Vergelijk hier uw autoverzekering

Schuld en schade

Wanneer u zich aanmeldt voor een autoverzekering, worden u diverse acceptatievragen gesteld. Een van deze acceptatievragen beslaat de vraag of u of een andere belanghebbende bij de autoverzekering in de laatste vijf jaar een schade heeft veroorzaakt of heeft geleden. Aan de hand van deze schades bepaalt de verzekeraar het risico dat hij loopt wanneer hij u als verzekeringnemer accepteert.

Schuldschade en geleden schade

In de laatste stap van uw aanmelding voor een autoverzekering wordt onder andere naar uw schadeverleden gevraagd. U geeft hierbij op bij hoeveel schades u (of een andere belanghebbende van de autoverzekering) betrokken bent geweest. Dit kunnen zowel schuldschades als geleden schades zijn die te maken hebben met een schadeverzekering, zoals een autoverzekering, opstalverzekering en inboedelverzekering.

Elke door u geclaimde schade (zoals schade door een hagelbui, diefstal en brand) mag bij deze vraag worden opgegeven. Een schuldschade is een schade die door uw schuld is veroorzaakt. Een geleden schade is een schade die niet door uw schuld maar door een ander persoon of object is veroorzaakt en vervolgens door u is geclaimd.

Schades controleren

Op het moment dat u een schade op een schadeverzekering (onder andere een inboedelverzekering, autoverzekering en opstalverzekering) claimt, wordt hier melding van gemaakt door de desbetreffende verzekeraar. Deze melding wordt opgeslagen in het Centraal Informatie Systeem (CIS). Het CIS is een stichting die verzekeringsgegevens bewaart voor verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigd agenten. Op deze manier kan de nieuwe verzekeraar de opgegeven schades controleren.

De door u opgegeven schuldschades en geleden schades voor de aanvraag van uw autoverzekering worden door de verzekeraar bij het CIS gecontroleerd. Heeft u bijvoorbeeld opgegeven bij geen enkele schade betrokken te zijn geweest en de verzekeraar ziet in het CIS staan dat u bij meerdere schades betrokken bent geweest, dan kan uw aanvraag voor een autoverzekering worden afgewezen. Daarom is het belangrijk dat u alle schades in de aanvraag opgeeft.

Wet op Persoonsgegevens

UnitedConsumers is uw betrouwbare tussenpersoon bij het afsluiten van uw autoverzekering. Omdat wij door de Wet op Persoonsgegevens niet gerechtigd zijn om uw schuldschades en geleden schades in te zien bij het Centraal Informatie Systeem (CIS), moeten wij u vragen deze zelf op te geven. De autoverzekeraar controleert deze gegevens vervolgens bij het CIS.

Geleden schade opgeven

Schuldschades hebben invloed op de schadevrije jaren en de premie. Toch wordt u ook gevraagd om de geleden schades op te geven. Ondanks dat u de schades niet zelf heeft veroorzaakt, wil de verzekeraar het risico voor geleden schades inschatten. Wanneer u bijvoorbeeld drie of meer schades in een korte periode heeft geleden, bestaat de kans dat de verzekeraar het risico door geleden schades hoog inschat en uw aanvraag voor een autoverzekering afwijst.