Zorgverzekering 2021

Uw geboortedatum:

Vergoeding transplantatie

De transplantatie van een orgaan of weefsel is een ingewikkeld en kostbaar proces. Gelukkig is het zo geregeld, dat een transplantatie volledig vergoed wordt door uw zorgverzekering. Wel is het voor de vergoeding van een transplantatie belangrijk dat deze wordt uitgevoerd binnen de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER).

Vergoeding transplantatie uit de basisverzekering

Een orgaan- of weefseltransplantatie die wordt uitgevoerd binnen de EU of de EER wordt volledig vergoed door de basisverzekering. Wel is voor volwassenen het eigen risico van toepassing op de vergoeding van een transplantatie.

Als de transplantatie buiten de EU of de EER plaatsvindt, worden de medische kosten alleen vergoed wanneer er sprake is van een familieband. Hierbij gelden de volgende voorwaarden om de transplantatie vergoed te krijgen:

  • Als de donor uw echtgenoot of geregistreerd partner is. 
  • Als de donor een bloedverwant is in de:
  1. 1e graad (ouders en kinderen. 
  2. 2e graad (broers en zussen, grootouders en kleinkinderen). 
  3. 3e graad (ooms en tantes, neven en nichten). 

Ook is het belangrijk dat de donor in het land woont waar de transplantatie plaatsvindt.

Dit wordt voor u vergoed

Niet alleen de transplantatie wordt vergoed, ook allerlei andere medische zorg in dit traject wordt betaald uit de basisverzekering. Hiertoe behoort:

  • Hulp bij het kiezen van de juiste donor. 
  • Het onderzoek, bewaren en vervoeren van weefsel of organen. 
  • De operatie om weefsel of organen te verwijderen bij de donor. 
  • Nazorg voor de donor voor maximaal 13 weken, of een half jaar bij levertransplantatie, vanaf de datum dat de donor het ziekenhuis verlaat. 

Binnen Nederland kan uw donor de reiskosten vergoed krijgen. Komt uw donor uit het buitenland en gaat het om een nier-, lever- of beenmergtransplantatie? Dan krijgt de donor een vergoeding voor de reiskosten naar en van Nederland.

Terug naar boven