Vergelijk hier uw autoverzekering

NL

Schade expert auto

Een schade expert is een onafhankelijke professional die autoschade beoordeelt en een prijsschatting van de reparatie maakt. Een schade expert handelt onafhankelijk en dus niet in naam van de autoverzekering.

Een schade expert heeft verschillende taken. Hij of zij:

 • Controleert of u voldoet aan de polisvoorwaarden
 • Stelt de oorzaak en omvang van de schade aan uw auto vast
 • Maakt een schaderapport op
 • Zet het schadeherstel in gang
 • Beantwoordt vragen over de reparatie

Bent u het niet eens met de beoordeling van de schade expert, dan kunt u een ‘second opinion’ aanvragen bij een contra expert, dit wordt ook wel contra expertise genoemd.

Waarom een schade expert?

Bij beperkte autoschade heeft uw verzekeraar genoeg aan het ingevulde schadeformulier, enkele foto’s van de schade en een berekening van de garage. In die prijsschatting van de garage staan:

 • De te vervangen onderdelen en kosten
 • De benodigde tijd voor het monteren en demonteren van onderdelen
 • De benodigde tijd voor het uitdeuken
 • Hoeveel tijd het duurt om onderdelen te spuiten

Bij de hogere schadebedragen schakelt de verzekeraar graag een expert in om de autoschade vast te stellen. Deze onafhankelijke persoon stelt de schade vast en beoordeelt de oorzaak van de schade. Om te bepalen of er een expert nodig is, kijkt de verzekeraar onder andere naar de volgende factoren:

 • Of u de schade wilt laten repareren
 • De dekking van uw autoverzekering
 • Expertise grens (afhankelijk van leeftijd/dagwaarde van de auto)

In sommige gevallen moet er altijd een schade expert ingeschakeld worden:

 • Als de schade verhaald moet worden op het Waarborgfonds
 • In het geval van diefstal van het voertuig (indien u hiervoor verzekerd bent)
 • Als het voertuig total loss is verklaard

Wie schakelt de schade expert in?

Als u gebruik maakt van een aangesloten schadehersteller om de schade aan uw auto te repareren, maken zij de afweging en regelen ze een schade expert voor u. Maakt u geen gebruik van een aangesloten herstelbedrijf, dan kan het noodzakelijk zijn om zelf een schade expert in te schakelen. Dit is afhankelijk van onder andere de leeftijd en de dagwaarde van uw auto.

Schaderapport auto

Eén van de taken van de schade expert is het opstellen van een schaderapport. Dat is een verslag waarin de oorzaak van de schade staat, de onderdelen die vervangen, gerepareerd, gespoten en/of uitgedeukt dienen te worden, en een kostenoverzicht. 

Het opstellen van zo’n schaderapport duurt gemiddeld 5 werkdagen. Dit kan uitlopen wanneer er aanvullende informatie nodig is van u, van de schadehersteller of van de opkoper (in het geval van een total loss).

De dekking van uw autoverzekering

Afhankelijk van uw dekking is schade aan uw eigen auto meeverzekerd. Met een WA Casco verzekering bent u verzekerd voor de schade aan uw eigen auto. Met een WA Beperkt Casco verzekering zijn niet alle schades aan uw eigen auto meeverzekerd.

Wanneer uw verzekering de schade niet dekt

Dekt uw verzekering de schade niet, dan kunt u de schade verhalen, maar valt deze niet onder de dekking van uw autoverzekering. Dan kan de schade in behandeling worden genomen door een rechtsbijstand verzekeraar, CED European Claim Experts of rechtstreeks bij de verzekeraar van de tegenpartij. In deze gevallen kan een schade expert noodzakelijk zijn voor het verhalen van de schade.

Kosten schade expert

Als uw verzekeraar of schadehersteller een schade expert vereist, is dit kosteloos voor u. Met andere woorden: u hoeft de kosten hiervan niet te verhalen op uw verzekeraar. Dat doet de schade expert namelijk zelf. 

Wat wél op uw kosten kan komen te staan, is het laten uitvoeren van een contra expertise wanneer u het niet eens bent met het schaderapport van de eerste schade expert.

Schade niet repareren

In sommige gevallen kunt u ervoor kiezen om de schade niet te laten herstellen maar het schadebedrag te ontvangen. Bij de ene verzekeraar krijgt u het gehele schadebedrag uitgekeerd, bij de andere een gedeelte hiervan. Enkele verzekeraars vergoeden in dat geval helemaal niet.

Wilt u de schade niet laten herstellen, dan hoeft u ook niet altijd een schade expert in te schakelen. Loopt uw autoverzekering via UnitedConsumers, neem dan contact met ons op. Wij nemen de polisvoorwaarden van uw autoverzekering met u door en bekijken samen met u of het noodzakelijk is om een schade expert in te schakelen.

Waarborgfonds

Er zijn schades waarvan de dader niet te achterhalen is, bijvoorbeeld wanneer iemand is doorgereden na een botsing. Het Waarborgfonds dekt dit soort gevallen. Het onderzoek van een schade expert is dan wel verplicht. De expert stelt de schade vast en kijkt naar de oorzaak. Zonder schaderapport kan het Waarborgfonds de schade namelijk niet in behandeling nemen.

Een aangesloten schadehersteller handelt de expertise rechtstreeks met de verzekeraar af. Wanneer u WA Casco verzekerd bent en geen gebruik maakt van een aangesloten herstelbedrijf, kunt u zelf een schade expert regelen.

Als de schade door een rechtsbijstandverzekeraar, CED European Claim Experts of rechtstreeks bij het Waarborgfonds wordt geclaimd, kan de expertise worden geregeld bij de betreffende instantie.

Contra expertise auto

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met het rapport van de schade expert. Komt u er na overleg nog steeds niet uit, dan heeft u de mogelijkheid om een contra expertise te laten uitvoeren. In dit geval kunt u zelf contact opnemen met een expertisebureau. De contra schade expert stelt waarde van uw auto na de schade opnieuw vast.

Een voorwaarde voor het uitvoeren van een contra expertise is dat deze voldoet aan de richtlijnen van het NIVRE. Indien de contra expert een hogere waarde na schadeherstel vaststelt, zal er een derde schade expert nodig zijn om het definitieve schadebedrag vast te stellen.

De kosten voor de contra expert komen normaal gesproken voor rekening van de verzekerde. U moet hierbij denken aan een bedrag tussen de € 250,- en € 350,-. Wanneer de contra expert in het gelijk wordt gesteld, vergoedt uw verzekeraar een deel van de kosten.