Vergelijk hier uw autoverzekering

NL

Buitenlands rijbewijs: uw rijbewijs in het buitenland

Uw buitenlands rijbewijs, kunt u daar auto mee blijven rijden in Nederland? En hoe kunt u uw buitenlands rijbewijs omzetten? Wij vertellen het u graag in dit artikel.Buitenlands rijbewijs

 

 

Buitenlands rijbewijs omwisselen

Wanneer u naar Nederland bent verhuisd, kunt u voor een bepaalde periode nog gebruikmaken van uw buitenlands rijbewijs. Hoe lang uw buitenlands rijbewijs geldig is in Nederland, is afhankelijk van wanneer - en waar - u het rijbewijs hebt behaald. Is de geldigheidsperiode voorbij? Dan moet u het buitenlands rijbewijs omwisselen voor een Nederlands exemplaar. 


 

Buitenlands rijbewijs geldig in Nederland

Voordat u uw buitenlands rijbewijs gaat omwisselen, wilt u natuurlijk graag weten tot wanneer uw buitenlands rijbewijs geldig is in Nederland. Voor het vervallen van de geldigheid wordt er voornamelijk gekeken uit welk land, en op welke datum, het rijbewijs is afgegeven. De RDW hanteert de volgende geldigheidsduren:

Rijbewijs behaald in EU/EVA vóór inschrijving in Nederland

Heeft u uw rijbewijs heeft behaald één van de lidstaten van de EU of EVA? Dan is uw rijbewijs vanaf het moment van afgifte in totaal 15 jaar geldig. Dit betreft de categorieën AM, A1, A2, A, B en BE. Voor de categorieën C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E en DE geldt na afgifte een maximale termijn van 5 jaar. De periodes van 15 en 5 jaar tellen voor zolang de categorieën geldig blijven. 

Voorbeeld: u heeft uw rijbewijs op 1 juni 2015 in een willekeurig Europees land behaald. Op 1 juni 2017 bent u naar Nederland verhuisd. Dan is uw buitenlands rijbewijs geldig tot 1 juni 2030, zolang de categorieën uiteraard geldig blijven. 

Rijbewijs behaald in EU/EVA ná inschrijving in Nederland

Heeft u een rijbewijs gehaald in één van de landen van de Europese Unie of Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) nádat u bent ingeschreven in Nederland? Dan mag u niet met het buitenlandse rijbewijs in Nederland rijden. U dient dit buitenlands rijbewijs direct om te wisselen. 

Rijbewijs behaald buiten de EU/EVA

Heeft u uw rijbewijs buiten de Europese Unie of lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie behaald? Dan gaat er een periode van 185 dagen in vanaf het moment dat u in Nederland komt wonen. Voordat deze periode eindigt, moet u het omwisselen van het rijbewijs regelen. Na deze periode dient u in het bezit zijn van een Nederlands rijbewijs.


 

Buitenlands rijbewijs omwisselen

Maar hoe kunt u het buitenlands rijbewijs omwisselen? Dit doet u via uw gemeente, of als het niet mogelijk is doet u een rijexamen bij het CBR. Er zijn wel enkele voorwaarden waar u aan dient te voldoen. Het rijbewijs omzetten gaat als volgt:

  • Op de handleiding 'Aanvraag omwisseling Nederland rijbewijs' kunt u precies terugvinden welke document u nodig heeft voor de aanvraag.
  • Met alle nodige documenten gaat u naar uw gemeente waar u staat ingeschreven.
  • Uw gemeente stuurt alles door naar de RDW. Dit kan alleen uw gemeente doen.
  • Binnen 10 werkdagen laat de RDW u weten wanneer u uw Nederlands rijbewijs kunt afhalen bij de gemeente.
  • Het buitenlandse rijbewijs wordt door de RDW teruggestuurd naar het land waar het is afgegeven. U ontvangt het rijbewijs dus niet terug. 

 

Buitenlands rijbewijs: op vakantie in Nederland

Bent u op bezoek in Nederland en gaat u hier niet wonen? Dan mag u uiteraard met uw buitenlands rijbewijs in Nederland rijden. Is uw rijbewijs buiten de EU/EVA afgegeven? Dan is de voorwaarde dat de categorieën overeen moeten komen met het verdrag van Wenen (categorieën A, B, D, D, E). 


 

Een auto verzekeren met een buitenlands rijbewijs

Verzekeraars hanteren over het algemeen de regels van de RDW, dus de duur van 15 (of 5) jaar of 185 dagen. Als u uw buitenlands rijbewijs niet vóór die periode heeft omgewisseld, dan biedt de autoverzekering geen dekking meer. Sommige verzekeraars kunnen u vragen binnen een bepaalde periode een Nederlands rijbewijs te halen. Dit zullen zij dan met u bespreken. 


Aanbevolen voor u


 

Blog homepage