Vergelijk hier uw autoverzekering

NL

Veelgestelde vragen over autoverzekeringen

Heeft u een vraag over uw autoverzekering, de acceptatievragen of de werkwijze van UnitedConsumers? Dan helpen wij u graag! Bekijk op deze pagina de meestgestelde vragen.

Aanvraag indienen en weigering aanvraag

De ingangsdatum van uw autoverzekering kunt u zelf opgeven - onder andere bij stap 2 en 3 - tijdens het online afsluiten van de autoverzekering.

Heeft u momenteel al een autoverzekering ergens lopen? Houd u dan wel rekening met de einddatum van uw lopende/huidige verzekering? Indien u in het eerste verzekeringsjaar zit, kunt u vaak pas na een jaar dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen in de toekomst.

Helaas kunt u geen scooter, motor of camper verzekeren bij UnitedConsumers. Mocht dit in de toekomst mogelijk worden, dan informeren wij u hierover in onze nieuwsbrief.

Houd mij op de hoogte via de nieuwsbrief

Naast een autoverzekering, kunt u bij ons ook aanvullende verzekeringen afsluiten zoals een rechtsbijstand en schade inzittendenverzekering. Doe de Premie-Check en kies bij stap 3 uw aanvullende verzekering.

Bereken mijn premie

Bij het afsluiten van een autoverzekering worden er geen extra polisopmaakkosten in rekening gebracht.

 

Voordat een verzekeraar de aanvraag voor een autoverzekering accepteert, kijkt deze eerst naar de antwoorden op de acceptatievragen. In de procedure van autoverzekeringen afsluiten komen de acceptatievragen altijd aan bod.

Wat zijn de acceptatievragen?

De acceptatievragen die aan bod komen zijn:

 1. Is het voertuig sinds deze op naam van verzekerde staat, langer dan 14 dagen onverzekerd geweest?
 2. Wordt de rijvaardigheid mogelijk beïnvloed door handicap, ziekte of gebruik van medicatie?
 3. Bent u in de afgelopen vijf jaar failliet verklaard of in een schuldsanering betrokken geweest?
 4. Heeft een deurwaarder op dit moment beslag gelegd op uw inkomsten of bezittingen?
 5. Is uw verzekering ooit opgezegd, geweigerd of zijn er beperkte voorwaarden gesteld?
 6. Zijn er momenteel schades aan uw voertuig aanwezig die u zou willen claimen?
 7. Heeft u een geldig Europees rijbewijs zonder bijzonderheden?
 8. Bent u ooit veroordeeld door een strafrechter?
 9. Heeft u de laatste vijf jaar schade gehad?
 10. Is de rijbevoegdheid u ooit ontzegd?

Als een van deze vragen met ‘Ja’ is beantwoord, wordt u gevraagd uw antwoord toe te lichten. De verzekeraar zal op grond van deze antwoorden de aanvraag van uw autoverzekering beoordelen. Uw aanvraag voor een autoverzekering kan ook geweigerd worden.

Officiële vraagstelling van de slotvragen

 • Is het voertuig sinds deze op naam van verzekerde staat, langer dan 14 dagen onverzekerd geweest?

> Is uw antwoord JA of heeft u twijfels bij deze vraag? Dan bent u verplicht dit te melden.

 • Of de rijvaardigheid van de regelmatige bestuurder wordt beïnvloed door een handicap, ziekte of gebruik van medicijnen?

> Is uw antwoord JA of heeft u twijfels bij deze vraag? Dan bent u verplicht dit te melden.

 • Bent u in de afgelopen vijf jaar failliet verklaard, in een schuldsanering betrokken of is de rechter akkoord gegaan met een surseance (uitstel) van betaling?

> Is uw antwoord JA of heeft u twijfels bij deze vraag? Dan bent u verplicht dit te melden.

 • Heeft de deurwaarder op dit moment beslag gelegd op uw inkomsten of bezittingen?

> Is uw antwoord JA of heeft u twijfels bij deze vraag? Dan bent u verplicht dit te melden.

 • Of de verzekeringnemer, of een andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste 8 jaar door een verzekeraar een verzekering is opgezegd en/of geweigerd en/of op beperkende en/of verzwarende voorwaarden is aangeboden?

> Is uw antwoord JA of heeft u twijfels bij deze vraag? Dan bent u verplicht dit te melden.

 • Bevindt er zich, op de gewenste ingangsdatum, schade aan het te verzekeren object die u wilt claimen op de aangevraagde verzekering?

> Is uw antwoord JA of heeft u twijfels bij deze vraag? Dan bent u verplicht dit te melden.

 • Of de regelmatige bestuurder in het bezit is van een in Nederland geldig rijbewijs zonder bijzonderheden?

> Is uw antwoord NEE of heeft u twijfels bij deze vraag? Dan bent u verplicht dit te melden.

 • Of de verzekeringnemer, of een andere belanghebbenden, in de laatste 8 jaar als verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel in aanraking is geweest met politie of justitie in verband met:

Wederrechtelijk verkregen of te verkrijgen voordeel zoals diefstal, of verduistering?

Wederrechtelijke benadeling van anderen zoals vernieling, bedreiging of afpersing?

Overtreding van de Wet Wapens en munitie, de Opiumwet of de Wet economische delicten?

> Is uw antwoord JA of heeft u twijfels bij deze vraag? Dan bent u verplicht dit te melden.

 • Of verzekeringnemer, de regelmatige bestuurder of de houder van het kentekenbewijs de laatste vijf jaar voorafgaand aan de verstrekking van de gegevens aan de maatschappij een schadevergoeding van een verzekeraar heeft ontvangen, schade heeft geleden dan wel aan anderen heeft toegebracht door of met een motorrijtuig anders dan aan de verzekeraar medegedeeld bij de aanvraag van de verzekering?

> Is uw antwoord JA of heeft u twijfels bij deze vraag? Dan bent u verplicht dit te melden.

 • Of aan verzekeringnemer, de regelmatige bestuurder of houder van het kentekenbewijs, de afgelopen 5 jaar (voorwaardelijk) de rijbevoegdheid is ontzegd?

> Is uw antwoord JA of heeft u twijfels bij deze vraag? Dan bent u verplicht dit te melden.

Voordat u een autoverzekering afsluit, bent u bij wet verplicht om alle feiten die van belang (kunnen) zijn voor de acceptatiebeslissing van de verzekeraar te melden (mededelingsplicht). Heeft u een autoverzekering eenmaal afgesloten, dan dient u uw autopolis op juistheid te controleren. Ook wanneer er tussentijds ontwikkelingen zijn bij u als verzekeringnemer of bij belanghebbenden, bent u verplicht dit te melden. Als een verzekeringnemer niet voldoet aan deze verplichting kan een verzekeraar een uitkering weigeren, deze beperken, laten vervallen en in het uiterste geval uw autoverzekering beëindigen.

In de laatste stap van uw aanmelding voor een autoverzekering wordt onder andere naar uw schadeverleden gevraagd. U geeft hierbij op bij hoeveel schades u (of een andere belanghebbende van de autoverzekering) betrokken bent geweest. Dit kunnen zowel schuldschades als geleden schades zijn die te maken hebben met een schadeverzekering, zoals een autoverzekering, opstalverzekering en inboedelverzekering.

Elke door u geclaimde schade (zoals schade door een hagelbui, diefstal en brand) mag bij deze vraag worden opgegeven. Een schuldschade is een schade die door uw schuld is veroorzaakt. Een geleden schade is een schade die niet door uw schuld maar door een ander persoon of object is veroorzaakt en vervolgens door u is geclaimd.

Op het moment dat u een schade op een schadeverzekering (onder andere een inboedelverzekering, autoverzekering en opstalverzekering) claimt, wordt hier melding van gemaakt door de desbetreffende verzekeraar. Deze melding wordt opgeslagen in het Centraal Informatie Systeem (CIS). Het CIS is een stichting die verzekeringsgegevens bewaart voor verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigd agenten. Op deze manier kan de nieuwe verzekeraar de opgegeven schades controleren.

De door u opgegeven schuldschades en geleden schades voor de aanvraag van uw autoverzekering worden door de verzekeraar bij het CIS gecontroleerd. Heeft u bijvoorbeeld opgegeven bij geen enkele schade betrokken te zijn geweest en de verzekeraar ziet in het CIS staan dat u bij meerdere schades betrokken bent geweest, dan kan uw aanvraag voor een autoverzekering worden afgewezen. Daarom is het belangrijk dat u alle schades in de aanvraag opgeeft.

UnitedConsumers is uw betrouwbare tussenpersoon bij het afsluiten van uw autoverzekering. Omdat wij door de Wet op Persoonsgegevens niet gerechtigd zijn om uw schuldschades en geleden schades in te zien bij het Centraal Informatie Systeem (CIS), moeten wij u vragen deze zelf op te geven. De autoverzekeraar controleert deze gegevens vervolgens bij het CIS.

Schuldschades hebben invloed op de schadevrije jaren en de premie. Toch wordt u ook gevraagd om de geleden schades op te geven. Ondanks dat u de schades niet zelf heeft veroorzaakt, wil de verzekeraar het risico voor geleden schades inschatten. Wanneer u bijvoorbeeld drie of meer schades in een korte periode heeft geleden, bestaat de kans dat de verzekeraar het risico door geleden schades hoog inschat en uw aanvraag voor een autoverzekering afwijst.

Autoverzekeraars zijn niet verplicht iedere aanvraag voor een autoverzekering te accepteren. Iedere autoverzekeraar heeft verschillende eisen die worden gesteld aan de verzekerde. Aan de hand van de acceptatievragen bepaalt de verzekeraar of een aanvraag wordt geaccepteerd of niet. Als de aanvraag van uw autoverzekering geweigerd wordt door de verzekeraar kan dit verschillende redenen hebben.

Weigering autoverzekering: CIS-registratie

Stichting CIS is een landelijk registratiesysteem voor verzekeringen. Alle verzekeraars hebben toegang tot dit systeem en kunnen informatie inzien over uw verzekeringsverleden. Bijvoorbeeld: u heeft een ontzegging van de rijbevoegdheid gehad of staat geregistreerd als wanbetaler. Dit kan een reden voor de verzekeraar zijn om u te weigeren. U kunt uw CIS registratie kosteloos opvragen bij Stichting CIS.

Autoverzekering geweigerd door schadeverleden

Uw aanvraag voor een autoverzekering mag geweigerd worden op basis van uw schadeverleden. Heeft u veel schade gemeld aan uw auto, dan kan een verzekeraar het risico te hoog vinden om u als verzekeringnemer te accepteren. Een autoverzekeraar kan daardoor de aanvraag van uw autoverzekering weigeren.

Weigering autoverzekering: negatieve schadevrije jaren 

Uw schadevrije jaren worden geregistreerd in de landelijke database RoyData. Schorst u uw auto, beëindigt of verandert u van autoverzekering, dan worden alle bekende schadevrije jaren in dit systeem aangemeld. De schadevrije jaren die in dit systeem geregistreerd staan worden gebruikt om de premie van uw volgende autoverzekeraar vast te stellen. Heeft u negatieve schadevrije jaren (ofwel een malusregistratie), dan kan dit een reden zijn voor een verzekeraar om u te weigeren.

Weigering autoverzekering: te laat een autoverzekering afsluiten

Een autobezitter moet verplicht een autoverzekering afsluiten. Als u van plan bent uw auto te schorsen, vervalt deze verplichting. Als u de schorsing wilt opzeggen, moet  uw auto direct weer verzekeren. Als u te lang wacht met het verzekeren van uw auto, kan de verzekeraar uw aanvraag voor een autoverzekering weigeren.

Weigering autoverzekering: wanbetaling

Als u de premie van uw autoverzekering meerdere malen niet heeft betaald, staat u bij het CIS geregistreerd als wanbetaler. Dit kan een reden zijn voor een autoverzekeraar om uw aanvraag te weigeren. Bekijk van tevoren goed welke regels er zijn omtrent het betalen van uw premie.

Autoverzekering geweigerd: ontzegging rijbevoegdheid

Een autoverzekeraar kan uw aanvraag voor uw autoverzekering weigeren als u de rijbevoegdheid ontzegd is door alcohol- of drugsgebruik in het verkeer, of omdat u buitenproportioneel te hard heeft gereden. Hierdoor kunt u op een speciale lijst van stichting CIS geplaatst worden. U kunt daardoor geen reguliere autoverzekering meer afsluiten. Omdat u verplicht bent om een autoverzekering te hebben, zijn er altijd nog andere verzekeraars die u wel zullen accepteren. Hier betaalt u dan een hogere premie. Heeft u al een autoverzekering, dan kan de verzekeraar ervoor kiezen om uw autoverzekering te royeren op grond van deze redenen.

Weigering autoverzekering: strafrechtelijk verleden

Als u een strafrechtelijk verleden heeft kan een autoverzekeraar het risico te hoog vinden om u te accepteren als verzekeringnemer. Een autoverzekeraar kan u op basis van een strafrechtelijk verleden weigeren voor de autoverzekering.

Weigering autoverzekering: acceptatievragen niet naar waarheid ingevuld

Een verzekeraar kan u weigeren als u de acceptatievragen niet naar waarheid heeft ingevuld. Alle antwoorden op de acceptatievragen zijn controleerbaar en de verzekeraar zal dit ook nagaan. Als uw antwoorden niet overeenkomen met uw geregistreerde verleden als verzekeringnemer, maakt de verzekeraar hier een melding van bij stichting CIS.

 

Wijzigen en opzeggen

Na verloop van tijd kunt u andere wensen hebben voor uw autoverzekering. Zo kan het voorkomen dat het tijd wordt om uw auto niet meer WA Casco (All Risk) te verzekeren, maar om over te stappen naar een WA Beperkt Casco dekking. Wilt u uw autoverzekering wijzigen, dan hoeft u dit alleen bij ons te melden. Wij vergelijken de beste verzekeringen voor u en zorgen ervoor dat u opnieuw de voordeligste autoverzekering krijgt die het beste aansluit bij uw wensen.

Wijziging doorgeven

Bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering, wordt uw huidige verzekering niet automatisch opgezegd. Wanneer u via ons een autoverzekering heeft afgesloten, ontvangt u een bevestigingsmail. In dit bericht vindt u een link naar onze opzegservice in samenwerking met opzeggen.nl. Via deze pagina kunt u gemakkelijk de opzegging van uw huidige verzekering regelen. Ook kunt u gebruik maken van ons opzegformulier, die u vervolgens zelf kunt versturen.

Kijk in uw polisvoorwaarden voor de opzegtermijn van uw autoverzekering. Loopt uw verzekering langer dan een jaar? Dan is de autoverzekering in de meeste gevallen maandelijks opzegbaar.

Opzeggingen ontvangen wij het liefst schriftelijk, dus per post, maar een e-mail is ook meer dan voldoende. Wilt u overstappen naar een andere maatschappij? Dan kan dit ook met korting via UnitedConsumers. Raadpleeg onze klantenservice voor de opties. Voor het verwerken van een beëindiging brengt de verzekeraar mogelijk kosten in rekening. Tip! Wanneer u uw autoverzekering opschort of opzegt per vervaldatum, betaalt u deze bijdrage niet. De vervaldatum vindt u terug op uw polis, of kunt u telefonisch bij ons opvragen.

 

Schade en dekkingen

Om erachter te komen hoeveel schadevrije jaren u heeft opgebouwd, kunt u het beste contact opnemen met uw huidige/vorige autoverzekeraar. Vanaf 1 januari 2014 zijn uw schadevrije jaren ook duidelijk terug te vinden op uw polisblad. Bent u via ons verzekerd? Neem gerust contact op met onze klantenservice.

Contact

Met een WA en WA Beperkt Casco autoverzekering komt u mogelijk in aanmerking voor de regeling Directe Schadeafhandeling. Dankzij deze regeling kunt u eenvoudige schade, waar de tegenpartij zonder discussie aansprakelijk voor is, melden bij uw eigen autoverzekeraar. Indien u voldoet aan de voorwaarden, dan neemt uw eigen verzekeraar de schade in behandeling. Het voordeel hiervan is dat de schade sneller wordt afgehandeld en u spoediger uw vergoeding krijgt. De verzekeraar verhaalt vervolgens zelf de schade op de verzekeraar van de tegenpartij. Wilt u meer weten?

Directe Schadeafhandeling

Heeft u een schade, maar geen schadeformulier bij de hand? Kunt u bovendien wel wat hulp gebruiken met het invullen van het schadeformulier? Wij helpen u!

Schadeformulier downloaden en invullen

U kunt uw schade gemakkelijk melden door contact met ons op te nemen, of online door in te loggen op uw Mijn UnitedConsumers! De voordelen van uw schade melden via Mijn UnitedConsumers: 

 
Uw schade wordt goed en snel afgehandeld
 
U kunt eenvoudig uw schade doorgeven - ook buiten onze openingstijden
 
U ontvangt een e-mail met advies over hoe u de schademelding compleet kunt maken

Schade online melden

Direct hulp nodig? 

Heeft u direct hulp nodig? Bijvoorbeeld omdat uw auto weggesleept moet worden na een aanrijding. Bel dan de alarmcentrale. Het telefoonnummer vindt u op uw groene kaart.

 

Premie, betaling en achterstand

De exacte premie hangt af van diverse factoren. Denk hierbij aan: het type auto en het aantal vrije jaren dat u in uw bezit heeft. Onze autopremies zijn echter altijd laag, omdat u minimaal 5% korting ontvangt op uw maandelijkse premie. Zo bent u altijd voordelig uit!

Bereken mijn premie

Met onze jaarlijkse Premie-Check hoeft u niet langer te twijfelen of u wel de beste en goedkoopste autoverzekering heeft. Wij vergelijken uw autoverzekering ieder jaar met ons totale aanbod autoverzekeringen. Door onze Premie-Check heeft u daarom altijd de beste autoverzekering, tegen de laagste premie!

Ieder jaar - in de maand vóór de vervaldatum van uw verzekering - krijgt u van ons een e-mail waarin wij u attenderen op eventuele lagere premies. Uw situatie kan namelijk veranderd zijn, waardoor uw verzekeringspremie bij een andere autoverzekeraar goedkoper kan uitvallen, of uw huidige verzekeraar biedt niet meer de voordeligste premie. Aan de hand van de e-mail kunt u contact met ons opnemen voor het bespreken van een eventueel goedkoper aanbod.

Bereken mijn premie

U kunt kiezen om de premie voor uw autoverzekering per maand of per jaar te betalen. Veel verzekeraars geven een korting op de autopremie als u voor een betalingstermijn per jaar kiest.

De premie voor uw autoverzekering betaalt u via automatische incasso. Hierdoor kunnen wij u een scherpe premie bieden. De incasso voor uw autopremie wordt uitgevoerd door Voogd & Voogd. Het is niet mogelijk om met acceptgiro te betalen.

Een jaarbetaling kan goedkoper zijn omdat sommige verzekeraars een korting geven op de jaarbetaling. Of een jaarbetaling goedkoper is, hangt af van de verzekeraar. Wilt u weten of de jaarpremie goedkoper is? Vergelijk dan de maandpremie (X12) met de jaarpremie.

Assurantiebelasting is de belasting die u over de premie en de kosten van uw verzekering betaalt. Op autoverzekeringen is 21% assurantiebelasting van toepassing. De premies in onze vergelijking worden altijd getoond inclusief assurantiebelasting.

Voogd en Voogd Verzekeringen verzorgt de administratie van onze autoverzekeringen, zoals het opmaken van de polis en het incasseren van de premie. Voor deze service wordt er bij u een bijdrage in rekening gebracht, ook wel de servicebijdrage.

De hoogte van de servicebijdrage is afhankelijk van de betalingstermijn en is inbegrepen in de totaalpremie van een offerte. Wanneer u kiest voor maandbetaling, zijn de kosten € 1,50 per maand. Bij jaarbetaling is dit € 9,95 per jaar.

Een handmatige betaling heeft vaak enkele dagen de tijd nodig om binnen te komen bij de verzekeraar. U kunt dit voorkomen door een spoedbetaling te doen. Het verschuldigde bedrag staat dan de volgende dag op de rekening van de verzekeraar. Hiervoor betaalt u zo’n € 10,- extra. Als de betaling door de verzekeraar is ontvangen wordt de dekking de volgende dag hersteld.

Als een betaling langer dan 68 dagen uitblijft, wordt de autoverzekering uit handen gegeven aan Cannock Incasso. In dit geval dient u contact op te nemen met Cannock Incasso. UnitedConsumers heeft dan geen zeggenschap meer over de verzekering. Wanneer de achterstand is voldaan, loopt de verzekering weer door via UnitedConsumers.

Het is natuurlijk verstandig om te voorkomen dat uw autoverzekering wordt opgeschort. Wanneer de auto niet verzekerd is kan dit grote consequenties met zich meebrengen. Als u gebruik maakt van uw auto in de periode dat u niet verzekerd bent, overtreedt u de wet. Eventuele schade komt natuurlijk voor eigen rekening, inclusief een boete van minimaal € 400,00. Blijf verzekerd en betaal uw premie op tijd.

 

Korting en bespaartegoed

UnitedConsumers is een consumentencollectief. Omdat we samen veel autoverzekeringen afsluiten, krijgen we korting van de verzekeraars. Zo profiteert u van korting op uw autoverzekering.

U ontvangt het polisblad van uw verzekeraar. U betaalt ook uw premie rechtstreeks aan de verzekeraar. De korting krijgt u van UnitedConsumers en staat daarom niet op het polisblad van uw autoverzekering. U vindt de korting in uw persoonlijke bespaartegoed.

Als u op dit moment al verzekerd bent, kunt u eenvoudig overstappen zodat u korting krijgt op uw premie. Wij kunnen uw huidige autoverzekering niet direct overnemen. Meld u daarom via onze website aan om uw autoverzekering af te sluiten met korting.

Houd wel rekening met de einddatum van uw huidige verzekering. Dit wordt tevens de ingangsdatum van de nieuwe autoverzekering. Vanaf deze datum bent u dan verzekerd van de voordelige premie en krijgt u korting op uw autoverzekering.

Autoverzekering afsluiten

Wanneer de korting wordt bijgeschreven is afhankelijk van de betalingstermijn. Betaalt u per maand, dan wordt de korting maandelijks bijgeschreven in uw persoonlijke bespaartegoed. Betaalt u per jaar, dan wordt de korting voor het gehele jaar in één keer bijgeschreven na de eerste incasso.

U kunt het bedrag vervolgens laten uitkeren op uw bankrekening of besteden in onze Kadoshop.

U betaalt maandelijks uw premie zonder korting aan de verzekeraar. De korting krijgt u van UnitedConsumers en kunnen we daarom niet verrekenen met de premie. Wij storten uw korting in uw persoonlijke bespaartegoed. Zo houdt u meer over voor een leuker leven!

De korting ontvangt u in een persoonlijk bespaartegoed. U kunt uw persoonlijke bespaartegoed eenvoudig bekijken door in te loggen op Mijn UnitedConsumers. Hier kunt het bedrag uit laten keren of besteden in onze Kadoshop.

Via Mijn UnitedConsumers kunt u op elk moment uw persoonlijke bespaartegoed inzien en beheren. Met één druk op de knop kunt u het gespaarde bedrag, of een deel ervan, uit laten keren op uw bankrekening. Wanneer u de uitbetaling vóór de 10e van de maand aanvraagt, ontvangt u het bedrag tussen de 15e en de 20e van diezelfde maand op uw bankrekening.

U kunt het bedrag ook besteden in onze Kadoshop.

Staat uw vraag er niet tussen?

Dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de adviseurs van onze klantenservice. Zij helpen u graag!

service

Neem contact met ons op

Terug naar boven