Auto schorsen

Uw auto schorsen kan slim zijn als u langere tijd uw auto niet gebruikt. Een tijdelijke schorsing is namelijk financieel gezien interessant. In de periode dat uw auto geschorst is, hoeft u namelijk niet meer aan de verplichte APK te voldoen. Ook hoeft u geen motorrijtuigenbelasting voor een geschorste auto te betalen en is het niet nodig een autoverzekering te hebben. De totale kosten voor het een geschorste auto zijn dus relatief laag.

Het schorsen van een auto is altijd tijdelijk. U kunt kiezen uit een periode van 1, 2 of 3 jaar. U krijgt een schorsingsbewijs dat aantoont dat uw auto tijdelijk geen gebruik meer maakt van de openbare weg.

Kosten auto schorsen

Er zijn kosten verbonden aan het schorsen van uw auto. Voor voertuigen tot 15 jaar oud betaalt u het normale tarief van € 73,10 voor het eerste jaar. Auto’s van 15 jaar of ouder vallen onder het lage tarief. Hiervoor bedragen de kosten voor het eerste jaar € 24,10.

Wanneer u uw auto voor een periode van 2 of 3 jaar laat schorsen, betaalt u voor het eerste jaar het aanvraagtarief en daarna het verlengingstarief van € 24,10. Dit betaalt u vooraf en bij een eerdere beëindiging van de schorsing krijgt u geen geld terug. Heft u de schorsing van een voertuig op en wilt u het in hetzelfde jaar opnieuw uw auto schorsen, dan betaalt u extra.

Kosten auto schorsen
Kosten schorsen auto 1 jaar 2 jaar 3 jaar
Aanvraag normaal tarief € 73,10 € 73,10 + € 24,10 = € 97,20* € 73,10 + € 48,20 = € 121,30*
Aanvraag laag tarief € 24,10 € 24,10 + € 24,10 = € 48,20* € 24,10 + € 48,20 = € 72,30*
Verlengen € 120,10 € 48,20 € 72,30

* U betaalt het aanvraagtarief plus een verlengingstarief. U betaalt dus vooraf voor de verlenging(en). Let op! U krijgt geen geld terug wanneer u de schorsing eerder beëindigt dan de vooraf bepaalde periode.

Bron: RDW

Auto schorsen

U wilt uw auto laten schorsen, dit kan op twee manieren. U kunt uw auto online schorsen, maar dit kan ook op een hiertoe bevoegde locatie. Zowel auto’s die particulier op naam staan als auto’s die op naam van de zaak staan, kunnen worden geschorst. Wel geldt voor het schorsen van bedrijfswagens een andere procedure.

Online auto schorsen

Om online een auto te kunnen schorsen, is het noodzakelijk dat het voertuig op uw naam staat. U kunt dan met uw DigiD inloggen op de website van de RDW. Eenmaal ingelogd, doorloopt u de volgende stappen:

  1. Selecteer het kenteken van de auto die u wilt schorsen
  2. Kies hoe lang u de auto wilt schorsen
  3. Betaal via iDEAL

Uw auto is geschorst vanaf het moment dat u een tweede e-mail met het schorsingsbewijs van de RDW ontvangt. Deze e-mail dient u uit te printen en te bewaren. Dit is het bewijs van de schorsing van de auto.

Online auto schorsen vanuit het buitenland

Woont of verblijft u buiten Nederland? De RDW stuurt de nieuwe tenaamstelling (deel 1B) die u ontvangt na de schorsing, niet op naar het buitenland. De RDW zal het laatst bekende adres in Nederland gebruiken. Bent u verhuisd of wilt u een ander correspondentieadres doorgeven? Dan kunt u een gemotiveerd schriftelijk verzoek en een kopie van uw legitimatiebewijs indienen bij de RDW.

Auto schorsen bij loket

U kunt uw auto laten schorsen bij een kentekenloket, een RDW-keuringsstation of een RDW-balie. Iemand anders kan dit ook voor u doen. In beide gevallen dienen de volgende documenten te worden meegenomen:

  • Het Tenaamstellingsbewijs
  • Het Overschrijvingsbewijs
  • Een geldig legitimatiebewijs (geen kopie)

Of:

  • De kentekencard
  • De tenaamstellingscode
  • Een geldig legitimatiebewijs (geen kopie)

Wanneer u uw auto laat schorsen bij een loket, is het kenteken meteen geschorst. U ontvangt een schorsingsverslag met daarin de einddatum van de schorsing. Dit is ook uw bewijs dat de auto is geschorst. Bewaar deze dus goed.

Belangrijk om te weten

Voor een auto die geschorst is, hoeft u geen motorrijtuigenbelasting meer te betalen. Dit wordt automatisch stopgezet zodra de schorsing ingaat. Wel moet u zelf uw  autoverzekering opschorten. Een APK voor een geschorste auto is ook niet nodig.

Uw auto mag vanaf het moment van de schorsing zich niet meer op de openbare weg bevinden. U mag er dus uiteraard niet meer mee rijden, maar u mag de auto ook niet meer op de openbare weg parkeren. U zult een geschorste auto dus op eigen grond of in een garagebox moeten parkeren.