Vergelijk hier uw autoverzekering

NL

Schaderapport auto

Schade aan uw auto die veroorzaakt is door iemand anders, kan door uw autoverzekering verhaald worden op de tegenpartij. Om deze schadeclaim in te kunnen dienen, is het vaak noodzakelijk om een overzicht van de verwachte reparatiekosten te hebben. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een proforma factuur of een schaderapport.


Schaderapport: wat is het?

Voor grotere schades dan alleen een deuk of een kras - zoals bijvoorbeeld bij sprake van total loss - wordt er door de autoverzekeraar een schade expert ingeschakeld om een volledig en specifiek schade expertiserapport op te laten stellen. Dit een verslag waarin de schade expert onder andere de oorzaak van de schade en het schadebedrag gespecificeerd vastlegt. 

Verschil schaderapport en proforma factuur

Een proforma factuur is een 'voorlopige' factuur waarin de geschatte reparatiekosten staan genoteerd. Bij de meeste schades is een proforma factuur voldoende om de schade te kunnen verhalen. Anders dan bij een schaderapport, wordt de proforma factuur opgesteld door de garage zelf en niet door een schade expert.

Als de schade bij de desbetreffende garage wordt gerepareerd, wordt de proforma factuur omgezet in een echte factuur, door bijvoorbeeld het toevoegen van een factuurnummer. Het kan zijn dat er toch meer schade aan de auto aanwezig was dan in eerste instantie werd verwacht - dit wordt dan alsnog toegevoegd aan de factuur.

Wat staat er in het schaderapport?

In het schaderapport van de auto staat vermeld welke schades er zijn, echter heeft de verzekeraar meer informatie nodig om een schadeclaim te kunnen indienen. Daarom bevat een schaderapport de volgende informatie:

  • De oorzaak van de schade.
  • De reparatiekosten van de schade.
  • De onderdelen die vervangen, gerepareerd, gespoten en/of uitgedeukt moeten worden.

Schaderapport

Wanneer is een schaderapport nodig?

Niet bij iedere schade is er een schaderapport nodig. Bij aanzienlijk hoge schadebedragen zal de verzekeraar zelf aangeven of er een schade expert ingeschakeld moet worden. Er zijn echter ook situaties waarin het laten opstellen van een schaderapport altijd gebeurt:


Wat kost het schaderapport?

Als uw verzekeraar een schade expert inschakelt om een schaderapport op te laten stellen, zijn hier voor u geen kosten aan verbonden. Het kan echter wel zijn dat de garage zelf kosten bij u in rekening brengt voor het vrijmaken van tijd en ruimte.

Laat u uiteindelijk uw auto niet bij die garage repareren? Dan kan het zijn dat zij toch kosten in rekening brengen voor het opstellen van een schaderapport of proforma factuur. Deze kosten komen voor uw eigen rekening. 

Bent u het er niet mee eens?

Wilt u om wat voor reden dan ook een tweede schaderapport laten opstellen door een contra expert? Dan moet u deze kosten vaak zelf betalen.