Zorgverzekering 2021

Uw geboortedatum:

Zorgverzekering ziekenhuis

Wanneer u klachten heeft en de huisarts u niet kan helpen, gaat u naar het ziekenhuis voor medisch specialistische zorg. Deze zorg krijgt u vergoed uit uw zorgverzekering. Hoe wordt ziekenhuiszorg vergoed en wat betaalt u zelf voor deze zorg? Wij leggen het u graag uit.

Ziekenhuisbezoek vergoeding

U krijgt een bezoekje aan het ziekenhuis vergoed uit uw basisverzekering. Voor ziekenhuiszorg heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, tenzij het om een spoedgeval gaat. Onder ziekenhuiszorg valt bijvoorbeeld:

 • Afspraken met een medisch specialist.
 • Behandelingen in het ziekenhuis.
 • Onderzoeken en foto’s.
 • Ziekenhuisopname.
 • Operaties.

Bij specifieke ziekenhuiszorg krijgt u alleen onder bepaalde voorwaarden een vergoeding. Het gaat hierbij om de volgende ziekenhuiszorg:

 • Nierdialyse/thuisdialyse.
 • Verloskundige zorg.
 • Plastische chirurgie.
 • Lensvervanging.
 • Besnijdenis.
 • Ooglaseren.
 • Vervoer.

Voor ziekenhuiszorg zoals sterilisatie, een buikwandcorrectie, flapoorcorrectie en ooglidcorrectie kunt u een aanvullende verzekering afsluiten.

Eigen risico ziekenhuis

Op de meeste zorg uit de basisverzekering is het eigen risico van toepassing voor iedereen van 18 jaar of ouder. Ook voor ziekenhuiszorg betaalt u eigen risico. Het verplichte eigen risico is in 2021 vastgesteld op € 385,-. Medisch specialistische zorg valt ook onder ziekenhuiszorg. Voor de kosten van een medisch specialist geldt het eigen risico dus ook.

Let op: Ziekenhuistarieven kunnen hoog zijn. Heeft u een vrijwillig eigen risico? Dan betaalt u eigen risico tot het bedrag dat u gekozen heeft. Dit is maximaal € 885,-. Let dus goed op bij dure behandelingen.

Bij een operatie wordt het eigen risico over het algemeen helemaal verbruikt door de erg hoge kosten die hierbij komen kijken. Verwacht u een operatie of andere dure behandeling nodig te hebben? Dan is het verstandig om geen vrijwillig eigen risico af te sluiten.

Huisarts of ziekenhuis?

Het is niet altijd gemakkelijk bepalen of u naar de huisarts of het ziekenhuis moet. Het is verstandig om eerst uw huisarts te raadplegen. Wanneer gaat u naar de huisarts en wanneer naar het ziekenhuis?

 • Klachten zonder levensbedreigende omstandigheden: huisarts. Doordeweeks overdag kunt u gewoon uw huisarts bellen voor advies en eventueel behandeling. Heeft u klachten en is het avond of weekend? Dan kunt u de dichtstbijzijnde huisartsenpost bellen. Zij bepalen of uw klachten ernstig genoeg zijn om naar de huisartsenpost of de spoedeisende hulp te komen.
 • Levensbedreigend: In geval van een acute levensbedreigende situatie belt u altijd 112 of gaat u naar de eerste hulp. Hierbij hoeft u natuurlijk geen contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost.
Terug naar boven