Vergelijk hier uw autoverzekering

NL

Auto total loss, en nu?

Total loss is als uw auto onherstelbaar beschadigd is. Maar wie verklaart een auto total loss en waar heeft u in zo’n geval recht op? En wat kunt u doen als u het niet eens bent met de geboden uitkering? Wij leggen u uit wat u kunt doen als uw auto total loss verklaard wordt.

Wanneer is een auto total loss?

Total loss is een term die voornamelijk gebruikt wordt door autoverzekeraars. Bij een total loss verklaring heeft reparatie van een auto geen zin meer. Er zijn twee categorieën total loss: economisch total loss en technisch total loss.

Economisch total loss

Bij economisch total loss kost de reparatie meer dan de auto waard was vóór het ongeluk. Bij auto's jonger dan 3 jaar hanteren verzekeraars vaak tweederde van de dagwaarde als grens voor de reparatiekosten. In alle andere gevallen is er sprake van economisch total loss als de reparatiekosten hoger uitvallen dan de dagwaarde van de auto vóór het ongeval.

Voorbeeld: Als de dagwaarde van uw auto momenteel op € 7.500,– uitkomt en uw auto na het ongeval nog € 1.500,- waard is (de restwaarde), dan zouden de reparatiekosten dus niet boven € 6.000,- uit mogen komen. Is dat wel het geval, dan is uw auto economisch total loss.

Technisch total loss

Als het technisch onverantwoord is om de auto te repareren of als dit niet meer mogelijk is (bijvoorbeeld bij brand) dan noemt een verzekeraar dit technisch total loss. Het is niet ongewoon dat een technisch total loss verklaring tegelijkertijd een economisch total loss auto is.

Auto total loss, en nu?

Is uw auto total loss? Dan moet u in principe hetzelfde doen als bij elke andere schade. Bij schade neemt u contact op met uw verzekeraar, die u door het proces leidt. Of u een uitkering krijgt bij een total loss verklaring van uw auto, hangt af van de dekking van uw autoverzekering en de oorzaak van de total loss verklaring.

Raakt uw auto totall loss bij een aanrijding? Dan is het wellicht nodig om uw auto te laten wegslepen.

WA Verzekering

Heeft u een WA autoverzekering, dan krijgt u alleen de schade vergoed die u bij anderen veroorzaakt. Was de tegenpartij schuldig, dan verhaalt u de kosten op zijn of haar autoverzekering.

WA Beperkt Casco

Een WA Beperkt Casco verzekering vergoedt een total loss in enkele bijzondere gevallen, zoals bij hagel, brand of een overstroming.

WA Casco (All Risk)

De WA Casco of All Risk autoverzekering vergoedt in alle gevallen als uw auto total loss is. Dus ook als u zelf de schuldige partij blijkt te zijn (behalve bij rijden onder invloed).

Total loss verklaring

Wat is een total loss verklaring en waar heeft u het voor nodig? Een total loss verklaring is het bericht van de schade expert dat uw auto technisch of economisch total loss is. Vaak krijgt u dit mondeling toegelicht van de schade expert. Daarbij hoort ook een berekening van het bedrag dat u krijgt uitgekeerd: de dagwaarde vóór het ongeluk min de restwaarde na de schade.

Schade expert

Een schade expert is een onafhankelijke specialist die uw schade beoordeelt. De schade expert maakt samen met een hersteller een schaderapport op met daarin o.a. de te verwachten reparatiekosten. Ook informeert de schade expert bij verschillende opkopers naar het bedrag dat ze zouden bieden voor de total loss auto.

Auto total loss: De rest- en dagwaarde

Twee termen die belangrijk zijn bij autoschade zijn de dagwaarde en de restwaarde. De verzekeraar zal deze waarden vaststellen en op basis daarvan beslissen of de auto wel of niet total loss is.

Dagwaarde auto total loss

Bij de bepaling of een auto total loss is of niet, kijkt de verzekeraar allereerst naar de dagwaarde van de auto. Dit bedrag moet overeenkomen met de prijs van een vrijwel identieke auto, dus ook qua leeftijd en kilometerstand. Bij een oudere auto werkt het in uw voordeel als het onderhoudsboekje up-to-date is.

De dagwaarde is de waarde die uw auto volgens uw verzekeraar nog heeft. In andere woorden: het bedrag dat u nodig zou hebben om een gelijkwaardige auto aan te schaffen. De dagwaarde ligt in werkelijkheid altijd iets lager dan de werkelijke kosten van een vervangende auto.

Restwaarde auto total loss

De restwaarde van een auto die total loss is verklaard, is het bedrag dat opkopers nog voor uw total loss auto willen bieden. De onafhankelijke schade expert die uw verzekeraar aanstelt, helpt bij het vaststellen van dit bedrag.

Wat zijn uw opties?

Is uw auto total loss? Dan heeft u verschillende opties. Wij leggen u graag uit wat uw opties zijn, zodat u de juiste keuze kunt maken.

Economisch total loss auto houden

Als de reparatiekosten voor de verzekeraar te hoog uitvallen, is er sprake van een economisch total loss. De verzekeraar keert dan de dagwaarde min de restwaarde uit. U bent dan vrij om de auto te houden.

Met de auto doorrijden

Mits het veilig is en de auto door APK-keuringen komt, kunt u ervoor kiezen om met de auto te blijven rijden. Eventuele deuken en krassen neemt u dan voor lief.

Auto (gedeeltelijk) laten repareren

De reparatiekosten die de schade expert vaststelde, zijn inclusief het uitdeuken en het wegwerken van krassen. Door deze ‘cosmetische’ reparaties weg te laten en de technische mankementen wél aan te pakken, kunt u wellicht in uw auto blijven rijden.

Auto verkopen in total loss veiling

Een total loss veiling is een plek waar u uw auto aanbiedt. Vaak kan dit online, middels foto’s van de schade aan uw auto. Opkopers bieden dan tegen elkaar op en de hoogste bieder koopt uw auto. Het is mogelijk dat u op die manier een hogere prijs voor uw auto krijgt dan de restwaarde die de schade expert had vastgesteld.

Let op: bij een WA Cascoverzekering  geldt doorgaans dat u het kentekenbewijs of de kentekencard van uw auto dient in te leveren. Uw auto houden en zelf verkopen is dan geen optie.