Expertise

In sommige gevallen is het noodzakelijk dat er een expert wordt ingeschakeld voor de vaststelling van de geleden schade. Een onafhankelijke expert stelt de schade vast en beoordeelt de oorzaak van de schade. Om te bepalen of er een expert ingeschakeld moet worden wordt er onder andere gekeken naar:

  • Of u de schade wilt laten herstellen
  • De dekking van uw autoverzekering
  • Expertise grens (afhankelijk van leeftijd/dagwaarde van de auto)

In sommige gevallen moet er altijd een expertise uitgevoerd worden:

  • Als de schade verhaald moet worden op het Waarborgfonds
  • In het geval van diefstal van het voertuig
  • Als het voertuig total loss is

De dekking van uw autoverzekering

Afhankelijk van uw dekking is schade aan uw eigen auto meeverzekerd. Bij een WA+Casco dekking bent u verzekerd voor de schade aan uw eigen auto. Bij een WA+Beperkt casco zijn een aantal schades aan uw eigen auto meeverzekerd.

Als u gebruik maakt van een aangesloten herstelbedrijf om de schade aan uw auto te repareren, maken zij de afweging en regelen ze een eventuele expertise voor u. Maakt u geen gebruik van een aangesloten herstelbedrijf, dan kan het noodzakelijk zijn om een expert in te schakelen. Dit is afhankelijk van onder andere de leeftijd en de dagwaarde van uw auto. Als het schadebedrag bij u bekend is horen wij dat graag, wij kunnen dan samen met u beoordelen of een expertise nodig is.

Kan de schade verhaald worden, maar valt deze niet onder de dekking van uw autoverzekering, dan kan de schade in behandeling worden genomen door een rechtsbijstand verzekeraar, CED European Claim Experts of rechtstreeks bij de verzekeraar van de tegenpartij. Expertise kan hierbij noodzakelijk zijn, voor de uitleg van het verhalen van de schade.

Schade niet herstellen

Wanneer uw auto schade heeft geleden, kunt u er in sommige gevallen voor kiezen om de schade niet te laten herstellen maar het schadebedrag te ontvangen. Bij de ene verzekeraar krijgt u het gehele schadebedrag uitgekeerd, bij de andere een gedeelte hiervan. Enkele verzekeraars vergoeden in dat geval helemaal niet.

Wilt u de schade niet laten herstellen, neem dan contact met ons op. Wij nemen de polisvoorwaarden van uw autoverzekering met u door en bekijken samen met u of het noodzakelijk is om een expertise uit te laten voeren.

Waarborgfonds

Als de schadeclaim ingediend moet worden bij het Waarborgfonds is een expertiseonderzoek verplicht. De expert stelt de schade vast en kijkt naar de oorzaak. Zonder expertiserapport kan het Waarborgfonds de schade niet in behandeling nemen.

Een aangesloten hersteller handelt de expertise rechtstreeks met de verzekeraar af. Wanneer u WA+Casco verzekerd bent en geen gebruik maakt van een aangesloten herstelbedrijf, neem dan contact met ons op. Wij regelen de expert graag voor u.

Als de schade door een rechtsbijstandverzekeraar, CED European Claim Experts of rechtstreeks bij het Waarborgfonds wordt geclaimd, kan de expertise worden geregeld bij de betreffende instantie.

Total loss

Als uw auto total loss is verklaard, moet er altijd een expertise plaatsvinden. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

Diefstal

Is uw auto gestolen en bent u hiervoor verzekerd? Dan zal er een expert worden ingeschakeld vanuit de verzekeraar, zodra u de schade aan ons heeft gemeld. De expert neemt dan op korte termijn contact met u op.

Contra expertise

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met het rapport van de expert. Komt u er na overleg met de expert niet uit, dan heeft u de mogelijkheid om een contra expertise te laten uitvoeren. In dit geval kunt u zelf contact opnemen met een expertisebureau. De contra expert zal de waarde van uw auto na de schade opnieuw vaststellen.

Voorwaarde voor de contra expert is dat deze voldoet aan de richtlijnen van het Nivre. Indien deze een hogere waarde vaststelt, zal er een derde expert aan te pas komen om het definitieve schadebedrag vast te stellen.

De kosten voor de contra expert komen in eerste instantie voor uw eigen rekening. U moet hierbij denken aan een bedrag tussen de € 250,- en € 350,-. Wanneer de contra expert in het gelijk wordt gesteld dan worden de kosten naar rato verdeeld.

Goedkope autoverzekering afsluiten bij UnitedConsumers

Bent u op zoek naar een goedkope autoverzekering? Dan bent u bij UnitedConsumers aan het juiste adres. Doe de Premie-Check om autoverzekeringen te vergelijken. Wij geven bovenop de goedkope autoverzekeringen 5% extra groepskorting. De voordelen van UnitedConsumers:

  • Extra groepskorting van 5%
  • Uitstekende en snelle service
  • Onafhankelijk autoverzekeringen vergelijken
  • Betrouwbare tussenpersoon met de verzekeraar

> Alles over autoverzekeringen