Vergelijk hier uw autoverzekering

NL

Ongevallen inzittenden verzekering

Een ongevallen inzittenden verzekering is een aanvullende autoverzekering en is dus optioneel. Deze verzekering keert een vast bedrag uit als u of een andere inzittende invalide raakt of overlijdt bij een ongeluk. Daarbij maakt het geen verschil wie het ongeluk veroorzaakt of wie achter het stuur zit.

Een ongevallenverzekering voor inzittenden (OVI) vraagt om maatwerk. Wilt u een ongevallen inzittenden verzekering afsluiten? Neem dan contact met ons op om uw persoonlijke behoeftes te bespreken. U kunt de ongevallenverzekering niet online afsluiten.


Hoe werkt een ongevallen inzittenden verzekering?

Stel: u bent onderweg met een medepassagier en krijgt een ongeluk. Uw medepassagier raakt invalide of komt te overlijden. Een ongevallen inzittenden verzekering keert op dat moment een maximum bedrag uit aan de medepassagier of zijn nabestaanden. De hoogte van dit bedrag spreekt u af bij het afsluiten van uw ongevallenverzekering inzittenden verzekering.

Bij de ongevallenverzekering inzittenden is het voor de autoverzekeraar niet van belang wie de schuldige van het ongeval is. Deze verzekering dekt de schade van alle verzekerde inzittenden van de auto. Let op: de ongevallenverzekering voor inzittenden geldt voor het aantal zitplaatsen met gordel in de auto. Bij een auto met 4 gordels dekt deze verzekering dus maximaal 4 personen.


Ongevallen inzittenden verzekering overbodig?

Een ongevallen inzittenden verzekering is zeker niet overbodig. Toch is deze verzekering niet strikt noodzakelijk omdat de vergelijkbare schadeverzekering voor inzittenden een ruimere dekking heeft. Wel uniek aan de ongevallen inzittenden verzekering is het feit dat u een vast bedrag uitgekeerd krijgt in plaats van alleen de geleden schade. Omdat de schuldvraag hierbij niet van toepassing is, krijgt u altijd direct uitgekeerd.

Daarnaast is een ongevallen inzittenden verzekering goedkoper dan een schade inzittendenverzekering en hoeft u hier geen assurantiebelasting over te betalen.


Verschil ongevallen inzittenden en schadeverzekering inzittenden

De ongevallen inzittenden verzekering wordt vaak verward met de schadeverzekering inzittenden. Daarom zetten we de belangrijkste karakteristieken van beide verzekeringen op een rij.

Ongevallenverzekering voor inzittenden 

 • Deze zogeheten sommenverzekering keert een, vooraf afgesproken, vast bedrag uit. Afhankelijk van de verzekeraar ligt dat bedrag tussen de 5.000 en 15.000 euro bij overlijden. Bij blijvende invaliditeit keert de maatschappij tussen de 10.000 en 30.000 euro uit
 • Ongevallen die de bestuurder veroorzaakt en ongelukken waarbij de schuldige niet aan te wijzen is, worden ook gedekt. 
 • U bent verzekerd wanneer u in de auto zit, maar ook bij het in- en uitstappen of het uitvoeren van noodreparaties
 • De maandelijkse premie is lager dan bij een schadeverzekering voor inzittenden
 • Deze verzekering dekt uitsluitend overlijden en blijvende invaliditeit
 • U krijgt altijd direct uitgekeerd

Schadeverzekering inzittenden

 • Dankzij de ruimere dekking wordt letselschade, materiële schade en inkomstenderving ook vergoed. Er hoeft dus geen sprake te zijn van overlijden of blijvende invaliditeit om een uitkering te krijgen.
 • De schadeverzekering inzittenden dekt ongevallen waarbij u zelf schuld heeft of de schuldige niet duidelijk is. Schade die u op een ander kunt verhalen, wordt niet in behandeling genomen. 
 • In plaats van een vast bedrag krijgt u compensatie voor de werkelijke schade. Het maximum bedrag is hierbij doorgaans 1 miljoen euro.
 • De maandelijkse premie is hoger dan de premie voor een ongevallenverzekering inzittenden.

Ongevallen inzittenden verzekering: de voor- en nadelen

Ook al is de schadeverzekering voor inzittenden op het eerste oog aantrekkelijker, er zijn goede redenen om toch te kiezen voor een ongevallen inzittenden verzekering. Het is aan u om de afweging te maken tussen de voor- en nadelen van deze verzekering

Voordelen ongevallen inzittenden verzekering

 • Ook bij ongelukken waarbij er geen schuldige is (bijvoorbeeld bij een aanrijding met een dier) krijgt u compensatie
 • U krijgt direct uitgekeerd omdat het niet belangrijk is wie aansprakelijk is voor het ongeluk
 • De maandelijkse premie is lager dan die van de schadeverzekering voor inzittenden
 • U heeft vooraf zekerheid over het uitgekeerde bedrag
 • Ook als bestuurder krijgt u uitgekeerd

Nadelen ongevallen inzittenden verzekering

 • Omdat u een vast bedrag krijgt, kan dit lager uitpakken dan de daadwerkelijk geleden schade
 • De uitkering vindt alleen plaats bij blijvende invaliditeit en overlijden

Wanneer keert de ongevallen inzittenden verzekering niet uit?

Het prettige van de ongevallenverzekering voor inzittenden is dat deze snel uitkeert. Daarvoor dient u wel aan enkele voorwaarden te voldoen. Die voorwaarden zijn af te leiden uit de situaties waarin de verzekeringsmaatschappij niet uitkeert:

 • De bestuurder neemt deel aan een illegale rally of straatrace
 • De bestuurder rijdt onder invloed van drugs of drank
 • De bestuurder gebruikt de particuliere auto als taxi
 • De bestuurder of inzittende draagt geen gordel
 • De bestuurder bezit geen geldig rijbewijs

Welke schadeverzekering is beter?

De schade inzittenden verzekering heeft een uitgebreidere dekking. In veel gevallen zullen we u adviseren om de inzittendenverzekering af te sluiten omdat deze meer schadegevallen dekt en het daadwerkelijke schadebedrag vergoedt. Deze aanvullende verzekering afsluiten kan gewoon online.

Schade inzittendenverzekering afsluiten

Wilt u toch liever de ongevallenverzekering inzittenden afsluiten, neemt u dan contact op met onze klantenservice. Samen met u stemmen wij de verzekering op uw wensen en behoeften af.