Contact
Mijn UnitedConsumers

Uw medisch dossier inzien

Zorgverleners, zoals uw huisarts of het ziekenhuis, houden voor elke patiënt een medisch dossier bij. Dit dossier bevat alle informatie over uw behandelingen, zoals testresultaten of verwijzingen naar specialisten. Maar, waar kan ik mijn medisch dossier inzien? En wie mag mijn medisch dossier inzien?

medisch dossier inzien


 

Medisch dossier inzien

Sinds 1 juli 2020 geldt de WGBO-wet. Hierin is bepaald dat iedereen vanaf 12 jaar en ouder  zijn of haar medische gegevens in kan zien via een dossier. In een medisch dossier staan gegevens over uw gezondheid, zoals de diagnose en de medicijnen die u gebruikt. In uw medisch dossier vindt u de volgende (basis)gegevens terug:

  • Uw diagnose.
  • Verwijs- en ontslagbrieven.
  • Uw ingestelde behandeling.
  • Verpleegkundige rapportages.
  • Voortgang van de behandeling.
  • Anesthesie- en operatieverslag.
  • Uitslagen van laboratoriumtests.
  • Medische scans (röntgenfoto’s, CT-scans).
  • Bevindingen bij lichamelijk en psychiatrisch onderzoek.
  • Brieven en bevindingen van vroegere hulpverleners of geraadpleegde deskundigen.

Goed om te weten: wordt u door meerdere zorgverleners behandeld? Dan heeft u mogelijk meerdere medische dossiers. Uw huisarts maakt bijvoorbeeld gebruik van een ander medisch dossier dan uw fysiotherapeut.


 

Waar kan ik mijn medisch dossier inzien?

U kunt op twee manieren uw medische gegevens inzien, namelijk via een elektronisch patiëntendossier en middels een papieren kopie van uw medisch dossier. Hoe kan ik mijn medisch dossier inzien? Wij leggen het u uit:

Optie 1. Elektronisch patiëntendossier inzien

U kunt uw medisch dossier online inzien via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Hier kunt u onder andere de adviezen van uw huisarts, de uitslagen van medische onderzoeken en een overzicht van uw medicijnen bekijken. Om uw medische dossier via uw huisarts in te zien, moet u inloggen met uw DigiD.

 

Optie 2. Dossier opvragen huisarts 

Het is ook mogelijk om een papieren kopie van uw medisch dossier op te vragen bij uw huisarts, ziekenhuis of andere zorginstelling. Hierin krijgt u de zorggegevens te zien die over uzelf gaan, zoals röntgenfoto's en operatieverslagen. Bovendien staat er wie uw medisch dossier heeft ingezien.


Tip: vraag bij uw huisarts na wat de mogelijkheden zijn om uw medisch dossier via DigiD in te zien.


 

Wie mag mijn medisch dossier inzien?

Het is belangrijk om te weten dat niet iedereen zomaar uw zorgdossier in mag zien. Uiteraard heeft u zelf het recht om uw eigen medisch dossier in te zien. Daarnaast mogen zorgverleners die direct betrokken zijn bij uw behandeling uw medisch dossier inzien. Denk bijvoorbeeld aan uw huisarts, de specialist naar wie u bent verwezen, of de verpleegkundige die u verzorgt.

Goed om te weten: deze zorgverleners mogen alleen uw medische gegevens inzien als dit noodzakelijk is voor uw behandeling.

Toegang medisch dossier met toestemming

Wilt u andere personen of instanties toestemming gegeven om uw patiëntendossier in te zien? Dat kan. U heeft hiervoor een schriftelijke verklaring, e-mail of notitie in het medisch dossier nodig. Het is altijd uw eigen keuze om wel of geen toestemming te geven.


 

Medisch dossier opvragen overledene

Er zijn strenge regels over wie toegang heeft tot het medisch dossier van een overledene. In principe hebben alleen de directe familieleden het recht om het medisch dossier op te vragen van een overledene. U moet hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de zorgverlener of zorginstelling. Daarnaast moet u aangeven waarom u het medisch dossier wilt opvragen van de overledene.


 

Mijn medisch dossier klopt niet, wat nu?

Als u een fout heeft gezien in uw medisch dossier, kunt u uw zorgverlener vragen om uw medisch dossier aan te passen. Het is goed om te weten dat de medische gegevens in uw dossier 20 jaar worden bewaard voordat ze worden vernietigd. Wilt u gegevens verwijderen uit uw medisch dossier? Vraag dan de arts of zorginstelling om (een deel van) uw medische gegevens eerder te vernietigen.


Ook interessant voor u
 

patientenrechten

WGBO wet: dit zijn uw rechten als patiënt

> Lees meer

 

e-health

Wat is e-health in de zorg en hoe werkt het?

> Lees meer

 

zorgverlener kiezen

Welke zorgverlener kan ik het beste kiezen?

> Lees meer

 

Blog homepage