Contact
Mijn UnitedConsumers

Actievoorwaarden UnitedConsumers Weekendje Weg

Actievoorwaarden UnitedConsumers Schadeverzekeringen B.V. maak elke dag kans op een weekendje weg t.w.v. € 200,00:

 • Bij deze actie maakt u elke dag in de actieperiode kans om een weekendje weg voucher te winnen t.w.v. € 200,00, wanneer u een berekening maakt via onze website https://www.unitedconsumers.com/autoverzekering/ met offerte optie ingevuld en de resultaat stap in de berekenmodule bereikt.
 • De actieperiode is van 11-03-2022 tot en met 10-05-2022 18:00 uur. In totaal zijn er in deze actieperiode 5 vouchers te winnen.
 • Met de winnaars communiceren wij via het emailadres dat ingevuld is bij de offerte.
 • De winnaars krijgen in de maand mei bericht en in deze maand worden ook de vouchers verzonden.
 • De weekendje weg bon kan niet in geld worden uitgekeerd.
 • Per kenteken kan elke dag maar 1 keer meegedaan worden. Dubbele berekeningen worden verwijderd. Indien een kenteken via meerdere emailadressen wordt gebruikt, doet de eerste berekening mee met de loting.
 • Deelname aan deze actie is niet overdraagbaar naar andere deelnemers. U mag wel anderen attenderen op deze actie.
 • U kunt alleen meedoen aan deze actie indien uw autoverzekering berekening via de website van UnitedConsumers heeft plaatsgevonden.
 • UnitedConsumers behoudt zich het recht voor de toekenning van voucher op te schorten en/of te annuleren indien er sprake is van een betalingsachterstand op één of meerdere producten. 
 • UnitedConsumers behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van de actie wanneer hij/zij niet conform deze actievoorwaarden handelt. 
 • Indien u bewust foutieve gegevens invoert en een aanmelding doet voor een adres waar u niet toe bevoegd bent, bent u zelf aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit. UnitedConsumers is in staat via uw IP-adres uw persoonsgegevens op te vragen. Alle schade die voortvloeit uit het doen van bewuste foutieve en frauduleuze aanmeldingen zullen wij opmaken en vorderen op de fraudeur. UnitedConsumers doet ook altijd aangifte bij dergelijke fraude. 
 • UnitedConsumers is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, voortvloeiende uit of op enige andere wijze verband houdende met deze actie. 
 • UnitedConsumers Schadeverzekeringen B.V. is niet aansprakelijk voor vertragingen of belemmeringen in de overstap welke zijn ontstaan buiten haar invloed. 
 • UnitedConsumers behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde regels, kortingsbedrag, actieperiode en voorwaarden te wijzigen. 
 • Aan deze voorwaarden kunnen geen andere rechten worden ontleend, dan hierin aangegeven. 
 • Naast deze actievoorwaarden zijn ook de volgende voorwaarden van toepassing:
  - de Algemene voorwaarden UnitedConsumers Schadeverzekeringen
  - de Algemene voorwaarden UnitedConsumers Holding B.V.
  - de Productvoorwaarden UnitedConsumers schadeverzekeringen 
  - de Voorwaarden kortingsgelden
  - de Kwaliteitscriteria
 • Door aanmelding binnen de actieperiode verklaart u zich akkoord met deze actievoorwaarden. 
(versie A1. 05-04-2022)
 

Autoverzekering afsluiten


 
NL
 
Terug naar boven