Contact
Mijn UnitedConsumers

Schaderapport auto

Met een schaderapport kan uw autoverzekeraar schade aan uw auto verhalen op de tegenpartij. Want om een schadeclaim in te kunnen dienen, is het handig om een overzicht van de verwachte kosten te hebben. Wat is een schaderapport en wanneer heeft u het nodig? Wij vertellen u meer!

Schaderapport

 

Wat is een schaderapport?

Een schaderapport is een overzicht van de verwachte reparatiekosten naar aanleiding van een autoschade. Het schaderapport - ook wel een proforma factuur genoemd -  is vaak noodzakelijk om een schadeclaim in te dienen. 

Voor grotere schades, bijvoorbeeld als er sprake is van total loss, wordt er door de autoverzekeraar een schade expert ingeschakeld. De schade expert maakt een schade expertiserapport, waarin onder andere de oorzaak van de schade en het schadebedrag gespecificeerd vastlegt. 

Verschil schaderapport en proforma factuur

Een proforma factuur is een 'voorlopige' factuur waarin de geschatte reparatiekosten staan genoteerd. Bij de meeste schades is een proforma factuur voldoende om de schade te kunnen verhalen. Anders dan bij een schaderapport, wordt de proforma factuur opgesteld door de garage zelf en niet door een schade expert.

Als de schade vervolgens bij de desbetreffende garage wordt gerepareerd, wordt de proforma factuur omgezet in een echte factuur, door bijvoorbeeld het toevoegen van een factuurnummer. Het kan zijn dat er toch meer schade aan de auto aanwezig was dan in eerste instantie werd verwacht. Dat wordt dan alsnog toegevoegd aan de factuur.

 

Wat staat er in het schaderapport?

In het schaderapport van de auto staat vermeld welke schades er zijn, echter heeft de verzekeraar meer informatie nodig om een schadeclaim te kunnen indienen. Daarom bevat een schaderapport de volgende informatie:

  • De oorzaak van de schade.
  • De reparatiekosten van de schade.
  • De onderdelen die vervangen, gerepareerd, gespoten en/of uitgedeukt moeten worden.

Schaderapport

 

Wanneer is een schaderapport nodig?

Niet bij iedere schade is er een schaderapport nodig. Bij aanzienlijk hoge schadebedragen zal de verzekeraar zelf aangeven of er een schade expert ingeschakeld moet worden. Er zijn echter ook situaties waarin het laten opstellen van een schaderapport altijd gebeurt:


 

Schaderapport kosten

Als uw verzekeraar een schade expert inschakelt om een schaderapport op te laten stellen, zijn hier voor u geen kosten aan verbonden. Het kan echter wel zijn dat de garage zelf kosten bij u in rekening brengt voor het vrijmaken van tijd en ruimte.

Laat u uiteindelijk uw auto niet bij die garage repareren? Dan kan het zijn dat zij toch kosten in rekening brengen voor het opstellen van een schaderapport of proforma factuur. Deze kosten komen voor uw eigen rekening. 

Niet eens met het schaderapport van uw auto?

Wilt u om wat voor reden dan ook een tweede schaderapport laten opstellen door een contra expert? Dan moet u deze kosten vaak zelf betalen.


Ook interessant voor u
 

Economisch total loss

Economisch total loss: zo zit het met uw auto

> Lees meer

 

Uitdeuken

Schade expert: dit doet een schade expert

> Lees meer

 

Economisch vs technisch total loss

Economisch vs. Technisch total loss: het verschil

> Lees meer

 

Autoschade homepage