Vergoeding verpleging en verzorging

Het is mogelijk om van uw zorgverzekering een vergoeding voor verpleging en verzorging te krijgen. Hier gelden echter wel enkele regels voor, die u kunt nalezen op deze pagina.

Vergoeding uit de basisverzekering

De vergoeding voor verpleging en verzorging komt uit de basisverzekering. Om deze vergoeding te krijgen, heeft u een indicatie en een zorgplan nodig.

De indicatie dient afgegeven te worden door een verpleegkundige niveau 5 of een verpleegkundig specialist. Hij of zij geeft hierin aan wat voor verpleging of verzorging u nodig heeft. De hoogte van de vergoeding is op deze indicatie gebaseerd.

In een aantal gevallen heeft u ook een verwijsbrief nodig. Voor de vergoeding van verpleging en verzorging geldt geen eigen risico.

Wat is een zorgplan?

Het zorgplan wordt door de verpleegkundige in overleg met u opgesteld. Hierin wordt omschreven welke zorg u krijgt, hoeveel dit is en hoe lang deze zorg plaatsvindt. Eveneens wordt het doel (of de meerdere doelen) van de zorg vastgelegd in het zorgplan.

Terug naar boven