Bekijk de vergoedingen voor bijvoorbeeld borstverwijdering of gynaecologische chirurgie.

Vergoeding