Contact
Mijn UnitedConsumers

Veelgestelde vragen over autoverzekeringen

Heb je een vraag over je autoverzekering, de korting of een andere vraag? Wij helpen je graag! Bekijk de meestgestelde vragen over autoverzekeringen.

Zelf regelen in Mijn UnitedConsumers

Polis bekijken Polis bekijken

>

wijzigingen doorgeven Wijzigingen doorgeven

>

opgebouwde korting bekijken Bekijk je korting

>

Puck

Vraag het aan Puck

Stel je vraag aan onze chatbot, Puck staat 24/7 voor je klaar! Kom je er niet uit? Dan verbinden we je tijdens openingstijden door met een medewerker.

Chat met Puck

 

Overstappen naar UnitedConsumers

Bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering, wordt jouw huidige verzekering niet automatisch opgezegd. Wanneer je via ons een autoverzekering hebt afgesloten, ontvang je een bevestigingsmail. In dit bericht vind je een link naar onze opzegservice in samenwerking met opzeggen.nl. Via deze pagina kun je gemakkelijk de opzegging van jouw huidige verzekering regelen. Ook kun je gebruik maken van ons opzegformulier, dat je vervolgens zelf kunt versturen.

Voordat je een autoverzekering afsluit, ben je bij wet verplicht om alle feiten die van belang (kunnen) zijn voor de acceptatiebeslissing van de verzekeraar te melden. Heb je een autoverzekering afgesloten, dan dien je jouw autopolis op juistheid te controleren. Ook wanneer er tussentijds ontwikkelingen zijn bij jou als verzekeringnemer of bij belanghebbenden, ben je verplicht dit te melden.

Als een verzekeringnemer niet voldoet aan deze verplichting kan een verzekeraar een uitkering weigeren, deze beperken, laten vervallen en in het uiterste geval je autoverzekering beëindigen.

Voordat een verzekeraar de aanvraag voor een autoverzekering accepteert, worden er eerst acceptatievragen gesteld. De antwoorden op deze vragen bepalen of een aanvraag wordt geaccepteerd. De volgende acceptatievragen komen aan bod:

Vragen over het voertuig

 • Ben je de eigenaar en kentekenhouder van de auto?
 • Wordt het voertuig gebruikt voor lesdoeleinden, zakelijke doeleinden, het tegen betaling vervoeren van personen of maaltijden?
 • Is het voertuig langer dan 14 dagen onverzekerd geweest sinds deze op je naam staat, terwijl deze wel verzekerd had moeten zijn?
 • Zijn er bestaande beschadigingen aan de auto?

Aanvullende vragen

Ben je, of één van de personen die je wilt meeverzekeren, zoals (mede)eigenaar, kentekenhouder en regelmatige bestuurder van het voertuig, gezinsleden, huisgenoten of je partner:

 • In de afgelopen 5 jaar failliet verklaard, in een schuldsanering betrokken of is de rechter akkoord gegaan met een surseance (uitstel) van betaling?
 • In de afgelopen 8 jaar betrokken (geweest) bij verzekeringsfraude of opzettelijke misleiding van een financiële instelling?

Afrondende vragen

Heb je, of één van de personen die je wilt meeverzekeren, zoals (mede)eigenaar, kentekenhouder en regelmatige bestuurder van het voertuig, gezinsleden, huisgenoten of je partner:

 • In de afgelopen 8 jaar een overtreding begaan waardoor je in aanraking bent geweest met politie en/of veroordeeld bent door justitie?
 • De laatste 8 jaar een (voorwaardelijke) ontzegging van de rijbevoegdheid gehad?
 • Op dit moment te maken met een beslaglegging op inkomsten of bezittingen door een deurwaarder?
 • In de afgelopen 5 jaar een weigering of opzegging ontvangen van een verzekeraar?
 • De laatste 5 jaar schade geleden of een schuldschade veroorzaakt door een gebeurtenis die door de aangevraagde verzekering(en) wordt gedekt?

Soms wordt er gevraagd jouw antwoord toe te lichten. De verzekeraar zal op grond van deze antwoorden de aanvraag van je autoverzekering beoordelen. De aanvraag voor een autoverzekering kan ook geweigerd worden.

Met onze jaarlijkse premie-check hoef je niet langer te twijfelen of je wel de beste en goedkoopste autoverzekering hebt. Wij vergelijken je autoverzekering ieder jaar met ons totale aanbod autoverzekeringen. Door onze premie-check heb je daarom altijd de beste autoverzekering, voor de laagste premie!

Ieder jaar - in de maand vóór de vervaldatum van je verzekering - krijg je van ons een e-mail waarin wij je wijzen op eventuele lagere premies. Jouw situatie kan namelijk veranderd zijn, waardoor je verzekeringspremie bij een andere autoverzekeraar goedkoper kan uitvallen, of je huidige verzekeraar biedt niet meer de voordeligste premie. Aan de hand van de e-mail kun je contact met ons opnemen voor het bespreken van een eventueel goedkoper aanbod.

Ondanks dat je sommige schades niet zelf hebt veroorzaakt, wil de verzekeraar het risico voor geleden schades inschatten. Wanneer je bijvoorbeeld drie of meer schades in een korte periode hebt geleden, bestaat de kans dat de verzekeraar het risico door geleden schades hoog inschat en je aanvraag voor een autoverzekering afwijst.

In de laatste stap van je aanmelding voor een autoverzekering wordt onder andere naar jouw schadeverleden gevraagd. Je geeft hierbij op bij hoeveel schades je (of een andere belanghebbende van de autoverzekering) betrokken bent geweest. Dit kunnen zowel schuldschades als geleden schades zijn die te maken hebben met een schadeverzekering, zoals een autoverzekering, opstalverzekering en inboedelverzekering.

Elke door jou geclaimde schade (zoals schade door een hagelbui, diefstal en brand) mag bij deze vraag worden opgegeven. Een schuldschade is een schade die door jouw schuld is veroorzaakt. Een geleden schade is een schade die niet door jouw schuld maar door een ander persoon of object is veroorzaakt en vervolgens door jou is geclaimd.

Goed om te weten: je schades worden opgeslagen en gecontroleerd in het Centraal Informatie Systeem.

Autoverzekeraars zijn niet verplicht iedere aanvraag voor een autoverzekering te accepteren. Iedere autoverzekeraar heeft verschillende eisen die worden gesteld aan de verzekerde. Aan de hand van de acceptatievragen bepaalt de verzekeraar of een aanvraag wordt geaccepteerd of niet. Als de aanvraag van jouw autoverzekering geweigerd wordt door de verzekeraar kan dit verschillende redenen hebben.

CIS-registratie

Stichting CIS is een landelijk registratiesysteem voor verzekeringen. Alle verzekeraars hebben toegang tot dit systeem en kunnen informatie inzien over jouw verzekeringsverleden. Bijvoorbeeld: je hebt een ontzegging van de rijbevoegdheid gehad of staat geregistreerd als wanbetaler. Dit kan een reden voor de verzekeraar zijn om je te weigeren. Je kunt jouw CIS registratie kosteloos opvragen bij Stichting CIS.

Autoverzekering geweigerd door schadeverleden

Jouw aanvraag voor een autoverzekering mag geweigerd worden op basis van je schadeverleden. Heb je veel schade gemeld aan jouw auto, dan kan een verzekeraar het risico te hoog vinden om jou als verzekeringnemer te accepteren. Een autoverzekeraar kan daardoor de aanvraag van jouw autoverzekering weigeren.

Negatieve schadevrije jaren 

Jouw schadevrije jaren worden geregistreerd in de landelijke database Roy Data. Schors je jouw auto, beëindig of verander je van autoverzekering, dan worden alle bekende schadevrije jaren in dit systeem aangemeld. De schadevrije jaren die in dit systeem geregistreerd staan worden gebruikt om de premie van jouw volgende autoverzekeraar vast te stellen. Heb je negatieve schadevrije jaren (ofwel een malusregistratie), dan kan dit een reden zijn voor een verzekeraar om jou te weigeren.

Te laat een autoverzekering afsluiten

Een autobezitter moet verplicht een autoverzekering afsluiten. Als je van plan bent jouw auto te schorsen, vervalt deze verplichting. Als je de schorsing wilt opzeggen, moet je jouw auto direct weer verzekeren. Als je te lang wacht met het verzekeren van je auto, kan de verzekeraar de aanvraag voor een autoverzekering weigeren.

Wanbetaling

Als je de premie van je autoverzekering meerdere malen niet hebt betaald, sta je bij het CIS geregistreerd als wanbetaler. Dit kan een reden zijn voor een autoverzekeraar om je aanvraag te weigeren. Bekijk van tevoren goed welke regels er zijn omtrent het betalen van jouw premie.

Ontzegging rijbevoegdheid

Een autoverzekeraar kan de aanvraag voor jouw autoverzekering weigeren als de rijbevoegdheid ontzegd is door alcohol- of drugsgebruik in het verkeer, of omdat je buitenproportioneel te hard hebt gereden. Hierdoor kun je op een speciale lijst van stichting CIS geplaatst worden. Je kunt daardoor geen reguliere autoverzekering meer afsluiten. Omdat je verplicht bent om een autoverzekering te hebben, zijn er altijd nog andere verzekeraars die je wel zullen accepteren. Hier betaal je dan een hogere premie. Heb je al een autoverzekering, dan kan de verzekeraar ervoor kiezen om je autoverzekering te royeren op grond van deze redenen.

Strafrechtelijk verleden

Als je een strafrechtelijk verleden hebt, kan een autoverzekeraar het risico te hoog vinden om je te accepteren als verzekeringnemer. Een autoverzekeraar kan jou op basis van een strafrechtelijk verleden weigeren voor de autoverzekering.

Acceptatievragen niet naar waarheid ingevuld

Een verzekeraar kan jou weigeren als je de acceptatievragen niet naar waarheid hebt ingevuld. Alle antwoorden op de acceptatievragen zijn controleerbaar en de verzekeraar zal dit ook nagaan. Als jouw antwoorden niet overeenkomen met jouw geregistreerde verleden als verzekeringnemer, maakt de verzekeraar hier een melding van bij stichting CIS.

 

Autoverzekering

Je schadevrije jaren vind je terug op de polis van je huidige autoverzekering. Je kunt ook altijd contact opnemen met je huidige autoverzekeraar om je schadevrije jaren op te vragen.

Heb je nog nooit een autoverzekering verzekerd op je eigen naam? Dan heb je nog geen schadevrije jaren opgebouwd. Je begint met het opbouwen van schadevrije jaren op het moment dat je een autoverzekering op je naam hebt staan en geen schade hebt geclaimd.

Ben je verzekerd via UnitedConsumers? Neem gerust contact op met onze klantenservice over jouw schadevrije jaren.

Het eigen risico is het gedeelte van de schade dat je zelf moet betalen. Bij het maken van een premie-check op onze website kan in stap 3 gekozen worden voor een eigen risico. Bij veel verzekeraars betaal je minder als je voor een hoog eigen risico kiest. Het kan daarom interessant zijn om het eigen risico te verhogen.

Na verloop van tijd kun je andere wensen hebben voor jouw autoverzekering. Zo kan het voorkomen dat het tijd wordt om jouw auto niet meer WA casco (all risk) te verzekeren, maar om over te stappen naar een WA beperkt casco dekking. Wil je jouw autoverzekering wijzigen, dan hoef je dit alleen bij ons te melden. Wij vergelijken de beste verzekeringen voor je en zorgen ervoor dat je opnieuw de voordeligste autoverzekering krijgt die het beste aansluit bij jouw wensen.

Wijziging doorgeven

Wil je een tweede auto verzekeren? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Wij berekenen graag voor je of een tweede auto verzekeren bij een andere maatschappij, of juist bij dezelfde maatschappij goedkoper is. Bovendien helpen we je graag bij het kiezen van een autoverzekering die het beste bij je past!

Neem contact met ons op

Bij ons is het ook mogelijk om een bedrijfsauto te verzekeren. Wij helpen je graag met het vinden van de beste bestelautoverzekering. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.

Goed om te weten: helaas kun je nog geen scooter, motor of camper bij ons verzekeren.

 

Schade en dekkingen

De voorlopige dekking voor jouw auto betekent dat je verzekerd bent tussen het moment van aanvragen en definitieve acceptatie of weigering. Met een voorlopige dekking kun je dus verzekerd rijden met jouw auto.

Je ontvangt altijd een bevestiging van ons als de voorlopige dekking voor je auto toegekend wordt. Goed om te weten: de tijdelijke dekking voor jouw auto is nog geen definitieve dekking.

Heeft de verzekeraar jouw aanvraag geaccepteerd? Dan ontvang je hier bericht over. Vanaf dit moment ben je definitief verzekerd en wordt de voorlopige dekking omgezet naar een definitieve dekking. De verzekeraar stuurt je vervolgens de polis en groene kaart.

Hoe snel je aanvraag is afgehandeld, hangt af van verschillende factoren. Denk aan bezetting, openingstijden, eventuele verwerkingsachterstanden en speciale aanvragen.

Wat vergoed wordt in geval van schade is afhankelijk van welke verzekering je kiest. In onderstaande tabel vind je de soorten autoverzekeringen met de dekking.

Dekking WA verzekering WA beperkt casco WA casco (all risk)
Schade aan anderen
 
 
 
Brand, zelfontbranding, ontploffing en blikseminslag
 
 
 
Diefstal, joyriding
 
 
 
Ruitschade
 
 
 
Botsing met loslopende dieren of vogels
 
 
 
Natuurrampen (storm e.d.)
 
 
 
Aanrijding, slippen en te water raken
 
 
 
Overige van buiten komende onheilen
 
 
 
Regeling Directe Schadeafhandeling vraagteken
 
 
 
Een goede én goedkope autoverzekering vanaf € 12,- p/mnd
> Kies
vanaf € 14,- p/mnd
> Kies
vanaf € 16,- p/mnd
> Kies

 
 

Heb je een aanrijding gehad met een voetganger, fietser of andere niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer? Dan is artikel 185 WVW van toepassing. Om niet terug te vallen in schadevrije jaren moet je jouw overmacht aantonen. De verzekeraar houdt rekening met overmacht als:

 • De bestuurder foutloos heeft gereden of de fout niet relevant is voor het ongeval.
 • De fouten van de andere weggebruiker zo onwaarschijnlijk zijn geweest dat de bestuurder hier geen rekening mee kon houden.

Om te beoordelen of er sprake is van overmacht, moet je een vragenlijst invullen en toesturen. Heb je meer relevante informatie? Voeg deze dan toe zodat wij de overmacht goed kunnen beoordelen. Denk bijvoorbeeld aan foto’s, getuigenverklaringen of een politierapport.

Vergoeding afhankelijk van leeftijd tegenpartij

Hoeveel de verzekeraar vergoedt aan de tegenpartij, is afhankelijk van diens leeftijd. Is de tegenpartij jonger dan 14 jaar? Dan zal de verzekeraar altijd de schade van de tegenpartij moeten vergoeden. Is de tegenpartij ouder dan 14 jaar? Dan zal de verzekeraar minimaal 50% van de schade van de tegenpartij moeten vergoeden.

UnitedConsumers is jouw betrouwbare tussenpersoon bij het afsluiten van jouw autoverzekering. Omdat wij door de Wet op Persoonsgegevens niet gerechtigd zijn om jouw schuldschades en geleden schades in te zien bij het Centraal Informatie Systeem (CIS), moeten wij je vragen deze zelf op te geven. De autoverzekeraar controleert deze gegevens vervolgens bij het CIS.

Je kunt jouw schade gemakkelijk melden door contact met ons op te nemen, of online door in te loggen op Mijn UnitedConsumers! De voordelen van jouw schade melden via Mijn UnitedConsumers: 

 • Jouw schade wordt goed en snel afgehandeld
 • Je kunt eenvoudig je schade doorgeven - ook buiten onze openingstijden
 • Je ontvangt een e-mail met advies over hoe je de schademelding compleet kunt maken

Direct hulp nodig?

Heb je direct hulp nodig? Bijvoorbeeld omdat jouw auto weggesleept moet worden na een aanrijding. Bel dan de alarmcentrale. Het telefoonnummer vind je op jouw groene kaart.

Heb je een schade, maar geen schadeformulier bij de hand? Kun je bovendien wel wat hulp gebruiken met het invullen van het schadeformulier? Wij helpen je!

Schadeformulier bekijken

Met een WA en WA beperkt casco autoverzekering kom je mogelijk in aanmerking voor de regeling Directe Schadeafhandeling. Dankzij deze regeling kun je eenvoudige schade, waar de tegenpartij zonder discussie aansprakelijk voor is, melden bij je eigen autoverzekeraar. Indien je voldoet aan de voorwaarden, dan neemt jouw eigen verzekeraar de schade in behandeling. Het voordeel hiervan is dat de schade sneller wordt afgehandeld en je spoediger jouw vergoeding krijgt. De verzekeraar verhaalt vervolgens zelf de schade op de verzekeraar van de tegenpartij.

> Meer over Directe Schadeafhandeling

Inzicht mijn UnitedConsumers

Zelf regelen in Mijn UnitedConsumers

 • Schade melden
 • Dekking wijzigen
 • Groene kaart bekijken
 • Tweede auto verzekeren
   

Inloggen in Mijn UnitedConsumers

 

Premie en betalen

Assurantiebelasting is de belasting die je over de premie en de kosten van je verzekering betaalt. Op autoverzekeringen is 21% assurantiebelasting van toepassing. De premies in onze vergelijking worden altijd getoond inclusief assurantiebelasting.

Voogd en Voogd Verzekeringen verzorgt de administratie van onze autoverzekeringen, zoals het opmaken van de polis en het incasseren van de premie. Voor deze service wordt er bij jou een bijdrage in rekening gebracht, ook wel de servicebijdrage.

De hoogte van de servicebijdrage is afhankelijk van de betalingstermijn en is inbegrepen in de totaalpremie van een offerte. Wanneer je kiest voor maandbetaling, zijn de kosten € 1,72 per maand. Bij jaarbetaling is dit € 5,50 per jaar.

Je kunt kiezen om de premie voor je autoverzekering per maand of per jaar te betalen. Veel verzekeraars geven een korting op de autopremie als je voor een betalingstermijn per jaar kiest. Of een jaarbetaling goedkoper is, hangt af van de verzekeraar. Wil je weten of de jaarpremie goedkoper is? Vergelijk dan de maandpremie (keer 12) met de jaarpremie.

Goed om te weten: de premie voor je autoverzekering betaal je altijd via automatische incasso. Deze wordt uitgevoerd door Voogd & Voogd. Het is niet mogelijk om met acceptgiro te betalen.

Een handmatige betaling heeft vaak enkele dagen de tijd nodig om binnen te komen bij de verzekeraar. Je kunt dit voorkomen door een spoedbetaling te doen. Het verschuldigde bedrag staat dan de volgende dag op de rekening van de verzekeraar. Hiervoor betaal je zo’n € 10,- extra. Als de betaling door de verzekeraar is ontvangen, wordt de dekking de volgende dag hersteld.

Als een betaling langer dan 68 dagen uitblijft, wordt de autoverzekering opgeschort en overgedragen aan Cannock Incasso. In dit geval dient je contact op te nemen met Cannock Incasso. UnitedConsumers heeft dan geen zeggenschap meer over de verzekering. Wanneer de achterstand is voldaan, loopt de verzekering weer door via UnitedConsumers.

Het is natuurlijk verstandig om te voorkomen dat jouw autoverzekering wordt opgeschort. Wanneer de auto niet verzekerd is, kan dit grote consequenties met zich meebrengen. Als je gebruikmaakt van jouw auto in de periode dat je niet verzekerd bent, overtreed je de wet. Eventuele schade komt natuurlijk voor eigen rekening, inclusief een boete van minimaal € 400,00. Blijf verzekerd en betaal je premie op tijd.


 

Groene kaart

Een groene kaart is een jaar geldig en de periode komt overeen met de looptijd van de verzekering. Je kunt op de groene kaart zelf inzien wanneer deze exact geldig is.

Bekijk mijn groene kaart

De groene kaart is geldig in landen waar je verzekering dekking biedt. Dit zijn in ieder geval landen die onder de EU vallen en Liechtenstein, IJsland, Noorwegen, Andorra, Servië en Zwitserland. Je ziet op de groene kaart terug in welke landen je autoverzekering dekking biedt.

In Nederland is het niet verplicht om de groene kaart bij je te hebben. Tegenwoordig kan aan de hand van het kenteken worden gecontroleerd of de auto verzekerd is. Het kan echter wel handig zijn om de groene kaart (digitaal) bij de hand te hebben. Bijvoorbeeld als je op zoek bent naar informatie bij autoschade. Er zijn landen waar het wel verplicht is om de groene kaart fysiek in je auto te hebben. Wij sturen de groene kaart daarom ook altijd per post naar je toe en adviseren om deze in de auto te bewaren.

Ben je de groene kaart kwijt? Geen probleem. Je kunt eenvoudig een nieuwe groene kaart aanvragen door contact met ons op te nemen.

Goed om te weten: je kunt de groene kaart altijd bekijken in Mijn UnitedConsumers.

Enkele weken voordat de verzekering wordt verlengd sturen wij de groene kaart ook per e-mail. Je kunt deze op je vakantieadres in kleur printen, zodat je een nieuw geldig verzekeringsbewijs hebt.

 

Korting en bespaartegoed

Bovenop de lage premie, ontvang je van ons korting op je autoverzekering. Deze korting storten wij in je bespaartegoed. Je kunt het gespaarde bedrag uit laten betalen wanneer jij dat wilt.

De korting die je krijgt, wordt uitgekeerd in je eigen spaarpot: het bespaartegoed. Je kunt jouw bespaartegoed eenvoudig bekijken door in te loggen op Mijn UnitedConsumers. Hier kun je ook aangeven wat je met het gespaarde bedrag wil doen. Je kunt het besteden in onze Kadoshop of uit laten keren op je bankrekening.

Meer informatie over de korting

Wanneer de autoverzekering korting wordt bijgeschreven, is afhankelijk van de betalingstermijn. Betaal je per maand, dan wordt de korting maandelijks bijgeschreven in jouw bespaartegoed. Betaal je per jaar, dan wordt de korting voor het gehele jaar in één keer bijgeschreven na de eerste incasso.

Je kunt het bedrag vervolgens laten uitkeren op je bankrekening of besteden in onze Kadoshop.

Je ontvangt het polisblad van jouw verzekeraar. Je betaalt de premie ook rechtstreeks aan de verzekeraar. De korting krijg je van UnitedConsumers en staat daarom niet op het polisblad van de autoverzekering. Je vindt de korting in jouw bespaartegoed.

Je kunt jouw bespaartegoed eenvoudig bekijken door in te loggen op Mijn UnitedConsumers. Hier kun je het bedrag uit laten betalen op jouw bankrekening of besteden in onze Kadoshop.

Via Mijn UnitedConsumers kun je op elk moment je bespaartegoed bekijken. Met één druk op de knop kun je het gespaarde bedrag, of een deel ervan, uit laten betalen op je bankrekening. Wanneer je de uitbetaling vóór de 10e van de maand aanvraagt, ontvang je het bedrag tussen de 15e en de 20e van diezelfde maand op je bankrekening. Je kunt het bedrag ook besteden in onze Kadoshop.

Schade melden

Wij helpen je graag bij het snel en goed oplossen van de schade. Je kunt de schade online doorgeven of contact opnemen met onze adviseurs. Om je schademelding zo snel en goed mogelijk te kunnen behandelen, is het belangrijk dat je zoveel mogelijk informatie bij de hand hebt.

 • Ingevuld schadeformulier.
 • Gegevens van de tegenpartij en eventuele getuigen.
 • Foto's, bijvoorbeeld van de situatie ter plekke en de schade zelf.
 • De aangifte bij de politie bij diefstal, inbraak of een onbekende partij.

Direct schade melden

Contact met UnitedConsumers

Wij staan voor je klaar

Staat je vraag niet op deze pagina? Onze medewerkers helpen je graag!

Neem contact met ons op