Vergelijk hier uw autoverzekering

NL

Schaderapport auto

Schade aan uw auto die veroorzaakt is door iemand anders, kan door uw autoverzekering verhaald worden op de tegenpartij. Om deze schadeclaim in te kunnen dienen, is het vaak noodzakelijk om een overzicht van de te maken reparatiekosten te hebben. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een proforma factuur of een schaderapport.

Proforma factuur

Een proforma factuur is een voorlopige factuur waarop een garage specificeert wat het kost om de autoschade te laten repareren. Bij veel schades is een proforma factuur voldoende om de schade te kunnen verhalen.

Schaderapport

Wilt u een compleet schaderapport? Dan kunt u een schade expert inschakelen. Een schaderapport heeft u vaak nodig als uw auto total loss verklaard is.

Wat is een schaderapport?

Het schaderapport is het verslag waarin de schade expert de oorzaak van de schade vastlegt. Ook wordt er uiteraard in vermeld wat de hoogte van het schadebedrag is.

Wat staat er in het schaderapport?

In het schaderapport van de auto staat uiteraard vermeld welke schade er is toegebracht, maar de verzekeraar heeft nog meer informatie nodig om een schadeclaim te kunnen indienen. Daarom bevat een schaderapport of proforma factuur de volgende informatie:

  • De oorzaak van de schade
  • De onderdelen die vervangen, gerepareerd, gespoten en/of uitgedeukt moeten worden
  • De reparatiekosten van de schade

Wanneer is een schaderapport nodig?

U heeft niet altijd een schaderapport nodig. Bij beperkte autoschade heeft u vaak genoeg aan het ingevulde schadeformulier met daarbij enkele foto’s van de schade en een reparatienota, proforma factuur of een expertiserapport van de reparatiekosten van de garage.

Bij hogere schadebedragen zal de verzekeraar vaak zelf aangeven of zij een schade expert willen inschakelen. Er zijn echter ook situaties waarin het laten opstellen van een schaderapport altijd gebeurt:

Wat kost het schaderapport?

Wanneer uw verzekeraar een schade expert inschakelt om een schaderapport op te laten stellen, zijn hier voor u geen kosten aan verbonden. Het kan echter wel zijn dat de garage zelf kosten bij u in rekening brengt voor het vrijmaken van tijd en ruimte. Laat u uiteindelijk uw auto niet bij die garage repareren, dan kan het zijn dat zij toch kosten in rekening brengen voor het opstellen van een schaderapport of proforma factuur. Deze kosten komen voor uw eigen rekening.

Wilt u om wat voor reden dan ook een tweede inventarisatie laten uitvoeren door een contra expert, dan moet u deze kosten vaak ook zelf betalen.