Goedkope zorgverzekering 2022

Uw geboortedatum:

Zintuiglijke gehandicaptenzorg

Zintuiglijke gehandicaptenzorg is bedoeld voor mensen met een visuele of auditieve beperking. Ook mensen met een taalontwikkelingsstoornis als gevolg van een communicatieve beperking kunnen hiervan gebruik maken. Hoe dit met uw zorgverzekering is geregeld, leest u hieronder.

Vergoeding uit de basisverzekering

De vergoeding van zintuiglijke gehandicaptenzorg komt uit de basisverzekering. Het gaat hierbij om een volledige vergoeding voor een behandeling zonder opname, waardoor u geen aanvullende verzekering hoeft af te sluiten. Wel moet u er rekening mee houden, dat zintuiglijke gehandicaptenzorg onder het eigen risico valt.

Het doel van zintuiglijke gehandicaptenzorg is om u zo zelfstandig mogelijk te kunnen laten functioneren. De zorg bestaat uit:

  • Begeleiding die zich richt op het psychisch leren omgaan met de handicap.
  • Diagnostiek (het vaststellen van de ernst van de beperking en de daaruit voortkomende zorgvragen).
  • Begeleiding om de beperking op te heffen of te compenseren om daarmee de zelfredzaamheid te vergroten.

Zelfs de beste zorgverzekering
kan goedkoper

Met een zorgverzekering van UnitedConsumers bespaart u maandelijks op uw vaste lasten. Dat wilt u toch ook? Vul uw geboortedatum in en ontdek direct de nieuwe premie van uw zorgverzekering in 2022!

Zorgverzekering afsluiten


Uw geboortedatum:
   

Voor wie is zintuiglijke gehandicaptenzorg?

U krijgt zintuiglijke gehandicaptenzorg vergoed als u:

  • Gedeeltelijk of helemaal blind bent.
  • Gedeeltelijk of helemaal doof bent.
  • Een combinatie van bovenstaande beperkingen heeft.
  • Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) door een communicatieve beperking heeft.

Bekijk ook:

Geneeskundige zorg
Cursussen
Thuiszorg

 
Terug naar boven