Vergelijk hier uw autoverzekering

NL

Autoverzekering andere bestuurder

Sluit u in Nederland een autoverzekering af? Dan is de auto verzekerd, ook wanneer er af en toe een andere bestuurder in uw auto rijdt. Het is echter wel belangrijk dat u, als regelmatige bestuurder, het meest in de auto rijdt.

Wat gebeurt er wanneer de andere bestuurder in uw auto rijdt en plotseling betrokken raakt bij een ongeval of schade rijdt? De meest voorkomende voorwaarden en regels over autoverzekeringen en andere bestuurders leggen wij u graag uit.

Is een andere bestuurder in mijn auto ook verzekerd?

Wanneer een ander persoon in de auto rijdt, is de auto niet ineens onverzekerd. Een autoverzekering is over het algemeen namelijk objectgebonden. Mocht uw kennis of familielid betrokken raken bij een schade met uw auto, dan vergoedt de verzekeraar in de meeste gevallen de schade.

Heeft uw auto tijdelijk een andere bestuurder? Voor het behouden van de dekking gelden de volgende voorwaarden:

  • Een tijdelijke bestuurder dient een geldig rijbewijs te hebben. 
  • U dient altijd zelf de regelmatige bestuurder van de auto te blijven.
  • Een tijdelijke bestuurder mag enkel met uw toestemming in uw auto rijden.

Let op: een schade heeft invloed op uw schadevrije jaren, niet die van de tijdelijke bestuurder.

Een andere regelmatige bestuurder doorgeven

Mocht de regelmatige bestuurder van de auto veranderen, dan dient u dit tijdig door te geven aan uw autoverzekeraar. Dit heeft namelijk invloed op de risico's en dus op de hoogte van uw premie.

Meldt u de (wijziging van de) juiste regelmatige bestuurder niet? Dan kunnen de volgende consequenties gelden:

  • In geval van schade vindt er mogelijk geen schade-uitkering plaats.
  • De autoverzekeraar kan de desbetreffende persoon uitsluiten van de polis.
  • In het ergste geval kan de autoverzekeraar besluiten de polis te beëindigen (royeren).
  • Het niet vermelden van de (nieuwe) juiste regelmatige bestuurder wordt gezien als verzekeringsfraude.

Autoverzekering met meerdere bestuurders

Bij het merendeel van de autoverzekeraars is het niet mogelijk twee of meerdere bestuurders te vermelden op de polis. Uiteraard houden autoverzekeraars er rekening mee dat er af en toe eens iemand anders in de auto rijdt. Rijdt iemand anders vaker in uw auto dan u? Dan is het verstandig de autoverzekering op een andere naam te zetten dan uw eigen naam.

Bent u benieuwd hoe het zit wanneer uw partner of kind in uw auto rijdt? Graag geven wij u een kort overzicht van de meest voorkomende situaties:

Wij zijn partners van elkaar, mogen wij beiden in de auto rijden?

Bent u partners van elkaar en woont u op hetzelfde adres? Dan mag u beide in de auto rijden. Ongeacht hoe vaak. Houd er wel rekening mee dat de verzekernemer degene is waar de schadevrije jaren op geregistreerd worden. Staat uw partner vermeld als verzekernemer op de polis en bent u zelf regelmatige bestuurder? Dan worden de schadevrije jaren geregistreerd op naam van uw partner. Dit is gemakkelijk aan elkaar over te dragen middels een afstandsverklaring.

Overweegt u of uw partner een tweede auto aan te schaffen? Dan is de tweede gezinsautoregeling van UC wellich iets voor u. Daarmee kunt u uw tweede auto tegen een voordelige prijs bij ons verzekeren.

Mag de buurman in mijn auto rijden?

De buurman brengt vandaag zijn auto naar de garage voor onderhoud. Hij heeft echter wel een auto nodig voor zijn werk. Natuurlijk mag de buurman tijdelijk in uw auto rijden! De belangrijkste voorwaarden zijn dat hij toestemming van u heeft en in het bezit is van een geldig rijbewijs.

Mijn zoon of dochter rijdt wel  eens in de auto, mag dit?

Uw zoon of dochter gaat naar een concert en heeft uw auto nodig. Geen probleem! Daarbij gelden dezelfde voorwaarden als voor uw buurman. Er zijn echter wel verzekeraars die een hoger eigen risico rekenen als er schade wordt gereden door een jonge bestuurder (jonger dan 24 jaar).

Rijdt uw kind vaker in de auto dan u? Dan dient u dit te melden bij uw autoverzekeraar. De autoverzekeraar baseert dan de autoverzekering op basis van de gegevens van uw zoon of dochter. Is de bestuurder jonger dan 24 jaar? Dan wordt de premie door de jonge bestuurder een stuk hoger.

Auto uitlenen

Leent u uw auto af en toe uit aan iemand anders of rijdt u zelf wel eens in een geleende auto? Geen probleem. Uw autoverzekering dekt dan nog steeds gereden schades. Het is echter wel belangrijk dat u goede afspraken maakt over de kosten in geval van schade. Meer weten over de voorwaarden bij het (uit)lenen van uw auto?