Vergelijk hier uw autoverzekering

Schadeformulier

Als u een aanrijding heeft gehad waarbij schade is veroorzaakt is het heel belangrijk dat u direct het schadeformulier invult. U kunt aan ons de geleden schade melden. Zo kan uw autoverzekering de schade snel bepalen en eventueel vergoeden.

Als er een andere partij betrokken is bij de aanrijding (tweezijdige schade), moet deze het schadeformulier ook invullen. Op het schadeformulier kunnen beide partijen hun gegevens en verklaring invullen.

Schadeformulier downloaden

Normaal gesproken krijgt u een schadeformulier opgestuurd samen met uw groene kaart. Het kan voorkomen dat u het schadeformulier kwijt bent of dat u het exemplaar al eens heeft gebruikt en opgestuurd naar de verzekeraar. In dat geval kunt u hier het schadeformulier downloaden en uitprinten.

Download het Europees Schadeformulier

Online schadeformulier invullen

Heeft u geen schadeformulier bij op het moment dat u het nodig heeft? Dan kunt u gebruik maken van de website Mobiel Schade Melden. Op deze website kunt u gemakkelijk via uw smartphone het schadeformulier invullen. Het schadeformulier wordt daarna direct verstuurd naar de verzekeraar. 

Schadeformulier invullen

Het is belangrijk dat u het schadeformulier goed invult. Wij laten u stap voor stap zien hoe u het schadeformulier volledig en correct kunt invullen.

1. Datum aanrijding

Vermeld hier de datum van de aanrijding. Heeft u uw auto geparkeerd en komt u na een paar dagen terug bij een beschadigde auto? Dan vult u de datum in wanneer u de schade heeft geconstateerd.

Tijd aanrijding

Geef aan op welk tijdstip het ongeval is gebeurd waarbij de schade is veroorzaakt. Is het tijdstip onbekend, dan vult u het tijdstip in wanneer u de schade heeft geconstateerd. 

2. Locatie

  • Land: Hier geeft u aan in welk land de schade is veroorzaakt.
  • Plaats: Hier geeft u aan in welke plaats de schade is veroorzaakt.
  • Straat: Hier geeft u aan in welke straat de schade is veroorzaakt. Is uw schade op een A- of N-weg ontstaan, geef dan het hectometerpaalnummer aan. Dit kan helpen om de schade nauwkeuriger te beoordelen.

3. Gewonde(n), ook lichte verwondingen

Als er bij een of beide van de betrokken partijen iemand (licht) gewond is geraakt door het ongeval, kruist u hier ‘ja’ aan.

4. Materiële schade* andere voertuigen dan A en B

Als er meer dan twee voertuigen bij de schade betrokken zijn kruist u hier ‘ja’ aan. De gegevens van de betrokken bestuurders kunnen later opgegeven worden bij punt 14.

Materiële schade* andere objecten dan voertuigen

Als er bijvoorbeeld een lantaarnpaal, een vangrail of een boom beschadigd is door het ongeval, kruist u hier ‘ja’ aan.

5. Getuigen: naam, adres, tel.

Heeft iemand anders dan de betrokkenen het ongeval gezien, en is hij of zij bereid om zijn/haar gegevens af te geven, dan kunt u de gegevens hier invullen. Zo kunnen wij in contact komen met de getuige.

Voertuig A en voertuig B

Vul uw gegevens en verklaring in bij A of B en laat de eventueel betrokken tegenpartij hetzelfde doen. Het is belangrijk dat u uw gegevens bij alleen A of alleen B invult. Als er meerdere partijen betrokken zijn bij de schade, dan vult u met iedere partij een apart schadeformulier in en maakt u enkel een verwijzing op het 1e schadeformulier.

6. Verzekeringnemer/verzekerde (zie verzekeringspolis)

Hier vult u de volledige gegevens in van de verzekeringnemer van het betreffende voertuig. Als de verzekeringnemer iemand anders is dan de regelmatige bestuurder, vult u alleen de gegevens van de verzekeringnemer in. Niet van de regelmatige bestuurder.

7. Voertuig: motorrijtuig, aanhangwagen

Merk, type: vul het merk en het type van uw auto of aanhangwagen in.
Kenteken/verz. plaat: vul uw kenteken in.
Land van registratie: vul in in welk land het voertuig/aanhangwagen geregistreerd staat.

8. Verzekeringsmaatschappij (zie verzekeringspolis)

Vul hier alle gegevens van uw autoverzekering in. Als u verzekerd bent bij UnitedConsumers vult u de naam van de autoverzekering in, en bij ‘agentschap (tussenpersoon, of makelaar) vult u de gegevens van UnitedConsumers in.

Is het voertuig all risk verzekerd? Kruis hier aan wat van toepassing is. De All Risk verzekering bij UnitedConsumers heet: WA + casco. Als u de WA + casco verzekering heeft afgesloten, bent u all risk verzekerd.

9. Bestuurder (zie rijbewijs)

Vul de gegevens in van degene die op het moment dat de aanrijding plaatsvond, achter het stuur zat. Als de auto geparkeerd stond, hoeft u niets in te vullen of u kunt ‘n.v.t.’ invullen.

10. Geef met een pijl de plaats aan waar het voertuig het eerst werd geraakt

In het veld waar de drie voertuigen op afgebeeld staan, geeft u aan waar het voertuig het andere object, voertuig of de persoon heeft geraakt. Als uw auto geparkeerd stond, geeft u aan waar op de auto u de schade heeft ontdekt.

11. Zichtbare schade aan voertuig A

Omschrijf hier kort wat de aard van de schade aan uw voertuig is.

12. Toedracht

Let goed op dat u hier de juiste vakjes aanvinkt. Als u alles aan de A-zijde heeft ingevuld, kruist u alleen de vakjes onder ‘A’ aan. Als uw situatie er niet tussen staat, kruist u niets aan. U kunt later bij punt 14 aangeven waarom u niks heeft aangekruist.

13. Situatieschets van de aanrijding

Teken hier zo duidelijk mogelijk het moment waarop de schade is ontstaan. Denk hierbij vooral aan rijrichtingen, verkeersborden, straatnamen, posities en voorrangen. Het is verstandig om eerst een proeftekening te maken.

14. Mijn opmerkingen

Hier heeft u ruimte voor overige informatie die van belang is voor deze schade. U tekent niet voor de opmerking welke de tegenpartij bij punt 14 maakt. Deze opmerkingen zijn niet van belang voor het bepalen wie aansprakelijk is.

15. Handtekening bestuurders

Bij een aanrijding waarbij twee bestuurders betrokken zijn, moeten beide bestuurders dit schadeformulier ingevuld hebben. Beide bestuurders moeten hier hun handtekening op zetten. Als u het niet eens bent met de verklaring van de tegenpartij, zet dan geen handtekening. Geef uw verzekeringsgegevens af en vul zelf een schadeformulier in.  Wanneer het schadeformulier door beide partijen is ondertekend mogen er geen aanpassingen meer worden gedaan.