Vergelijk hier uw autoverzekering

NL

Schade expert auto

Een schade expert wordt ingeschakeld in sommige gevallen, zoals bij een hoog schadebedrag, diefstal en/of als de schade moet worden verhaald op het Waarborgfonds Motorverkeer. Bent u het niet eens met de schade expert? Dan kunt u een contra expert inschakelen. Wij vertellen u graag meer.

Schade expert banner

 

Wat doet een schade expert?

Een schade expert is een onafhankelijke professional die autoschade beoordeelt en een prijsschatting van de reparatie maakt. Een schade expert handelt onafhankelijk en dus niet in naam van de autoverzekeraar. Een schade expert heeft verschillende taken. Hij of zij:

 • Stelt de oorzaak en omvang van de schade aan uw auto vast.
 • Controleert of u voldoet aan de polisvoorwaarden.
 • Beantwoordt vragen over de reparatie.
 • Zet het schadeherstel in gang.
 • Maakt een schaderapport op.

Schaderapport auto

Eén van de taken van de schade expert is het opstellen van een schaderapport. Dat is een verslag waarin de oorzaak van de schade staat, de onderdelen die vervangen, gerepareerd, gespoten en/of uitgedeukt dienen te worden, en een kostenoverzicht. 

Het opstellen van zo’n schaderapport duurt gemiddeld 5 werkdagen. Dit kan oplopen wanneer er aanvullende informatie nodig is van u, van de schadehersteller of van de opkoper (in het geval van een total loss).


 

Wanneer wordt een schade expert ingeschakeld?

Bij beperkte autoschade heeft uw verzekeraar genoeg aan het ingevulde schadeformulier, enkele foto’s van de schade en een berekening van de garage. 

Bij de hogere schadebedragen schakelt de verzekeraar een schade expert in om de autoschade vast te stellen. Om te bepalen of een expert nodig is, kijkt de verzekeraar onder andere naar de volgende factoren:

 • De dekking die u heeft.
 • Of u de schade wilt laten repareren.
 • Expertise grens (afhankelijk van leeftijd/dagwaarde van de auto).

Wanneer is een schade expert verplicht?

In sommige gevallen moet er altijd een schade expert ingeschakeld worden:

 • In het geval van diefstal van het voertuig (indien u hiervoor verzekerd bent).
 • Als de schade verhaald moet worden op het Waarborgfonds.
 • Als het voertuig total loss is verklaard.

 

Wie schakelt de schade expert in?

Als u gebruik maakt van een aangesloten schadehersteller om de schade aan uw auto te repareren, maken zij de afweging en regelen ze een schade expert voor u. Maakt u geen gebruik van een aangesloten herstelbedrijf, dan is het alsnog noodzakelijk om samen met uw verzekeraar te bespreken of, en welke schade expert er wordt ingeschakeld.  


 

De dekking van uw autoverzekering

Met een WA Casco verzekering bent u verzekerd voor de schade aan uw eigen auto. Met een WA Beperkt Casco verzekering, zijn niet alle schades aan uw eigen auto meeverzekerd.

Als de schade niet onder de dekking van uw autoverzekering valt, dan kunt u de schade laten verhalen door een rechtsbijstand verzekeraar, CED European Claim Experts of rechtstreeks bij de verzekeraar van de tegenpartij. In deze gevallen kan een schade expert noodzakelijk zijn.


 

Kosten schade expert

Als uw verzekeraar of schadehersteller een schade expert vereist, is dit kosteloos voor u. Met andere woorden: u hoeft de kosten hiervan niet te verhalen op uw verzekeraar. Dat doet de schade expert namelijk zelf. 

Wat wél op uw kosten kan komen te staan, is het laten uitvoeren van een contra expertise wanneer u het niet eens bent met het schaderapport van de eerste schade expert.


 

Schade niet repareren

In sommige gevallen kunt u ervoor kiezen om de schade niet te laten herstellen, maar het schadebedrag te ontvangen. Bij de ene verzekeraar krijgt u het gehele schadebedrag uitgekeerd, bij de andere een gedeelte hiervan. Enkele verzekeraars vergoeden in dat geval helemaal niets.

Wilt u de schade niet laten herstellen, dan hoeft u ook niet altijd een schade expert in te schakelen. Loopt uw autoverzekering via UnitedConsumers, neem dan contact met ons op. Wij nemen de polisvoorwaarden van uw autoverzekering met u door en bekijken samen met u of het noodzakelijk is om een schade expert in te schakelen.

Contact UC


 

Waarborgfonds Motorverkeer

Er zijn schades waarvan de dader niet te achterhalen is, bijvoorbeeld wanneer iemand is doorgereden na een botsing. Het Waarborgfonds dekt dit soort gevallen. Het onderzoek van een schade expert is - naast het doen van aangifte - dan wel verplicht. De expert stelt de schade vast en kijkt naar de oorzaak. Zonder schaderapport kan het Waarborgfonds de schade niet in behandeling nemen.

Als de schade door een rechtsbijstandverzekeraar, CED European Claim Experts of rechtstreeks bij het Waarborgfonds wordt geclaimd, kan de expertise worden geregeld bij de betreffende instantie.


 

Contra expertise auto

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met het rapport van de schade expert. Komt u er na overleg nog steeds niet uit, dan heeft u de mogelijkheid om een contra expertise te laten uitvoeren. In dit geval kunt u zelf contact opnemen met een expertisebureau. De contra schade expert stelt de waarde van uw auto na de schade opnieuw vast.

Contra expertise auto: de voorwaarden

Een voorwaarde voor het uitvoeren van een contra expertise is dat deze voldoet aan de richtlijnen van het NIVRE. Indien de contra expert een hogere waarde na schadeherstel vaststelt, zal er een derde schade expert nodig zijn om het definitieve schadebedrag vast te stellen.

Contra expertise auto: de kosten

De kosten voor de contra expert komen normaal gesproken voor rekening van de verzekerde. U moet hierbij denken aan een bedrag tussen de € 250,- en € 350,-. Wanneer de contra expert in het gelijk wordt gesteld, vergoedt uw verzekeraar een deel van deze kosten.


Aanbevolen voor u


 

Autoschade homepage

Terug naar boven