Zorgverzekering 2021

Uw geboortedatum:

Vergoeding medisch verblijf

Een medisch noodzakelijk verblijf wordt vergoed uit de basisverzekering. Hier zijn echter wel enkele voorwaarden aan verbonden. Daarnaast kan het interessant zijn om een aanvullende verzekering af te sluiten voor een medisch verblijf. U leest hier meer over op deze pagina.

Medisch noodzakelijke verblijfkosten

Medisch noodzakelijke verblijfskosten worden uit de basisverzekering vergoed. Voor volwassenen geldt hierbij een maximum. Intensieve kindzorg wordt wel volledig vergoed.

Om een verblijf vergoed te krijgen, moet dit plaatsvinden in een van de volgende medische instellingen:

  • Een ziekenhuis. 
  • Een GGZ-instelling. 
  • Een kinderzorghuis. 
  • Een revalidatie-instelling. 
  • De psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. 
  • Een instelling die voldoet aan de eisen uit de Wet Toelating Zorginstellingen. 

Voor de vergoeding van een medisch verblijf heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, verloskundige, medisch specialist, psychiater of kaakchirurg. Gaat het om een verblijf in verband met intensieve kindzorg, dan mag een kinderarts of kinderverpleegkundige niveau 5 een verwijzing afgeven.

In sommige gevallen heeft u van tevoren toestemming nodig van uw verzekeraar. Dit is het geval bij een verblijf in verband met ziekenhuiszorg, revalidatie, plastische chirurgie, psychologische zorg vanaf 18 jaar, tandartszorg in bijzondere gevallen en kaakchirurgie.

Verblijfskosten uit aanvullende verzekering

U kunt een aanvullende verzekering afsluiten om verblijfskosten die buiten de basisverzekering vallen, vergoed te krijgen. Hierbij gaat het om een maximaal bedrag per jaar voor een verblijf in een zorghotel en om een dagvergoeding voor het verblijf in een hospice.

Bekijk ook:

Logeerhuis
Zorghotel
Hospice

 
Terug naar boven