Contact
Mijn UnitedConsumers

Betalingsregeling autoverzekering: wat zijn de mogelijkheden?

Zit u krap bij kas en heeft u daarom moeite met het (op tijd) betalen van uw premie? Dat is natuurlijk erg vervelend. Het is van belang dat u contact opneemt met uw verzekeraar, zodat u samen tot een oplossing kunt komen. U voorkomt zo dat de verzekeraar u ziet als wanbetaler.

Heeft u een autoverzekering via UnitedConsumers? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij denken graag met u mee wat betreft de betaling van uw premie.


Wat gebeurt er als u te laat betaalt?

Uw maandelijkse premie niet betalen heeft niet direct consequenties. De meeste verzekeraars sturen u namelijk eerst meerdere betaalherinneringen, voordat deze een incassobureau inschakelen of uw autoverzekering opzeggen.

Heeft u een autoverzekering via UnitedConsumers? Dan ontvangt u de volgende herinneringen van ons:

 • Eerste betalingsherinnering
  Als uw betaling niet op tijd ontvangen is, sturen wij na 14 dagen een eerste betalingsherinnering. U heeft vervolgens 19 dagen om het openstaande bedrag alsnog te betalen. Niet binnen deze termijn betalen heeft twee gevolgen: uw dekking wordt opgeschort en er wordt € 5,00 extra in rekening gebracht. 
   
 • Tweede herinnering (aanmaning)
  In de aanmaning bevestigen we dat uw autoverzekering opgeschort is. Dat betekent dat uw auto tijdelijk niet verzekerd is. Een eventuele schade is daarmee voor uw eigen rekening. Ook krijgt u opnieuw het verzoek om het openstaande bedrag te betalen. Dit bedrag is verhoogd met € 5,00 extra kosten. U heeft 16 dagen om dit bedrag over te maken. 
   
 • Derde herinnering (sommatie)
  U krijgt nog een laatste betaalherinnering, voordat uw openstaande betaling wordt overgedragen aan een incassobureau. U heeft dan nog 20 dagen om bijkomende incassokosten te voorkomen. Na het ontvangen van de derde herinnering, krijgt u tussentijds nog een vierde herinnering. Vanaf dat moment heeft u nog 10 dagen om de betaling te voldoen.

Goed om te weten: zodra de betaling over is gedragen aan het incassobureau, handelt u de betaling verder met dit bureau af. Uw autoverzekering is pas weer geldig, zodra u het volledige bedrag betaald heeft. Wacht hier niet te lang mee, want uw autoverzekering wordt 110 dagen na de betaaldatum definitief stopgezet.


Wat gebeurt er als u niet betaalt? 

Als u na meerdere herinneringen uw premie niet heeft betaald, dan heeft dit vervelende gevolgen: 

Extra incasso- of deurwaarderkosten

Een incassobureau wordt ingeschakeld als u na meerdere betalingsherinneringen nog niet heeft betaald. Door de extra incassokosten, rente en btw kan uw openstaande premie flink oplopen. Het incassobureau zal u aanmaningen sturen. In een uiterst geval krijgt u te maken met een deurwaarder. Deze kan beslag leggen op uw spullen, loon, uitkering of (spaar)geld.

 

Boete van de RDW voor onverzekerde auto

Als een betaling lang uitblijft, kan een verzekeraar uw autoverzekering royeren. Bij een verzekering via UnitedConsumers gebeurt dit na 110 dagen zonder betaling. Royeren betekent dat uw auto niet meer verzekerd is. De RDW kan u vervolgens een boete opleggen, omdat minimaal een WA verzekering voor uw auto verplicht is. Deze boete bedraagt € 450,00 bij een personenauto.

 

Nieuwe autoverzekering afsluiten wordt moeilijker

Verzekeraars kunnen u bij wanbetaling registreren bij stichting CIS. Daarmee is het voor andere verzekeraars zichtbaar dat u eerder betalingsproblemen heeft gehad. Dit maakt het moeilijker om een nieuwe autoverzekering af te sluiten. Meestal blijft een CIS registratie vijf jaar in het systeem staan. Dit is het geval als uw verzekeraar uw autoverzekering heeft opgezegd.


Betalingsregeling afspreken met uw verzekeraar

Kortom: de gevolgen van wanbetaling zijn erg nadelig. Daarom is het beter om een langdurige betalingsachterstand te voorkomen. Contact opnemen met uw autoverzekeraar is altijd de eerste stap, zodra u in de problemen komt. Er zijn meerdere oplossingen te bedenken om uw autoverzekering beter betaalbaar voor u te maken. Bijvoorbeeld:

 • Dekking verlagen
  Mogelijk kan de dekking van uw autoverzekering (tijdelijk) verlaagd worden. Bijvoorbeeld van WA (beperkt) casco naar een WA verzekering. Ook een aanvullende verzekering opzeggen kan een optie zijn. Daarmee betaalt u een lagere maandelijkse premie. 
   
 • Eigen risico verhogen
  Met een hoger eigen risico verlaagt u de premie. Maar let op: dit betekent dat u zelf een hoger bedrag betaalt als u een schade claimt. 
   
 • In delen betalen
  Tot slot kunt u met de verzekeraar bespreken of een betalingsregeling mogelijk is. Dan betaalt u het openstaande bedrag in delen. Dit is lastiger als u uw premie al per maand betaalt. Heeft u een jaarbetaling? Als het niet lukt om het bedrag in één keer te betalen, kunt u wellicht overstappen op een maandelijkse betaling.

advies Advies van onze expert

"Uw premie niet betalen brengt veel extra kosten met zich mee. Ook heeft u er nog jarenlang last van, als u een nieuwe autoverzekering wilt afsluiten. Laat uw premie dus niet liggen, maar zoek met uw verzekeraar naar een oplossing."

Jorg van Rijn - Expert in autoverzekeringen

jorg expert autoverzekeringen


Hulp bij schulden

Het kan gebeuren dat u er niet uitkomt met uw verzekeraar. In dat geval is het verstandig om hulp bij uw schulden te zoeken (Nibud). Wacht daarmee niet te lang, want geldproblemen kunnen erg ingewikkeld zijn. Zo voorkomt u dat deze problemen verergeren en bent u weer eerder uit de schulden. 

Bij wie kunt u terecht?

Als u hulp wilt bij het oplossen van uw schulden, kunt u bij meerdere instanties terecht. Via de Geldfit-test kunt u gericht advies hierover ontvangen. Door een paar vragen te beantwoorden, krijgt u te zien op welke adressen u geschikte hulp kunt krijgen bij uw situatie. Wilt u liever anoniem contact, om uw situatie te bespreken zonder verdere verplichtingen? Bel dan 0800-8115 (gratis). 


Betalingsregeling UnitedConsumers: veelgestelde vragen

Heeft u nog een andere vraag over de betaling van uw premie? Wij zetten een aantal veelgestelde vragen voor u op een rij:

Als het u een keer niet lukt om (op tijd) uw premie te betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een betalingsregeling. Daarbij betaalt u het openstaande bedrag in delen. Heeft u al een aanmaning ontvangen? Dan komen er wel € 5,- administratiekosten bij. Neem contact met ons op om een betalingsregeling te bespreken.

Neem contact op

Let op: Heeft Cannock Incasso contact met u opgenomen? Dan is uw autoverzekering overgedragen aan dit incassobureau. Een eventuele betalingsregeling dient u met hen af te spreken.

Uw premie per direct opzeggen kan niet altijd. Normaal gesproken kan dit pas na het eerste contractjaar, met een opzegtermijn van 30 dagen. Maar er zijn een aantal geldige redenen waarmee u per direct uw autoverzekering kunt opzeggen:

 • Uw premie is tijdens de looptijd van uw verzekering verhoogd. Hierover krijgt u tijdig bericht van uw verzekeraar. Vanaf dat moment mag u binnen 30 dagen per direct opzeggen.
 • De auto is door u verkocht en overgeschreven naar een andere eigenaar.
 • U heeft de auto tijdelijk geschorst, omdat u het voertuig voorlopig niet gebruikt.

Als een betaling langer dan 68 dagen uitblijft, wordt de autoverzekering overgedragen aan Cannock Incasso. In dit geval dient u contact op te nemen met Cannock Incasso. UnitedConsumers heeft dan geen zeggenschap meer over de verzekering. Wanneer de achterstand is voldaan, loopt de verzekering weer door via UnitedConsumers.

Een handmatige betaling heeft vaak enkele dagen de tijd nodig om binnen te komen bij de verzekeraar. U kunt dit voorkomen door een spoedbetaling te doen. Het verschuldigde bedrag staat dan de volgende dag op de rekening van de verzekeraar. Hiervoor betaalt u zo’n € 10,- extra. Als de betaling door de verzekeraar is ontvangen wordt de dekking de volgende dag hersteld.

Het is natuurlijk verstandig om te voorkomen dat uw autoverzekering wordt opgeschort. Wanneer de auto niet verzekerd is, kan dit grote consequenties met zich meebrengen. Als u gebruik maakt van uw auto in de periode dat u niet verzekerd bent, overtreedt u de wet. Eventuele schade komt natuurlijk voor eigen rekening, inclusief een boete van minimaal € 400,00. Blijf verzekerd en betaal uw premie op tijd.

> Ik heb een andere vraag